• 21.37C Novo mesto
  • 16:58
  • Čet, 23.05.2019
  • Prijava

Ali prenosni računalniki v šolah lahko izboljšajo učni uspeh učencev?

Bolj kot se prenosni računalniki razvijajo, bolj se izobraževanje spreminja. Pravilno integrirani v učilnice, prenosni računalniki prinašajo učenje na nove ravni.

Študentom v Lilla G. Frederick Pilot srednji šoli (LGF) so naročili, naj razmislijo o stavku z besedno zvezo – »Jimmy je skočil na mizo.« in nato ustvarijo kratek video na to temo, ki ga bodo njihovi sošolci gledali na svojih prenosnih računalnikih. »Nikoli nisem videl toliko smeha in posmehov v učilnici«, pravi ravnatelj Deb Socia. »Zagotavljam, da noben od teh študentov ne bo nikoli pozabil, kaj je predlog«, še doda.

LGF je postala pobudnica za vse večje prepričanje, da so lahko prenosni računalniki ustrezno vključeni v učilnice, saj močno vplivajo na to, kako učenci delujejo in se učijo. Srednja šola v središču mesta se nahaja na območju, ki je znano po revščini in izgredih tolp v soseščini Dorchester v Bostonu. Trideset odstotkov od 670 študentov ima posebne potrebe, devet od 10 pa prihaja iz družine z zelo nizkimi dohodki.

Leta 2007 je bil uveden program, s katerim je vsakemu študentu zagotovljen prenosni računalnik in tehnologija se je smiselno vključila v pouk. V določenem času se približno ena tretjina učilnic ukvarja z nekaterimi tehnološkimi dejavnostmi. Študenti pišejo svoje bloge, pisali in posneli so tudi svoje lastne protestne pesmi na svojih prenosnih računalnikih, medtem ko so preučevali tovrstno snov.

Prenosni računalnik

Močnejše povezave učencev s starši

Morda so prenosni računalniki res začeli svojo pot, kot poslovno orodje, vendar je njihova vloga v izobraževanju šele zdaj v celoti raziskana – tudi v državah tretjega sveta z omejenim dostopom do formalnega izobraževanja in izobraževalnih sistemov. Uporabljajo se za podporo preobremenjenim šolskim okolišem z omejenimi učnimi sredstvi ter krepitev kritičnega mišljenja in akademskega uspeha. Namen pa je predvsem okrepiti udeležbo študentov in staršev v učnem procesu.

Nedavna študija v Journal of Technology, Learning in Assessment je primerjala študente, ki v šoli uporabljano prenosne računalnike in študente, ki jih ne uporabljajo. Študija je pokazala, da so študentje, ki uporabljajo prenosne računalnike v učilnicah veliko bolj spretni pri  računalniških nastavitvah, kot tisti, ki prenosnih računalnikov ne uporabljajo. Študentje LGF so na tem področju napredovali prav zaradi učenja v tradicionalnih učilnicah. V enem letu je 20% učencev, ki so sodelovali v programu, povečalo svoje sposobnosti branja, kar za dva razreda. Število študentov, ki so povzročali izgrede in spodbujali slabo vedenje v šoli ter študentov, ki so bili izključeni iz disciplinskih razlogov, se je v dveh letih zmanjšalo s 500 na 100.

LGF zagovarja idejo, da imajo prenosni računalniki največji učinek v učilnici z vključevanjem študentov, učiteljev in staršev na ustvarjalne, nove načine. »Ljudje domnevajo, da če učenci uporabljajo posamezne prenosne računalnike, ne morejo sodelovati pri pouku«, pravi Socia. »Ampak, če bloge, katere študentje pišejo, z LCD projektorjem prikažemo na tabli, lahko študentje komentirajo delo drug drugega. Študentje lahko tudi med seboj izmenjujejo svoje pisanje v pičlih desetih sekundah, nato pa si pomagajo pri urejanju

Prenosni računalnik

To lahko povežemo s študijami, ki kažejo, da prenosni računalniki pomagajo prenesti navodila iz predavanj na posamezne in skupinske projekte. Na LGF učitelji uporabljajo tehnologijo za razlikovanje njihovega poučevanja, ki temelji na posebnih potrebah ali učnih stopnjah študenta. Ključni vidik za LGF je vključevanje staršev, od katerih se mnogi nikoli prej niso dotaknili prenosnega računalnika. Na stotine družin se je pridružilo programu Goes Home, kjer jim je zagotovljeno usposabljanje in prenosni računalnik za uporabo doma.

»Starši vzamejo prenosni računalnik domov in otrok postane njihov učitelj,« pravi Socia. »Sedijo  skupaj in izboljšujejo medsebojno razmerje. To je učinkovita situacija«. Starši se zdaj srečujejo na spletu in preverjajo otroške domače naloge in ocene.

Učenci brez zadržkov postavljajo vprašanja

V študiji, ki je bila nedavno objavljena v Computers in Education Journal, se je 78 odstotkov učencev strinjalo, da so jih prenosni računalniki naredili bolj angažirane, polovica pa je dejala, da so zaradi te tehnologije bolj pozorni. Približno sedem od 10 študentov je dejalo, da so prenosni računalniki pozitivno vplivali na njihovo učenje.

Primer: Perry Samson, meteorolog in profesor na Univerzi v Michiganu, poučuje predavanje o ekstremnem vremenu. Razlaga, kako se tvorijo tornadi in zakaj lahko podnebne spremembe povzročijo intenzivne hurikane. Sedaj uvaja izobraževanje z robustnim interaktivnim odzivnim sistemom LectureTools, ki uporablja prenosne računalnike, katere njegovi učenci s seboj prinesejo v predavalnico.

V razredu si tako lahko učenci neposredno ogledajo profesorjeve diapozitive s programom PowerPoint na svojih prenosnih računalnikih. Z uporabo okenca za klepet lahko študenti anonimno sprašujejo učiteljevega pomočnika med predavanjem, ne da bi motili pretok predavanj. Profesor Samson si lahko vprašanja tudi ogleda, kar mu daje dragocen vpogled v razumevanje njegovega predavanja. Študenti lahko ocenijo tudi njihovo razumevanje diapozitivov in mu dajo več neposrednih povratnih informacij.

Prenosni računalnik

»Deluje«, pravi profesor Samson. »Vedno sem mislil, da sem zelo nadarjen predavatelj, zdaj se zavedam, kako so bili zmedeni učenci preden so lahko postavljali vprašanja«.

Po kratkem nasmehu, profesor nadaljuje: »Študentje lahko vprašajo karkoli, brez bojazni, da vprašanje ni na mestu. V 30-ih letih, od kar predavam, je po navadi v predavalnici s 300 učenci običajno le pet ali šest študentov, ki niso tako sramežljivi, da bi dvignili roko in postavili vprašanje. Zdaj, s tem sistemom, dve tretjini študentov postavljata vprašanja«.

V razredu lahko učenci preko svojih prenosnih računalnikov, dobijo odgovore na več postavljenih vprašanj, ki temeljijo na sliki, na primer določanje vremenskih vzorcev na zemljevidu. »S tem, ko vidim kakšna vprašanja se porajajo, lahko določim katera tema je učencem pred izpitom še nerazumljiva ter se ji tako bolj posvetim«, pravi profesor Samson.

Skeptiki so bili zaskrbljeni, da bodo študentje uporabljali prenosne računalnike za preveč igranja in premalo dela. Toda profesor Samson pravi, da je dokazano drugače. »Ključno je, da študente preko prenosnih računalnikov vključite v predavanje, saj se tako ne oddaljujejo na druga spletna mesta in socialna omrežja. Večkrat je bilo dokazano, da to lahko storimo«.

Pripravil: Marko Vidrih

Ali prenosni računalniki v šolah lahko izboljšajo učni uspeh učencev?
1 od 3
Prenosni računalnik
Prenosni računalnik
Prenosni računalnik
Kliknite na sliko za prikaz celotne slike.