• C Novo mesto
  • 12:05
  • Sob, 27.11.2021

Razvpiti Borut Jamnik vstopil v Krko

Skupščina delničarjev Krke je v četrtek za nova nadzornika družbe imenovala prvega moža Modre zavarovalnice Boruta Jamnika in Nemca Hans-Helmuta Fabryja, med drugim nekdanjega prvega moža nemške enote Sandoza, so s skupščine sporočile Finance in Društvo MDS.

NOVO MESTO – Jamnik, med drugim nekdanji prvi mož Kapitalske družbe, bivši prvi nadzornik Telekoma

Borut Jamnik.

Slovenija in nasploh ena najbolj znanih oseb na področju korporativnega upravljanja v Sloveniji, bo na predlog Modre zavarovalnice nadomestil Simono Razvornik Škofič, ki je ta teden iz osebnih razlogov odstopila iz nadzornega sveta.

Nemec Fabry pa je v preteklosti deloval tako v okviru kozmetičnega velikana L’Oreal kot farmacevtskega koncerna Novartis. Med drugim je bil med 2007 in 2014 tudi prvi mož nemške podružnice Novartisove generične veje Sandoz. Del Sandoza je tudi ljubljanski Lek. Trenutno sicer deluje kot samostojni svetovalec. Fabry bo na predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) v nadzornem svetu nadomestil nekdanjo članico uprave Anjo Strojin Štampar, ki jo je skupščina danes na predlog upravljavca državnih naložb odpoklicala kot nadzornico. Na Fabryjevo izvolitev je izpodbojno tožbo na skupščini napovedal predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič, ki je izpostavil predvsem Nemčevo delovanje v okviru Sandoza kot Krkinega tekmeca.

Zaposleni

Konec junija je bilo v skupini Krka 10.842 zaposlenih. 54 % jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini, 56 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Skupaj z delavci, zaposlenimi prek agencij, je v Krki delalo 12.188 zaposlenih, kar je 1 % več kot na začetku leta.

Glede uporabe bilančnega dobička je skupščina, na kateri je bilo prisotnega 55,3 odstotka kapitala z glasovalno pravico, potrdila predlog vodstva novomeškega farmacevta, da družba od 142,7 milijona evrov bilančnega dobička za lani za dividende nameni 88,7 milijona evrov oz. 2,75 evra bruto na delnico. Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) je sicer vložilo nasprotni predlog, da Krka za dividende nameni 112,9 milijona evrov oz. 3,50 evra bruto na delnico, a z njim ni uspelo. Lani je novomeški farmacevt izplačal 2,65 evra dividende na delnico.

Delničarji so podelili tudi razrešnico upravi pod vodstvom Jožeta Colariča in nadzornemu svetu, ki mu predseduje Jože Mermal, sicer prvi mož družbe BTC. Potrdili so tudi ponovno pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic, za revizorja za letos pa so imenovali družbo Ernst & Young Revizija.

Colarič predstavil (zgodovinske) rezultate

V skupini Krka so v prvi polovici letošnjega leta prodali za 655 milijonov evrov izdelkov in storitev, kar je 51,2 milijona evrov oziroma 8,5 % več kot v prvi polovici lanskega leta. S tem so dosegli največjo prodajo v prvem polletju v zgodovini Krke. Prodaja na trgih zunaj Slovenije je znašala 612,1 milijona evrov in predstavlja dobrih 93 % prodaje skupine Krka. Ta je najuspešneje prodajala v regiji Vzhodna Evropa.

Največ je prodala zdravil na recept (za dobrih 548 milijonov evrov), ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 122,4 milijona evrov pa je za 30 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Čisti dobiček v višini 91,7 milijona evrov je za 31 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju.

Delnica

Konec junija 2017 je imela Krka 52.906 delničarjev, kar je 2,5 % manj kot na začetku leta. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2017 znašal 55,00 EUR, kar je 4 % več kot konec leta 2016, ko je bil 52,90 EUR.
Krka je v prvi polovici leta 2017 odkupila 65.966 lastnih delnic. Konec junija 2017 je imela 559.096 lastnih delnic, kar predstavlja 1,705 % vrednosti osnovnega kapitala.

Pozor, Kitajska

Je pa Colarič javnosti zaupal še eno pomembno informacijo, in sicer prevzemni projekt na Kitajskem. »V preteklosti so v Krki proučili več prevzemnih priložnosti, kar je v skladu z njihovo razvojno strategijo. Konec lanskega leta so identificirali tarčo, v kateri bi lahko pridobili najmanj 51 % lastniški delež. Gre za manjšo družbo, ki se ukvarja s farmacevtskim razvojem, ima veliko znanja z regulatornega področja in razpolaga z manjšimi kapacitetami za proizvodnjo tablet, suspenzij in injekcij. Njena trenutna letna prodaja znaša manj kot 10 milijonov evrov. Pomembno pa je tisto, kar jim tarča kot razvojna osnova za vstop na kitajski trg lahko prinese v nekaj letih. Prevzem jim bo zagotovil registracijo ter kasnejšo proizvodnjo in prodajo njihovih izdelkov na kitajskem trgu z visokim potencialom prodaje, in sicer od leta 2020 dalje. Družba bo predstavljala jedro njihovih aktivnosti na tem velikem trgu, ki ji bodo preko pogodbenih in kapitalskih povezav dodajali proizvodne in prodajne kapacitete. Po podpisanem pismu o nameri so v maju izvedli tehnološki skrbni pregled, v juniju pa s pomočjo zunanjih svetovalcev še finančni in pravni skrbni pregled, ki je v zaključni fazi. V juliju sledijo zaključna pogajanja. Kolikor bodo ta uspešna, bo transakcija zaključena do konca poletja. Če pogajanja ne bodo uspešna, bodo aktivnosti usmerili na druge tarče,« še navajajo v novomeškem farmacevtskem podjetju.

Vir: Finance, Krka