• C Novo mesto
  • 13:23
  • Sob, 27.11.2021

Pozor, Revolut se seli v EU, račun morate prijaviti na FURS

 

Spremembi seveda botruje Brexit. To za vas pomeni dodatni birokratski opravek pri FURS-u!

Skoraj 19 tisoč Slovencev ima odprt račun pri Revolutu. »Zavezanci, ki jim je banka Revolut odprla nov račun v Litvi, morajo tega prijaviti Finančni upravi RS, prav tako morajo sporočiti datum zaprtja starega računa, ki jim ga je banka Revolut zaprla v Veliki Britaniji.

Kot še sporočajo iz FURS-a, morajo zavezanci, ki jim je banka Revolut odprla nov račun v Litvi, tega prijaviti Finančni upravi RS, prav tako pa morajo tudi za star račun, ki jim ga je banka Revolut zaprla v Veliki Britaniji, sporočiti datum zaprtja. Informacijo o datumu zaprtja britanskega računa naj bi  uporabniki prejeli s strani Revoluta. Prijavo novega računa in odjavo starega računa lahko zavezanci izvedejo sočasno.

Podatkov o tujih računih FURS ne pridobiva po uradni dolžnosti iz uradnih registrov in evidenc, zato jih morajo zavezanci sporočiti sami (v 8 dneh po odprtju računa oz. po spremembi podatkov računa). Najenostavnejše je to urediti preko eDavkov. Prijavo tujih računov lahko zavezanec sicer odda na dva načina:

Prijavi je potrebno priložiti dokument, iz katerega so razvidni podatki o računu, odprtem v tujini (bančna kartica, pogodba o odprtju bančnega računa, posnetek zaslona IBAN računa, ipd.), da finančni urad lahko preveri pravilnost oziroma točnost podatkov. Pri vpisu številke računa je potrebno biti pozoren, da se ne vpiše številka bančne kartice pač pa številka računa (v strukturi IBAN, vedno tudi z vodilno oznako države, npr. LT).

Več informacij, vključno z obrazci o prijavi tujih računov je na naši spletni strani:

Pripravila: BB., za NaDlani.si, foto: na Dlani.si