• C Novo mesto
  • 01:19
  • Čet, 29.02.2024

Na kaj morate biti pozorni, ko se odločate za stanovanjski kredit?

Marsikomu že samo ob misli na stanovanjski kredit zastane dih, a dejstvo je, da je za ogromno ljudi to edini način, da začnejo ustvarjati svojo lastno pot s pomočjo bančnega posojila. Kredit je srednjeročno ali dolgoročno posojilo, ki se odobri za nakup, obnovo, razširitev, popravilo ali gradnjo stanovanja oz. nepremičnine, nakup zemljišča, pisarne ali poslovnega prostora.

Stanovanjski kredit marsikomu pomaga do novega stanovanja.

Stanovanjski kredit nima takšnega naziva zgolj zaradi dejstva, da so posojena sredstva namenjena nakupu oz. izgradnji stanovanja ali drugih funkcionalnih prostorov, ampak je v ozadju še nekaj več. Pridobljena lastnina, ki jo ustvarimo s porabo stanovanjskega kredita, služi namreč kot zavarovanje in ga posledično ‘zastavimo’ v korist banke zaradi zagotavljanja skladnosti oz. namena kredita.

Obstaja več vrst stanovanjskih kreditov, izbira pa se praktično razlikuje od banke do banke. Ravno iz tega razloga se veliko kreditojemalcev pred najemom večjih kreditov rado ustavi v vseh večjih in manjših bankah ter primerja njihove ponudbe in pogoje. Med seboj se razlikujejo predvsem po številu obrokov in obrestni meri.

Nujno je poudariti, da je najetje stanovanjskega kredita dolgotrajen postopek, ki zelo verjetno ne bo zaključen v roku enega ali celo dveh tednov. Nakup ali gradnja nepremičnine je ne glede na vse prav tako dolgotrajen postopek. Tudi hipotekarno posojilo pa je mogoče odobriti za splošne namene, torej za porabo denarja v projektih, ki jih želi izpeljati stranka, ki prejme posojilo.

Zakaj je večini delovno aktivnega prebivalstva stanovanjski kredit praktično nedostopen?

Odgovorov na to vprašanje je lahko ogromno, a najbolj pogosta sta dva. Prvi razlog kreditne nesposobnosti je letošnji dvig minimalne plače, ki je za skoraj 100 evrov znižal morebitno kreditno sposobnost prebivalstva. To se pozna predvsem zato, ker marsikdo z dvigom minimalne osnovne plače na svojo že obstoječo plačo ni prejel nobene povišice. Nespremenjena osnovna plača večine prebivalstva je tako razlog za kreditno nesposobnost.

Ker je slovenska vlada z letom 2023 zaradi spremenjenih življenjskih pogojev in dviga cen na praktično vseh področjih bila prisiljena dvigniti mejo minimalne plače, se je s tem dvignila tudi meja oz. znesek življenjskih stroškov, ki mora ob odštetih plačnih mesečnih obveznostih kreditojemalcu ostati na računu. Ta meja se trenutno nahaja pri 914,55 evrih.

Obstaja več vrst stanovanjskih kreditov, izbira pa se praktično razlikuje od banke do banke.

Skupaj z dvigom minimalne plače se je torej povečal tudi delež zaposlenih z minimalnim plačilom, zaradi česar je ogromno Slovencev trenutno v nezavidljivi kreditno nesposobni situaciji. Tudi morebitni dvigi plač v prihodnosti ne bi rešili trenutne situacije, saj vsaka banka za izračun upošteva zadnjih 12 prilivov, torej gre voda na mlin le tistim, ki so že pred dvigom minimalne plače zaslužili več.

V najtežjem položaju se trenutno nahajajo mlade družine z enim, dvema ali več otroki. Te nanesejo skoraj 70 % prebivalstva, ki se v banki praktično ne morejo zadolžiti, kar je seveda ogromen razlog za vklop vseh možnih alarmov. Vsak otrok namreč še dodatno znižuje kreditno sposobnost svojih staršev in to za dobrih 250 evrov mesečno (125 za vsakega otroka, če je skrbništvo deljeno med oba starša).

Čeprav se že od uvedbe nove minimalne plače govori, da naj bi Banka Slovenije vendarle nekako spustila kriterije za kreditojemalce, pa slovenske banke še zmeraj niso dočakale želenih sprememb. Trenutna stanovanjska situacija je zaradi visokih najemnin in kreditne nesposobnosti prebivalstva seveda izjemno težka in vprašanje je, kdaj bodo mladi lahko najeli svoj stanovanjski kredit za lastno nepremičnino.

Kredit je srednjeročno ali dolgoročno posojilo, ki se odobri za nakup, obnovo, razširitev, popravilo ali gradnjo nepremičnine.

Vsaka slovenska banka s svojimi pogoji

Ob najemu stanovanjskega kredita se ljudje radi opremijo z informacijami iz vseh možnih okoliških bank. Tako lahko med seboj primerjajo različne ponudbe in se na koncu odločijo za tisto, ki jim najbolj ustreza. Vsaka slovenska banka ima namreč svoje pogoje za najem kredita.

Pri največji slovenski banki NLB omogočajo najem stanovanjskega kredita do 30 let, zgornja starostna meja kreditojemalcev pa je postavljena na 80 let. Obljubljajo najem kredita za financiranje 100 % vrednosti investicije, stanovanjski kredit pa je lahko brez zavarovanja ali zavarovan s poroki ali z zastavo nepremičnine. Kreditojemalci plačajo stroške odobritve kredita v višini 1,6 % od odobrenega zneska kredita.

Za razliko od konkurence postavlja Nova KBM bistveno drugačne pogoje. Stanovanjski kredit lahko najamete z ročnostjo do 25 let s fiksno obrestno mero in do 31 let s spremenljivo obrestno mero. Financira se 80 % vrednosti nepremičnine, ostala sredstva mora zagotoviti kreditojemalec, prav tako je zavarovanje pri njih obvezno (hipotekarni ali preko zavarovalnice). Že nekaj let pa kreditojemalci pri Novi KBM ne plačajo nobenih stroškov odobritve, prav tako se ne plačuje vodenje kredita.

Tudi pri Delavski Hranilnici omogočajo najem stanovanjskega kredita do 30 let s spremenljivo obrestno mero in do 20 let s fiksno. Zavarovanje ni nujno potrebno, lahko pa je sklenjeno preko porokov ali hipoteke. Strošek odobritve kredita je plačljiv, razlikuje pa se glede na tip kredita in zavarovanja, plačljivo je pa tudi vodenje kredita in sicer 2,90 evra mesečno.

SKB omogoča najem stanovanjskega kredita do 360 mesecev s spremenljivo obrestno mero in do 300 mesecev s fiksno. Kredit se lahko zavaruje z nepremičnino ali preko zavarovalnice (do največ 20 let), prav tako se pri SKB plačajo mesečni stroški vodenja kredita.

Ena redkih bank, ki omogoča stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero na kar 30 let, je UniCredit Bank. Obljubljajo ugodne obrestne mere za vse polnoletne kreditojemalce, ki imajo v Sloveniji stalni ali začasni naslov.

Pripravil: NaDlani.si; Foto: Pixabay