• 2.1C Novo mesto
  • 06:05
  • Tor, 26.03.2019
  • Prijava
  • Registracija

Zaradi nepoklicne funkcije župana ga bo udarilo po žepu

DELITE Z OSTALIMI:
GLASUJ:

Župana bi bila tudi Jože Papež in Darko Pucelj.

ŽUŽEMBERK – V Žužemberku bodo imeli tri kandidate za mesto župana: ob Francu Škufci, ki se poteguje za šesto mandat, sta tu še Jože Papež in Darko Pucelj. Škufca bi želel z delom nadaljevati, vnovič pojasnjuje svojo vlogo v podjetju FS Prevozi.

Zakaj ste se odločili za ponovno kandidaturo?
„Za ponovno kandidaturo sem se odločil, ker želim zaključiti začete projekte, poleg tega z mojo ekipo iz občinske uprave, že pripravljamo nove projekte.“

Kateri bodo glavni projekti, za katere se boste zavzemali, če vam volivke in volivci zaupajo še en županski mandat?
„Glavni projekti bodo naslednji: Dokončanje Suhokranjskega vodovoda, sanacija stare šole v Žužemberku, energetske sanacije javnih objektov v občini, obvoznica Žužemberk, sanacija državne ceste z infrastrukturo na Dvoru II. faza, modernizacija ceste Smuka-Žvirče, itd.“

Kaj sicer štejete za največje dosežke svojega županovanja?
„Vsekakor sta največji dosežek v sedanjem madatu začetek gradnje največjega projekta v zgodovini občine »Suhokranjskega vodovoda in izgradnja novega vrtca v Žužemberku. Poleg tega pa še veliko drugih projektov, med pomembnejšimi: Ureditev ceste z infrastrukturo v Žužemberku in na Dvoru, izgradnja poslovilnih veživ v Šmihelu in v Velikem Lipju, rekonstrukcija ceste Dvor-Mačkovec-Sadinja vas z infrastrukturo, rekonstrukcija ceste z asfaltiranjem Brezova Reber-Prečna, rekonstrukcija ceste Polom-Žvirče in ceste Lazina-Hrib pri Hinjah, Ureditev vseh mostov v Občini Žužemberk.“

Na katerih področjih niste uspeli uresničiti zastavljenega in zakaj?
„Nekoliko se je zavlekel le projekt žužemberske obvoznice, ker na državi ni bilo zagotovljenih sredstev za projektiranje in geomehanske raziskave.“

Zakaj je vaša občina mladim družinam prijazna občina?
„Menimo, da je naša občina mladim zelo prijazna občina, saj imamo zagotovljeno varstvo v vrtcih, šolah, poleg tega imajo otroci urejene prevoze, občina zagotavlja enkratne pomoči ob rojstvu vsakega otroka.“

Nekateri svetniki vam še vedno očitajo negospodarno ravnanje v primeru šolskih prevozov. Vam je danes žal, ker se niste povsem umaknili iz lastništva podjetja FS Prevozi? Drži podatek, da boste imeli zavoljo svojega nepoklicnega opravljanja funkcije župana slabšo pokojnino?
„Izvajalec za šolske prevoze je bil izbran na javnem razpisu, ki ga je pripravil zunanji izvajalec, tako da menimo, da so šolski prevozi urejeni zelo gospodarno. Iz lastništva družbe FS, d.o.o. sem se povsem izločil v letu 2006. Zaradi svoje neprofesionalne funkcije bom imel pokojnino, ki bo malo višja od minimalne. Upam le da jih bom dobil čim več.“

Nadlani.si

DELITE Z OSTALIMI:
GLASUJ: