• C Novo mesto
  • 08:17
  • Sre, 29.06.2022

Občina Mirna spremenila načrte proračuna za leto 2022

Na 19. redni seji je Občina Mirna obravnavala zaključni račun za preteklo leto in prvi rebalans proračuna za letošnje leto.

mirna

Proračun občine.

Na Mirni so lani realizirali 3,3 milijona evrov prihodkov oz. skoraj 83 odstotkov načrtovanih prihodkov in skoraj 3 milijone evrov odhodkov oz. nekaj manj kot 74 odstotkov v primerjavi s sprejetim proračunom za minulo leto. »Lanska realizacija je bila primerljiva z letom 2020, kar kaže na dobro načrtovanje in realiziranje zastavljenih ciljev. Tako smo lani obnovili kulturni dom, investirali v kanalizacijske sisteme in vodovod Sajenice ter elektro omrežje. Skladno z načrtom smo obnavljali tudi lokalne ceste in javne poti. Vse naložbe pa smo uresničili brez zadolževanja,« je povedala Maja Anzelj, ki je na mirnski občinski upravi zadolžena za proračun in finance.

Občinski svet je potrdil tudi prvo spremembo proračuna za letošnje leto, ki je bila potrebna zaradi postavitve modularnega oddelka vrtca. Na občini se trudijo, da bi deveti oddelek najmlajše otroke sprejel še pred poletjem, v proračunu pa zanj zagotavljajo 190 tisoč evrov. »Ta modularna enota bo skupaj z novim vrtcem, ki ga bomo zgradili v prihodnjih dveh letih, zagotavljala predšolsko vzgojo za vse otroke na Mirni,« pravi župan Dušan Skerbiš.

S.B., foto Občina Mirna

oglaševanje