• C Novo mesto
 • 22:12
 • Sob, 20.04.2024

Kilometrina 2023: Koliko dobim za kilometer prevoza na delo?

Koliko znaša kilometrina v letu 2023 in do spremembe uredbe? Koliko je kilometrina za prevoz na službenem potovanju in koliko je kilometrina za prevoz na delo in z dela? V prispevku se poglobimo v kilometrino, ki vlada v Sloveniji in preverimo njeno preteklost, kaj jo določa, kakšno bo gibanje v prihodnje in kako jo najlažje izračunati.

Koliko je kilometrina v 2023?

Kilometrina za prevoz na delo in z dela v letu 2023 znaša 0,21 € (seveda na kilometer). Kilometrina za prevoz na službenem potovanju pa znaša 0,43 €.

Ali se kilometrina všteva v davčno osnovo? Ne. Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,21 evra za vsak polni kilometer razdalje. Seveda gre za razdaljo med običajnim prebivališčem delavca in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu. To velja, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od običajnega bivališča delavca.

Primer izračuna kilometrine v letu 2023

Za primer bomo vzeli 20 kilometrov vožnje do dela in nazaj. Za primer nam bo v pomoč 22 delovnih dni v mesecu. Koliko na koncu meseca znaša prevoz na delo, če se je potrebno do službe voziti 20 km in prav toliko nazaj domov?

Kilometrina: 0,21 € na km

Na delo: 4,2 €

Na delo in z dela: 8,4 €

Skupna kilometrina v mesecu (če ima ta 22 delovnih dni): 184,4 €

Opomba – uredba določa, da če je mesečni znesek nižji od 140 evrov, se v davčno osnovo iz delovnega razmerja lahko ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 evrov mesečno.

Kako izračunati kilometrino

Kako izračunati kilometrino?

Kilometrina, prevoz na delo in z dela – uredba, ki določa

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, od 1.7. 2022 dalje, je določila znesek kilometrine s spremembo 3. člena (za prevoz na delo in z dela).

1. Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,21 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

2. Če je znesek, izračunan po prejšnjem odstavku za posamezni mesec nižji od 140,00 eurov, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogoji iz prejšnjega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 eurov mesečno.

3. Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. Običajno prebivališče po tej uredbi je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno prebivališče po tej uredbi le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.

4. Za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom se upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.

5. Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Kilometrina, prevoz na službenem potovanju – uredba, ki določa

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, od 1.7. 2022 dalje, je določila znesek kilometrine s spremembo 5. člena (prevoz na službenem potovanju).

1. Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene, ali za najem osebnega avtomobila.

2. Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se šteje tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte in podobno), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.

3. V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,43 eura za vsak prevožen kilometer.

4. Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza.

5. Javno prevozno sredstvo po tej uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni prevoz. Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene.

Kakšne uredbe določajo kilometrino

Kakšne uredbe določajo kilometrino?

Prevoz na delo, nekoč kolektivne pogodbe, danes razlika le javni sektor

Le na podlagi nekaj kolektivnih pogodb – kot bi bile po stari uredbi, ki je veljala do 31. 12. 2004 – se še izplačuje povračilo za prevoz na delo v višini 15 % cene neosvinčenega m. bencina 95. oktanov oz. na službenem potovanju v višini 30 % cene neosvinčenega m. bencina 95. oktanov. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov je določal izplačevanje v taki višini.

Pravila pri izplačilu stroškov prevoza v javnem sektorju:

Določi se povračilo stroškov kilometrine v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95-oktanov. Vendar ne manj kot 30 evrov, tudi samo povračilo stroškov v višini 30 evrov se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo. V kolikor pa javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu vozovnice za javni prevoz, se mu povrnejo stroški v višini te vozovnice.

Spremembe zneskov kilometrine v zadnjih letih

V nadaljevanju seznam zneskov kilometrine pri prevozu na delo in prevozu na službenem potovanju od 1. januarja 2010. Pred tem je znesek kilometrine v veliki večini znašal 30 % cene neosvinčenega bencina 95 oktanov za prevoz na službenem potovanju in 15 % cene neosvinčenega bencina 95 oktanov za prevoz na delo in z dela.

Prevoz na delo in z dela:

 • od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 – 0,18 €
 • od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 – 0,18 €
 • od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 – 0,18 €
 • od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 – 0,18 €
 • od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 – 0,18 €
 • od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 – 0,18 €
 • od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 – 0,18 €
 • od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 – 0,18 €
 • od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 – 0,18 €
 • od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 – 0,18 €
 • od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 – 0,18 €
 • od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 – 0,18 €
 • od 1. 1. 202 do 30. 6. 2022 – 0,18 €
 • od 1. 7. 2022 do (velja v 2023) – 0,21 €

Prevoz na službenem potovanju:

 • od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 – 0,37 €
 • od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 – 0,37 €
 • od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 – 0,37 €
 • od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 – 0,37 €
 • od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 – 0,37 €
 • od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 – 0,37 €
 • od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 – 0,37 €
 • od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 – 0,37 €
 • od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 – 0,37 €
 • od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 – 0,37 €
 • od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 – 0,37 €
 • od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 – 0,37 €
 • od 1. 1. 202 do 30. 6. 2022 – 0,37 €
 • od 1. 7. 2022 do (velja v 2023) – 0,43 €
Kilometrina v letu 2023 znaša 0,21 €

Kilometrina v letu 2023 znaša 0,21 €

Avtor: ŽK, FOTO: pixabay.com