• C Novo mesto
  • 20:09
  • Čet, 30.06.2022

Nezakonito zbiranje prostovoljnih prispevkov

poletni festival

Vodnika službenega psa Policijske postaje vodnikov službenih psov Novo mesto sta med opravljanjem nalog v Novem mestu pri bolnišnici izsledila dva moška, ki sta od mimoidočih pobirala prostovoljne prispevke, ki naj bi bili namenjeni socialno ogroženim.

 

NOVO MESTO – Med postopkom sta policista ugotovila, da moška za pobiranje prostovoljnih prispevkov nimata ustreznih dovoljenj. Zaradi kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru sta kršiteljema, državljanu Slovenije in Italije, izdala plačilne naloge.

Na območju Policijske uprave Novo mesto občasno prejmejo obvestila o kršitvah, povezanih z nedovoljenim zbiranjem prostovoljnih prispevkov. V nekaterih primerih gre za beračenje, ko osebe na vsiljiv ali žaljiv način koga nadlegujejo za denar ali druge materialne dobrine. Ob nezakonitem pobiranju prostovoljnih prispevkov se osebe pogosto predstavljajo za predstavnike humanitarnih organizacij. Nemalokrat s pretvezami o pobiranju prispevkov za bolne otroke pri ljudeh želijo vzbuditi sočutje in se na ta način okoristiti. Policisti ugotavljajo, da kršitelji poleg neupravičenega pobiranja prispevkov pogosto ljudi tudi ogoljufajo pri vračilu denarja.

Občanom svetujemo, naj bodo pozorni, ali imajo te osebe ustrezna dovoljenja upravne enote. V nasprotnem primeru naj jim denarja ne izročajo in naj o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov je opredeljeno v 5. členu zakona o varstvu javnega reda in miru. Ta določa, da prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče.

Upravna enota dovoljenje izda v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog. Kot upravičen razlog se šteje elementarna ali druga nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko škodo. Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbrane prispevke uporabila za humanitaren ali splošno koristen namen, ki ga lahko uresniči v okviru zakonitega opravljanja registrirane ali v temeljnem oziroma drugem aktu določene dejavnosti. Upravna enota v dovoljenju določi način zbiranja prostovoljnih prispevkov in rok veljavnosti dovoljenja. Rok veljavnosti dovoljenja se določi glede na namen in način zbiranja prispevkov.

 

Vir: PU Novo mesto

 

 

 

pomurski sejem