• C Novo mesto
 • 19:42
 • Pon, 15.04.2024

Kaj je BDP in kako se izračuna? BDP Slovenije bližje povprečju EU

Bruto domači proizvod ali BDP je nekaj, na kar smo pozorni vsi na tak ali drugačen način. Gre za ekonomski kazalnik, ki odraža denarno vrednost vsega končnega blaga in storitev, ki jih država ali regija proizvede v določenem časovnem obdobju, običajno v enem letu. Uporablja se za merjenje bogastva, ki ga ustvari država. Kaj je torej BDP, kako se ga izračuna in kako kaže Sloveniji?

Kaj je BDP?

Bruto domači proizvod je merilo gospodarske razvitosti države. Opredeljen je kot vrednost vsega proizvedenega blaga in storitev, zmanjšana za vrednosti blaga ali storitev, ki se uporabljajo pri njihovem ustvarjanju.

Kako BDP beleži SURS

Pri nas odlično BDP beleži SURS – Statistični urad RS. Namen objave podatkov o bruto domačem proizvodu (BDP) je prikazati kakšna je bila gospodarska aktivnost v Sloveniji, najpogosteje v preteklem četrtletju, kar je tudi največkrat opažena in brana statistika pri Sursu. Za oceno četrtletnega BDP se uporablja več virov. Veliko podatkov pridobijo iz statističnih raziskovanj statističnega urada.

Enote, ki jo opisujejo objavljeni podatki, so posamezne komponente BDP. V primeru BDP, izračunanem po proizvodni metodi je opazovana enota bruto dodana vrednost v določeni dejavnosti standardne klasifikacije dejavnosti (SKD). V primeru BDP, izračunanem po izdatkovni metodi je enota opazovanja posamezna komponenta BDP, npr. izdatki za končno potrošnjo gospodinjstev ali bruto investicije v osnovna sredstva.

Za izračun se uporabljajo spodnji trije pristopi:

 • Bruto domači proizvod po dohodkovni metodi je enak vsoti sredstev za zaposlene, neto davkov na proizvodnjo in uvoz (davki na proizvodnjo in uvoz minus subvencije na proizvodnjo) ter bruto poslovnega presežka in raznovrstnega dohodka
 • Bruto domači proizvod po izdatkovni metodi je enak domači potrošnji in saldu menjave blaga in storitev s tujino. Domačo potrošnjo sestavljajo izdatki za končno potrošnjo ter bruto investicije.
 • Bruto domači proizvod po proizvodni metodi je enak dodani vrednosti v osnovnih cenah, povečani za davke na proizvode in zmanjšani za subvencije na proizvode. Bruto domači proizvod je tako enak vsoti dodane vrednosti v osnovnih cenah vseh domačih (rezidenčnih) proizvodnih enot in neto davkov na proizvode (davki na proizvode, zmanjšani za subvencije po proizvodih).
Kako se izračuna BDP oziroma kako BDP izračuna Statistični urad RS

Kako se izračuna BDP oziroma kako BDP izračuna Statistični urad RS

Slovenija v letu 2022 vse bližje povprečju EU

Statistični urad Republike Slovenije je o lanskem letu zapisal: »Po letni oceni bruto domačega proizvoda za leto 2022 je ta znašal 57.038 milijonov EUR. To je bilo nominalno oz. merjeno v tekočih cenah za 9,1 % več kot v predhodnem letu, predvsem zaradi dviga splošne ravni cen proizvodov, v obsegu oz. z izločenim vplivom cenovnih sprememb pa za 2,5 % več. Proizvodnja je realno zrasla za 3,7 %, vmesna potrošnja pa za 4,8 %. K povečanju obsega BDP so največ prispevale strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (0,6 odstotne točke) ter gostinstvo (0,6 odstotne točke). Slednje je šele lani doseglo oz. za 4 % preseglo obseg dodane vrednosti pred pandemijo covida-19 (2019). Po 0,4 odstotne točke so k rasti obsega BDP prispevale informacijske in komunikacijske dejavnosti ter gradbeništvo, druge raznovrstne poslovne dejavnosti so dodale 0,3 odstotne točke ter promet in skladiščenje 0,2 odstotne točke. Negativno pa so na spremembo obsega BDP v največji meri vplivale predelovalne dejavnosti (−0,7 odstotne točke), sledili sta trgovina (−0,6 odstotne točke) ter oskrba z električno energijo, plinom in paro (−0,2 odstotne točke).«

»Slovensko gospodarstvo se postopno približuje povprečni razvitosti Evropske unije. V letu 2022 je bruto domači proizvod na prebivalca po kupni moči znašal 92 % povprečja EU-27, kar je največ doslej. Podpora ekspanzivno naravnane fiskalne politike gospodarstvu in ukrepi za podporo prebivalstvu med epidemijo in energetsko draginjo so močno oblažili vpliv obeh kriz. Po prevladujočem razvojnem modelu v svetu višjo razvitost spremlja višji ekološki odtis. Doseganje blaginje s preveliko rabo surovin in ekosistemskih storitev Zemlje je značilno tudi za Slovenijo,« so v pregledu leta 2022 zapisali pri vladni službi ARSO.

Države z največjim BDP na svetu

Velike države z veliko prebivalci imajo seveda tudi visoko prodajo in temu primerno visok bruto domači proizvod. Velika, a malo naseljena država, kot je Kanada, s trenutnim prebivalstvom 38,9 milijona, ima malo možnosti, da bi dosegla skupno gospodarsko proizvodnjo 333,3 milijona Američanov ZDA ali 1,4 milijarde Kitajcev. Če pa primerjate gospodarsko proizvodnjo na prebivalca, je slika nenadoma povsem drugačna. ZDA so s prvega mesta zdrsnile na 12. mesto. Kitajska z 12.724 USD na prebivalca dosega šele 84. mesto. Čisto na vrhu pa so Kneževina Monako (234.317 $), Liechtenstein (184.083 $) in Luksemburg s 126.426 $ na prebivalca. Kanada napreduje z devetega na 21. mesto.

BDP v angleščini preimenujemo v GDP, kar je kratica za »Gross Domestic Product«.

BDP se v angleščini imenuje GDP

BDP se v angleščini imenuje GDP

BDP držav

 1. ZDA – 25,462.7 milijard ameriških dolarjev
 2. Kitajska – 17,693.2 milijard ameriških dolarjev
 3. Japonska – 4,231.1 milijard ameriških dolarjev
 4. Nemčija – 4,072.2 milijard ameriških dolarjev
 5. Indija – 3,385.1 milijard ameriških dolarjev
 6. Združeno Kraljestvo – 3,070.7 milijard ameriških dolarjev
 7. Francija – 2,782.9 milijard ameriških dolarjev
 8. Rusija – 2,240.4 milijard ameriških dolarjev
 9. Kanada – 2,139.8 milijard ameriških dolarjev
 10. Italija – 2,010.4 milijard ameriških dolarjev
 11. Brazilija – 1,920.1 milijard ameriških dolarjev
 12. Avstralija – 1,675.4 milijard ameriških dolarjev
 13. Južna Koreja – 1,665.2 milijard ameriških dolarjev
 14. Mehika – 1,414.2 milijard ameriških dolarjev
 15. Španija – 1,397.5 milijard ameriških dolarjev
 16. Indonezija – 1,319.1 milijard ameriških dolarjev
 17. Savdska Arabija – 1,108.1 milijard ameriških dolarjev
 18. Nizozemska – 991.1 milijard ameriških dolarjev
 19. Turčija – 906.0 milijard ameriških dolarjev
 20. Švica – 807.7 milijard ameriških dolarjev
 21. Poljska – 688.2 milijard ameriških dolarjev
 22. Argentina – 632.8 milijard ameriških dolarjev
 23. Švedska – 585.9 milijard ameriških dolarjev
 24. Norveška – 579.3 milijard ameriških dolarjev
 25. Belgija -578.6 milijard ameriških dolarjev
 26. Irska – 529.2 milijard ameriških dolarjev
 27. Izrael – 522.0 milijard ameriških dolarjev
 28. Združeni Arabski Emirati – 507.5 milijard ameriških dolarjev
 29. Tajska – 495.3 milijard ameriških dolarjev
 30. Venezuela – 482.4 milijard ameriških dolarjev

Slovenija je na 83. mestu, tik za Srbijo. Slovenija je imela v letu 2022 tako BDP pri 62.12 milijardah ameriških dolarjev.

BDP se v angleščini imenuje GDP

BDP se v angleščini imenuje GDP

BDP držav glede na prebivalca

 1. Norveška – 106,149 $
 2. Irska – 104,039 $
 3. Švica – 92,101 $
 4. Singapur – 82,808 $
 5. ZDA – 76,399 $
 6. Danska – 66,983 $
 7. Avstralija – 64,491 $
 8. Nizozemska – 55,985 $
 9. Švedska – 55,873 $
 10. Kanada – 54,966 $
 11. Izrael – 54,660 $
 12. Združeni Arabski Emirati – 53,758 $
 13. Avstrija – 52,131 $
 14. Finska – 50,537 $
 15. Belgija – 49,583 $
 16. Hong Kong – 48,984 $
 17. Nemčija – 48,432 $
 18. Združeno Kraljestvo – 45.850 $
 19. Francija – 40,964 $
 20. Italija – 34,158 $
 21. Japonska – 33,815 $
 22. Južna Koreja – 32,255 $
 23. Savdska Arabija – 30,436 $
 24. Španija – 29,350 $
 25. Češka – 27,638 $
 26. Portugalska – 24,275 $
 27. Poljska –18,321 $
 28. Venezuela – 16.056 $
 29. Romunija – 15,892 $
 30. Rusija – 15,607 $

Avtor: ŽK, FOTO: pixabay.com