• C Novo mesto
 • 16:03
 • Čet, 22.02.2024

Delnice Krke v letu 2022 na vrtiljaku vrednosti

Delnice Krke so v letu 2021 dosegle rekordno vrednost, ko so prvič v zgodovini presegle mejo 100 €. Še letos je bila njena vrednost višja od sto evrov, najvišja v drugi polovici januarja, ko je delnica Krke dosegla 120 €. Zaradi družbenih, ekonomskih in gospodarskih vplivov se je začel padec vrednosti delnice. In v primeru pregleda vrednosti delnic Krke se je vredno ob tem še kaj naučiti. Zakaj je delnica Krke največji del Ljubljanske borze? Zakaj se za delnico Krke odloča tolikšno število oseb in podjetij? Vse to izveste v prispevku.

Vrednost delnic Krka

Informacije o vrednosti delnic Krke je možno najti na spletni strani Ljubljanske borze, kjer lahko opazimo trend padanja v zadnjem mesecu. Še s koncem februarja je bila vrednost pri 100 €, nato pa je strmo, zelo strmo padla in bila 8. marca na 80,80 €. Do konca marca si je opomogla in dosegla stotico, nato pa se je spet začel padec. S prvim septembrom letos je bila vrednost delnice Krke 99 evrov, vse do danes pa njena vrednost pada. Trenutno je pri 86 evrih, njena vrednost pa se spreminja na dnevni ravni.

Začetki delnic Krke segajo v leto 1994

Krka, d. d., Novo mesto je ob lastninjenju izdala 3.542.612 navadnih, imenskih delnic, ki niso bile razdeljene na razrede. Poznejših izdaj ni bilo. Nominalna vrednost delnice je znašala 16,69 € (4000 slovenskih tolarjev). V postopku lastninjenja je bilo izdanih več vrst delnic z različnimi oznakami, vendar so bile pozneje vse spremenjene v delnice z isto oznako. Delnice so izdane v nematerializirani obliki. Evidenco o delničarjih in njihovih deležih vodi Centralna klirinško depotna družba, Ljubljana (KDD).

Od 22. decembra 1998 imajo vse Krkine delnice oznako KRKG. To je tudi veljavna koda pri trgovanju z delnicami na Ljubljanski borzi. Delnici pripadata tudi koda ISIN SI0031102120 in Bloombergova oznaka KRKG SV. Na Varšavski borzi delnica kotira pod oznako KRK (Bloombergova oznaka KRK PW). Od tega datuma dalje so vse delnice prosto prenosljive in kotirajo v prvi kotaciji Ljubljanske borze. Septembra 2007 je bila izvedena cepitev delnic v razmerju 1 : 10, kar pomeni delitev ene delnice na deset novih delnic. Od takrat se trguje s povečanim številom Krkinih delnic. Od aprila 2012 Krkine delnice vzporedno kotirajo tudi na Varšavski borzi, kjer imajo trgovalno oznako KRK, valuta kotacije pa je poljski zlot (PLN). Vse delnice, s katerimi se trguje na Ljubljanski oz. Varšavski borzi, so istega razreda – navadne in prosto prenosljive. Oglejte si gibanje tečaja Krkinih delnic na Varšavski borzi. V skladu s sklepom 19. skupščine z dne 3. 7. 2014 je Krka zmanjšala osnovni kapital z umikom 2.632.672 lastnih delnic, kar je predstavljalo 7,431 % vseh izdanih delnic. Po umiku je bil osnovni kapital razdeljen na 32.793.448 delnic.

Kratka časovnica delnice Krka

15. december 1994 – Delavski svet Krke, p. O,, Novo mesto odobri program lastninskega preoblikovanja Krke

30. december 1994 – Agenciji je bila predana dokumentacija, prvo soglasje za privatizacijo

10. maj 1995 – Pridobitev 1. soglasja Agencije za privatizacijo

15. junij 1995 – Začetek interne razdelitve in notranjega odkupa

14. julij 1995 – Končal se je proces interne razdelitve in notranjega odkupa

5. september 1995 – Sklad Republike Slovenije za razvoj izda soglasje k Prospektu za javno prodajo delnic

8. september 1995 – Agencija za trg vrednostnih papirjev izda dovoljenje za javno prodajo delnic

15. september 1995 – Začetek javne prodaje delnic

Kako lahko spremljate vrednost delnice Krke

Kako lahko spremljate vrednost delnice Krke

Sestava delničarjev delnic Krka

Sestava delničarjev s podatki na dan 30. junij 2022. V nadaljevanju najdete največje delničarje Krke:

 • Domače fizične osebe – 40 %
 • Mednarodni vlagatelji – 20,8 %
 • Slovenski državni holding in RS – 16,2 %
 • Kapitalska družba in PPS – 10,9 %
 • Domače pravne osebe in skladi – 6,9 %
 • Lastne delnice – 5,2 %

Največji delničarji delnic Krke

 • Kapitalska družba, d. d. – 10,65 %
 • Slovenski državni holding, d. d. – 9 %
 • Republika Slovenija – 7,22 %
 • OTP Banka, d. d. – 4,72 %
 • Erste Group Bank AG – 3,69 %
 • Clearstream Banking – 3,31 %
 • Luka Koper, d. d. – 1,32 %
 • State Street Bank and Trust – 1,21 %
 • KDPW – 1,01 %
Delnice Krke zavzemajo največji del Ljubljanske borze in so najbolj priljubljen vrednostni papir

Delnice Krke zavzemajo največji del Ljubljanske borze in so najbolj priljubljen vrednostni papir

Katere so prednosti lastništva Krkinih delnic?

Krka na svoji spletni strani ponosno navaja dobršno število prednosti lastništva delnic Krka. Preverili smo prednosti, ki so jih navedli sami, pri katerih je potrebno vse skupaj vzeti z mero razumnosti. »Na leto prodamo za 1,57 milijarde EUR izdelkov in storitev. Z našimi kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili se vsak dan zdravi več kot 50 milijonov ljudi v 70 državah. S stabilno prodajno rastjo, naložbami, številnimi razvojnimi projekti in dobrimi rezultati smo zrasli v farmacevtsko skupino, ki jo poleg obvladujoče družbe v Sloveniji sestavljajo številna odvisna podjetja in predstavništva v več kot 45 državah. Z dobrim poslovanjem povečujemo vrednost podjetja, zagotavljamo stabilno dividendno politiko in omogočamo visoko dividendno donosnost,« so zapisali v svoje dobro.

Stabilna dividendna politika – prednost delnic Krka

Krkina povprečna letna dividendna donosnost je v zadnjih desetih letih znašala skoraj 5 %. V zadnjih desetih letih znaša v povprečju 14,5 %. Kot pravijo bodo ob upoštevanju naložbenih in finančnih potreb skupine Krka namenili najmanj polovico čistega dobička večinskih lastnikov.

Močan denarni tok iz poslovanja – prednost delnic Krka

Močan denarni tok kaže na vzdržnost in dobičkonosnost poslovanja in obvladovanje obratnega kapitala ter odseva dobro delovanje poslovnega modela skupine Krka. Močan denarni tok omogoča redno servisiranje vseh tekočih poslovnih obveznosti, investicijskih izdatkov, izdatkov za raziskave in razvoj, izplačilo dividend ter izvajanje programa odkupa lastnih delnic.

Stabilna kapitalska struktura – prednost delnic Krka

Krkino močno finančno pozicijo določata odsotnost dolga in močan denarni tok iz poslovanja. Denarni presežki podjetju omogočajo aktivnosti na področju investicij, dolgoročnih povezav, prevzemov in nakupov lastnih delnic ter stabilno rast dividendne politike, obenem pa so blažilec, kadar pride do gospodarske nestabilnosti.

Druge prednosti delnice Krka

Trajnos, inovativnost, vertikalna integracija in bogata ponudba izdelkov so preostale prednosti, ki jih za svoje delnice navaja Krka.

Delnice Krke so presegle mejo 100 € v letu 2021

Krkina delnica je bila tudi v letu 2021 najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Njen tečaj se je zvišal za 29,1 % in je ob koncu leta znašal 118 €, tržna kapitalizacija družbe Krka pa je konec leta predstavljala 3,9 milijarde €. Rast Krkine delnice je posledica dobrih poslovnih rezultatov pa tudi zaupanja delničarjev v Krkino poslovanje in strategijo. Ohranjala je tudi dolgoročno dividendno politiko in za dividende vsako leto do sedak namenila vsaj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov kapitala iz preteklega leta, upoštevala pa tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in morebitne prevzeme. Delničarjem smo lani izplačali dividende v višini 5 € bruto na delnico, kar je 17,6 % več kot leto prej. Bruto dividendna donosnost je znašala 4,2 %.

Avtor: ŽK, FOTO: pixabay.com