CPP v letu 2024: Cena, informacije in nasveti

31. jan. 2024, ob 20.02
Posodobljeno pred 1 mesecem
217
310 SEK

CPP ali cestno prometni predpisi so nekaj, kar pozna vsak državljan Republike Slovenije. Nekateri so presrečni, ker so tečaj in izpit že opravili, mnoge pa to še čaka. V začetku leta 2024 preverimo, kakšne so cene CPP tečajev in opravljanja izpita, kakšni so dodatni stroški in katerih nasvetov se je potrebno držati pri celotnem poteku.

Kaj so cestno prometni predpisi ali CPP?

Cestno prometni predpisi ali pravila cestnega prometa ali CPP. Na kratko gre za vsebino, iz katere se učijo kandidati za opravljanje vozniškega izpita. Bolj natančno gre za predpise, katerih poznavanje je nujno za uporabo ceste.

Zakon o pravilih cestnega prometa pravi da, je v šoli vožnje obvezno prisostvovanje na splošnem in dodatnem delu teoretičnega usposabljanja. To je predavanju cestno prometnih predpisov. Po predavanjih sledi opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita ali po domače CPP izpit, ki se rešuje le pred pristojno republiško izpitno komisijo.

Cena CPP v letu 2024

Cena tečaja CPP je običajno odvisna od kategorije za katero opravljate vozniški izpit, na območju katerega izpitnega centra boste opravljali vozniški izpit ter, ali boste z izobraževanjem nadaljevali v že vpisani šoli vožnje. Običajno je cena predavanja CPP za kandidate, ki bodo vozili v že izbrani šoli vožnje nižja, kot pa če kandidat potem z usposabljanjem iz vožnje nadaljuje v drugi šoli vožnje – avtošoli. Testi cpp v šoli vožnje niso obvezni so pa priporočljivi.

Ortodont na napotnico: kako izbrati pravega ortodonta za vašega otroka
Ortodontska oskrba je ključen člen pri zagotavljanju zdravega in lepega nasmeha, še posebej pri otrocih in mladostnikih. Kako hitro do ortodonta na napotnico, katere so prednosti ortodontske oskrbe

Opravljanje predavanja CPP

Cene predavanj se sicer nekoliko razlikujejo, a bi za celoten potek tečaja oziroma predavanj CPP za kategorije B + EK odšteli med 90 in 130 evri. Tu pa je še dodaten strošek za dopolnilni tečaj kategorij, ki stane okoli 50 evrov.

Opravljanje izpita CPP

Priglasitev k teoretičnemu delu vozniškega izpita:

 • Stroški izpita za kategorije A, B, C, D, CE, F, G, AM – 42,10 € (s takso prvič)
 • Stroški izpita za kategorije A, B, C, D, CE, F, G, AM – 28,50 € (s takso drugič)

Dodatni stroški pri CPP-ju

Ne smemo pozabiti na morebitne dodatne stroške, ki lahko nastanejo pri opravljanju CPP. To so izposoje in nakupi knjig, izostanek iz študija ali dela, nakupi dodatnih online predavanj in reševanj testov, ki so dostopni na spletu.

Predavanja CPP v letu 2024 na različnih lokacijah po Sloveniji

Predavanja CPP v letu 2024 na različnih lokacijah po Sloveniji

O predavanju CPP

Tečaj CPP vključuje:

 • osnovni del, ki traja 16 šolskih ur in
 • dodatni del A,  A1, A2 oziroma B kategorije, ki traja 8 šolskih ur

Za kategorijo AM se lahko kandidat usposablja samostojno.

Pogoji:

 • B kategorija: dopolnjena starost 16 let
 • A1 kategorija: 15,5 let
 • A2 kategorija: 17,5 let
 • A kategorija: 20 let, kadar opravljate prehod iz A2 kategorije
 • A kategorija: 23,5 let, kadar opravljate kategorijo samostojno

Po veljavni zakonodaji ima tečaj CPP trajno veljavo.

Tečaj zavzema:

 • splošna pravila in predpise v cestnem prometu,
 • udeležence cestnega prometa,
 • prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah ter znake, ukaze in odredbe, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa,
 • vožnjo po cesti,
 • pravila cestnega prometa,
 • posebnosti v cestnem prometu,
 • uporabo vozil v odnosu do okolja.
 • Splošni del teoretičnega dela je obvezen pred opravljanjem dodatnega dela.

Kako poteka CPP test?

Teoretični del vozniškega izpita ima številne prednosti pred praktičnim delom. V celoti poteka tako, kot je bil zasnovan in ni odvisen od prometnega okolja, v katerem se opravlja, spleta okoliščin in subjektivnih odločitev ocenjevalca. Preverjanje je lahko kompleksnejše, bolj raznoliko in predvidljivo. Pogoj za to pa je uporaba sodobnih računalniških orodij, s katerimi se lahko tudi približa praktičnemu delu in pri tem ohrani vse prednosti oblikovanja poljubnih situacij. Omogoča dodajanje različnih vsebin, simuliranje kakršnih koli prometnih okoliščin in različne načine opravljanja izpita. Vse to so razlogi, zaradi katerih se pri nas teoretični del izpita opravlja s pomočjo računalnika. Spomnimo, da so bile nekoč aktualne tudi »CPP pole«, ki so se jih mnogi kandidati naučili na pamet in v veliko višjem odstotku opravili zaključni izpit.

Trenutno je v banki malo več kot 2300 testnih nalog (vprašanj s pripadajočimi odgovori), od katerih jih je 1190 iz splošnih vsebin, ki so, z nekaj izjemami, namenjene vsem kategorijam vozniškega izpita. Za uspešno reševanje testa je seveda potrebno znanje in razumevanje predpisanih vsebin. Da pa se lahko znanje in razumevanje učinkovito vnovčita, je koristno, če ne kar nujno, poznati tudi značilnosti elektronskega testa in testnih nalog ter samega poteka opravljanja izpita. Temu so namenjeni napotki, namigi in priporočila, zapisani v tem priročniku.

Statistika uspešnosti teoretičnega dela vozniškega izpita v letu 2023

Statistika uspešnosti teoretičnega dela vozniškega izpita v letu 2023

Tedenski horoskop za vse znake od 8. do 14. julija
Tedenski horoskop nadaljuje sanjske in romantične teme, ki so definirale prejšnjega. Luna narašča po čudoviti mladi luni v raku prejšnjega tedna in izziv je ugotoviti, kdaj je čas za korak napr

Kako se prijaviti na CPP izpit?

Ob priglasitvi k teoretičnemu delu vozniškega izpita je treba predložiti:

• evidenčni karton vožnje,

• zdravniško spričevalo,

• potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči (razen za kategorije AM, F in G) oziroma o oprostitvi izpita iz prve pomoči.

Osebam, ki že imajo vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ali DE, potrdila o opravljenem izpitu iz prve pomoči ni treba priložiti. Ob priglasitvi se plačata tudi upravna taksa in strošek izpita.

Ob priglasitvi k praktičnemu delu vozniškega izpita je treba predložiti evidenčni karton vožnje. Ob priglasitvi se plača tudi strošek izpita.

K vozniškemu izpitu se priglasi pri kateri koli upravni enoti. Priglasitev se opravi osebno ali s pooblastilom osebe, ki se jo priglaša. Mladoletna oseba se lahko priglasi s soglasjem zakonitega zastopnika.

Osebe, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma jim je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, predložijo pri priglasitvi k teoretičnemu delu izpita zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu za vse kategorije, za katere želijo pridobiti vozniško dovoljenje, in potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo oziroma rehabilitacijskem programu.

Osebe, ki se priglašajo k vozniškemu izpitu za vožnjo vozil kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg (koda 96), ne potrebujejo zdravniškega spričevala (te osebe opravljajo samo praktični del vozniškega izpita).

Osebe, ki se priglašajo na praktični del vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorije A2 ali A, ob izpolnjevanju pogoja, da imajo najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A1 oziroma A2, predložijo zdravniško spričevalo ob priglasitvi k praktičnemu delu vozniškega izpita (te osebe opravljajo samo praktični del vozniškega izpita).

Avtor: Žiga Kastelic, FOTO: pixabay.com

217
310 SEK