• 15.31C Novo mesto
  • 22:28
  • Čet, 23.05.2019
  • Prijava

Dolenjski Romi Irglovi predali peticijo za ureditev naselja Žabjak

Predsednik Zveze Romov za Dolenjsko Bogdan Miklič in podpredsednik zveze Zvonko Golobič sta predsednici parlamentarne komisije za peticije Evi Irgl predala peticijo novomeških Romov in nekaterih romskih organizacij, s katero zahtevajo ureditev romskega naselja Žabjak v občini Novo mesto, ki stoji na območju ministrstva za obrambo.

NOVO MESTO – Miklič je predsednici komisije DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti predstavil bivanjske razmere Romov v romskem naselju Žabjak. Poudaril je, da Romi tam že več kot 70 let živijo brez elektrike in da novomeški župan Gregor Macedoni noče sprejeti zemljišča, na katerem stoji omenjeno naselje, so sporočili iz Zveze Romov za Dolenjsko.

Spregovorila sta tudi o romskem zakonu, ki je bil sprejet leta 2007. Po Mikličevih besedah je prišel čas za spremembo tega zakona, saj je pisan na kožo prekmurskim Romom. V nadaljevanju je Miklič dejal še, da razmišljajo tudi, da bi rešitve za Žabjak poiskali na Evropskem sodišču.

Iz zveze so posredovali tudi odgovor vladnega urada za narodnosti, ki je na obrambnem ministrstvu pridobil zadnje informacije o vlogi in nalogah ministrstva pri reševanju vprašanja prenosa zemljišča na občino. Iz pridobljenih informacij je razvidno, da komunikacija med ministrstvom in občino poteka uspešno, so sporočili iz urada.

Na občini po podatkih urada zagotavljajo, da bodo k urejanju tega območja pristopili resno in dolgoročno, še pred tem pa je potreben sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

Ministrstvo za obrambo je uradu za narodnosti v odgovoru sporočilo, da bodo glede na informacije občine prostorski načrt sprejeli leta 2017. Pri sprejemanju načrta bo sodelovalo tudi ministrstvo. Pri tem si bodo prizadevali, da se novomeški občini zagotovi pristojnost prostorskega načrtovanja območja Žabjak ter prenos lastništva na občino.

Po veljavnih prostorskih aktih gre namreč še vedno za območje izključne rabe za potrebe obrambe, po namenski rabi pa gre za kmetijsko zemljišče in gozdne površine, so še zapisali.

V odgovoru so sporočili še, da je po njihovem mnenju problematiko romskega naselja mogoče rešiti zgolj ob aktivnem sodelovanju občine ter okoljskega in gospodarskega ministrstva. Prizadevajo si tudi, da se ta problematika uredi čim prej.

Zveza Romov za Dolenjsko je v minulem mesecu peticijo za ureditev naselja Žabjak predala predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu, predsedniku republike Borutu Pahorju, varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer, direktorju urada za narodnosti Stanku Baluhu ter novomeškemu županu. Poslali so jo tudi predsedniku vlade Miru Cerarju.