• C Novo mesto
  • 11:37
  • Ned, 14.04.2024

Je to konec znane slovenske radijske postaje?

Ne le 3. program Radia Slovenija, plat zvona bije tudi Val 202.

LJUBLJANA – Društvo slovenskih pisateljev (DSP) in Slovenska matica sta ob napovedanem krčenju programskih sredstev za tretji program Radia Slovenija – program Ars za torek sklicala javno tribuno, na kateri bodo predstavili deklaracijo proti tej nameri. Pobudi se je pridružilo tudi Društvo slovenskih skladateljev. Tribuna bo potekala v torek opoldne na DSP.

Na glas

Ne le 3. program Radia Slovenija, plat zvona bije tudi Val 202, verjetno najbolj poslušana slovenska radijska postaja. Ki jo v tak obliki, kot smo jo poznali, očitno ne bo več!

„Prihodnji teden bomo na Valu 202 razglasili ime leta. Navdihujoče in izstopajoče ime, ki je zaznamovalo leto 2023. Leto, v katerem so kolegice in kolegi ustvarjali kakovosten, večkrat tudi nadpovprečen radijski program. Še vedno precedenčno visoki so podatki o poslušanosti – tedensko dosežemo 442.000 poslušalcev –, višji so tudi dosegi v digitalnem okolju in oglaševalski prihodki. Leto 2023 ni bilo slabo. Namesto pohval in čestitk sem s sodelavci te dni delil napovedi za prihodnje leto. Povedal sem jim, da bo 2024 za nas zelo verjetno slabše leto. Ker ste poslušalci del skupnosti Vala 202, želim informacije deliti tudi z vami,“ je zapisal urednik Vala 202 Nejc Jemec.

Kadri odhajajo

„Naša največja medijska hiša je v resnih finančnih težavah. Vsi ključni akterji, začenši s celotnim spektrom politike, so leta, desetletja vedeli, da bo denarja nekoč zmanjkalo. Vedeli so, da se vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon, z enako ali efektivno manj sredstvi nekoč ne bo več dalo ustvarjati. Ta “nekoč” je zdaj. Sistemskega financiranja ni. Predpisan obseg dejavnosti RTV ostaja nespremenjen. Zlate rezerve je zmanjkalo. In zdaj smo tukaj. V zadnjih mesecih na RTV usklajujemo dva ključna dokumenta za prihodnje leto. To sta programski in finančni načrt. Kot kaže, bo Val 202 ostal brez pomembnega dela sredstev, ki jih namenjamo zunanjim sodelavcem, službenim potem, produkciji dogodkov pred občinstvom, športnim pravicam. Delimo usodo RTV Slovenija. Na program pa ne bo vplivalo le zniževanje sredstev. V primerjavi z letom 2019, ko sem začel prvi mandat odgovornega urednika, je število redno zaposlenih pri nas nižje za 15 odstotkov. Kadrovski načrt za prihodnje leto je zastavljen tako, da bo zaposlovanje v praksi nemogoče. Kadrovsko smo podhranjeni. Predstavljamo dva odstotka zaposlenih na RTV Slovenija.

Sodelavci se upokojujejo, nekateri odhajajo drugam. Kolegi so dolgotrajno bolniško odsotni. Mlade kolege študente vabi konkurenca. Interni razpisi so neuspešni, saj presežka zaposlenih po enotah RTV po večini ni oziroma ni interesa za enoletna nadomeščanja. Zunanji razpisi pa niso dovoljeni. Uprava RTV Slovenija namreč nima razumevanja za specifične in objektivno urgentne primere. Ne le to. Ko kadri odidejo, mora to delo namesto njih nekdo opraviti, če želimo ohraniti programske standarde, poslušanost, prihodke in nenazadnje zakonitost delovanja. Preostalim kolegom po sklepu uprave ne smem napovedati in izplačati nadur,“ je jasen Nejc Jemec, ki se zaveda, da Vala 202, kot smo ga poznali, ne bo več!

„Kar se je že zgodilo posameznim enotam RTV Slovenija, nikakor ne nujno po njihovi lastni krivdi, se zdaj dogaja še enemu od preostalih otokov relativne normale. Bojim se, da to ne bo slabo le za poslušalce in ustvarjalce Vala 202, temveč za RTV Slovenija v celoti,“ sklene Jemec.

1500 evrov plusa

Uprava RTV-ja je k predlogu programsko-produkcijskega načrta priložila predlog finančnega načrta za leto 2024. V njem načrtujejo tako celotne prihodke kot odhodke v višini približno 142,24 milijona evrov, pri čemer načrtovani presežek prihodkov nad odhodki znaša 1510 evrov.

Ob tem je presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti načrtovan v višini 17.539.788 evrov, medtem ko je pri javni dejavnosti predvidenih več odhodkov kot prihodkov, in sicer za 17.538.278 evrov.

Od rtv-prispevka naj bi dobili nekaj pod 99 milijonov evrov

Prihodki od prispevka za RTVS so načrtovani v višini 98.750.000 evrov, prihodki od oglaševanja naj bi znašali dobrih 15.620.000 evrov, prihodki iz naslova državnega ali evropskega sofinanciranja pa dobrih 12.916.000 evrov.

Prihodki od rtv-prispevka so načrtovani ob predpostavki, da bo višina tega prispevka tudi v letu 2024 ostala nespremenjena. Načrtovani so na ravni načrta za leto 2023 in realizacije v letu 2022.

Mesečni rtv-prispevek znaša za fizične osebe 12,75 evra. Če bi se od zadnje spremembe v letu 2012 usklajeval z inflacijo, bi njegova višina znašala 16,64 evra, RTVS pa bi imela v letu 2024 za 30 milijonov evrov več prihodkov.

Finančni prihodki so načrtovani v višini 758.600 evrov, kar je 5,8 milijona evrov manj od načrta za leto 2023. Po opozorilu uprave zavoda bodo s prodajo preostalih 105.000 delnic Eutelsat Communications, ki je načrtovana v letu 2024, izgubili lastništvo te kapitalske naložbe.

Uprava je sicer celotne prihodke načrtovala ob upoštevanju zagotovila vlade, da bo nakazala deset milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in TV programov za narodne manjšine.

Stroški dela redno zaposlenih načrtovani v višini 85,24 milijona evrov

Od odhodkov bo šlo največ za pokrivanje stroškov dela redno zaposlenih, in sicer 85,24 milijona evrov. Brez stroškov odpravnin pa načrtovani stroški dela redno zaposlenih znašajo 84,95 milijona evrov. To je za dobrih pet milijonov evrov oz. za 6,3 odstotka več od načrta za leto 2023.

Pri izračunu stroškov dela je upoštevana predpostavka, da bo v letu 2024 skozi vse leto zaposlenih 2076 oseb, pri čemer stroške dela za 16 oseb sofinancira urad vlade za narodnosti. V izračunu niso upoštevali usklajevanj o višini plač med vlado in sindikati javnega sektorja, saj pogajanja še niso končana.

Pripravil: Nadlani.si/STA
Foto: FB Val 202