• C Novo mesto
  • 07:28
  • Tor, 28.06.2022

Znano, kateri telekomunikacijski operater bo z novim letom dvignil cene!

S 1. januarjem 2022 bo A1 podražil večino starih paketov, ki se bodo podražili za en evro (mobilni) ali za tri evre (fiksni). To pomeni, da bodo fiksni paketi Kombo L, Kombo M in Kombo S odslej stali 38, 50 ali 60 evrov na mesec. Ob tem pojasnjujejo, da je povišanje cen posledica »višjih cen programskih pravic, investicij v omrežje in druge tehnologije in povišanih cen znotraj dobavne verige«. Tisti uporabniki, ki se s podražitvijo ne strinjajo, lahko do uveljavitve sprememb odstopijo od naročniške pogodbe, kot to predvideva zakon. To lahko storijo brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Vseeno pa morajo izpolniti pogodbeno dogovorjene obveznosti in poravnati morebitne zapadle ali neplačane obveznosti. Je pa res, da se najnovejšim paketom MIO, ki so jih uvedli septembra, se cene ne bodo spremenile (miniMIO 10 stane 12 evrov, midiMIO 100 17 evrov in maxMIO 500 23 evrov).

S spremembo želi A1 očitno vzpodbuditi uporabne k zamenjavi starejših paketov za nove. Kdor pa ne želi niti ostati na starem paketu niti ga zamenjati za novega, lahko brez odpovednega roka, plačila stroškov prekinitve ali pogodbene kazni odpove naročniško razmerje. Je pa treba v tem primeru odplačati prejete ugodnosti. Na lizing kupljene telefone lahko bodisi obdržimo in plačamo preostali del vrednosti bodisi jih vrnemo in dobimo za uporabnino zmanjšano kupnino

Kaj pa ostali?

Telemach v prihodnjem obdobju ne načrtuje podražitev svojih storitev, pri čemer pa priznavajo, da je zaradi spreminjajočega gospodarskega položaja dolgoročno težko napovedovati gibanje cen. Pravijo, da bodo svoje naročnike o morebitnih podražitvah pravočasno obvestili.

Pri T-2 so sporočili, da podražitev v prihodnjih dveh mesecih ne načrtujejo. Najbolj skrivnostni pa so bili pri Telekomu Slovenije, kjer so odgovorili, da glede na konkurenčno občutljivost tovrstnih informacij vnaprej ne morejo razkrivati. Zagotovili so le, da svoje uporabnike o spremembah cen obveščajo skladno z zakonodajo. Telekomunikacijski operater mora namreč o podražitvi svoje uporabnike obvestiti najmanj 30 dni prej.

N. D.; Foto: Pixbay

dolenjske toplice