• C Novo mesto
  • 17:37
  • Pon, 20.05.2024

Abeceda vrednot – rastem v sebi in s teboj

Abeceda vrednot je povezala osnovne šole v Trebnjem, Velikem Gabru in Šentrupertu s Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje in z Javnim skladom za kulturne dejavnosti Območna izpostava Trebnje.

 

TREBNJE – Na trebanjski šoli smo se v projekt Abeceda odličnosti, mojstrstva in etike vključili z različnimi aktivnostmi na centralni šoli in na vseh treh podružnicah. Pri razrednih urah, slovenščini, zgodovini, zemljepisu, domovinski in državljanski kulturi in etiki, izbirnih predmetih in interesnih dejavnostih je sedemnajst mentoric z učenci (cel oddelek/skupina, dvojice, posamezniki) izdelalo abecedo vrednot. O njih smo nato razmišljali, iskali pozitivne primere iz prakse, pisali literarna besedila, likovno ustvarjali. Nastale so čudovite risbe, pesmi, daljša literarna besedila pa tudi zapisi misli, ki so nastali v skupinah in so nas na svojstven način povezali. Zanimivo je bilo prisluhniti, koliko odtenkov sreče, časa, fantazije, veselja … je v nas in okoli nas. In kaj vse nam pomeni življenje, zakaj ga cenimo. Le da tega včasih ne opazimo. Zato je dobro, da smo o tem razmišljali, se pogovarjali, ustvarjali. Na temo vrednot smo se vključili tudi v naš projekt in razstavo Igre, igrače, igranje, saj smo ugotovili, da je tudi igra/igrača vrednota.

 

V naslednjem koraku smo iz zbranega gradiva vseh treh šol naredili izbor najpomembnejših vrednot in določili, katerim vrednotam se posebej posveti posamezna šola.  Na izbrane črke smo izdelali miselne vzorce, opravili izbor literarnih prispevkov in najodličnejše izdali v skupni publikaciji osnovnih šol Trebnje, Šentrupert in Veliki Gaber. Zaradi omejenega obsega publikacije  bomo z naše šole vključili miselne vzorce in literarne prispevke na enajst črk za naslednje vrednote: A – aktivnost, ambicije, Č – človek, čas,  F – fantastičnost, fasciniranje, I – izobrazba, inovativnost, izvirnost, L – luč, ljubezen, lepota, O  – osebnost, odličnost, originalnost, olikanost, R – rast, resnica, red,  S – sreča, svoboda, spoštovanje, Š – šolanje, šport, V – veselje, vztrajnost, volja, Ž – življenje, želje.

 

Projekt smo zaključili s skupno kulturno prireditvijo, ki je bila 21. februarja na CIK-u, na kateri so s kratkim kulturnim programom sodelovale vse tri šole. OŠ Trebnje je uspešno zastopala skupina učencev Stanke Zaletelj in Ariane Novak. Glasbeno-plesne točke tretješolcev  je pod mentorstvom Mojce Bahun prisrčno povezovala učenka Maja Metelko.

 

Ob tej priložnosti je bila v avli CIK Trebnje otvoritev razstave miselnih vzorcev, na katero ste še vedno lepo vabljeni. Izdana pa je bila tudi publikacija, ki si jo lahko ogledate v knjižnici.

 

Z razstavo, ki jo bomo v marcu na to temo postavili tudi na OŠ Trebnje, in z izdajo publikacije se zaključuje naš skupni projekt, ne pa tudi razmišljanje, ustvarjanje na temo vrednot, saj želimo tudi v prihodnje osmisliti naše delo in predvsem medsebojne odnose prav skozi prizmo pozitivnih vrednot.

 

Ivanka Višček
(Foto: OŠ Trebnje)