• C Novo mesto
  • 12:46
  • Ned, 14.04.2024

Detektivi pri preiskovanju bolniških staležev rokujejo z občutljivimi podatki

»Menimo, da kontrolo začasne zadržanosti z dela oz. kontrolo bolniškega staleža določa Zakon o detektivski dejavnosti kot lex specialis, Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja pa samo dopuščajo možnost, da se s strani zavoda lahko izvede kontrola bolniškega staleža, vendar bi jo moral po našem mnenju izvesti izključno detektiv,« pojasnjuje detektivka in predsednica strokovnega sveta Inštituta za varnost in strateške raziskave Bernarda Škrabar Damnjanović.

Pri kontroli bolniškega staleža detektiv namreč rokuje z občutljivimi osebnimi podatki in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja kot hierarhično nižji pravni akt kot Zakon o detektivski dejavnosti ne bi smel na tem področju izpodriniti slednjega. Zakon o detektivski dejavnosti je namreč poseben zakon, ki določa pravice detektivom, poleg tega pa jih tudi omejuje in s tem zagotavlja ustrezne ustavnopravne norme državljanom ter jih varuje pred pretiranimi posegi v določene ustavno varovane pravice kot na primer pravico do zasebnosti. Detektiv mora biti ustrezno izobražen, usposobljen ter nenazadnje je tudi varnostno preverjen, kar pa drugi t.i. laični kontrolorji niso. »Prav tako pa gre za ustrezno zbiranje dokaznega gradiva, ki mora imeti v disciplinskem postopku zoper delavca kršitelja zadostno težo za morebitno odpoved delovnega razmerja.«

Kontrolo bolniškega staleža bi moral opravljati izključno detektiv