• C Novo mesto
  • 04:48
  • Ned, 03.03.2024

Mati županja menjajo prometni parkirni režim, tako bo od 1. septembra naprej

Skladno z na 6. redni seji sprejetim sklepom o spremembah sklepa o določitvi javnih parkirnih površin bo prva ura parkiranja od prvega septembra brezplačna, vsaka nadaljnja začeta pa bo stala pol evra.

TREBNJE – Prvega septembra se v Trebnjem obeta sprememba prometnega režima – prva ura parkiranja bo brezplačna, nižja bo tudi cena letne dovolilnice.  Občina je z ureditvijo mirujočega prometa želela razbremeniti središče mesta, spremeniti potovalne navade, zagotoviti nove vire denarja za mestno prenovo in omogočiti razvoj novih družbenih dejavnosti v središču mesta. »Analiza, ki smo jo naredili v začetku leta, je pokazala, da se po dveh letih število avtomobilov v mestu ni zmanjšalo, potovalne navade se niso spremenile, prihodki iz parkirnin niso visoki. Plačljiva parkirišča so namreč zaradi visokih cen prazna, hkrati pa so polna parkirišča, ki so namenjena določeni ciljni skupini, denimo uporabnikom zdravstvenega doma, ali pa parkirišča, ki jih občina ne omejuje ali ne nadzoruje. Sprememba parkirnega režima je tako nujna in bo stopila v veljavo naslednji dan po zaključku prehodnega obdobja, to je 1. 9.« pojasnjuje županja Občine Trebnje Mateja Povhe

Skladno z na 6. redni seji sprejetim sklepom o spremembah sklepa o določitvi javnih parkirnih površin bo prva ura parkiranja od prvega septembra brezplačna, vsaka nadaljnja začeta pa bo stala pol evra. Plačljivo parkiranje je predvideno na javnih parkirnih površinah pred in za občino (Goliev trg 4, 5, 10–16), pred zdravstvenim domom, na Gubčevi in Jurčičevi, pred CIK-om in na Baragovem trgu 3. Iz območja javnih parkirnih površin so izločili javno površino pod stanovanjskimi bloki na Cankarjevi ulici, saj ta ne izpolnjuje pogojev za parkirišče, še vedno pa bo možno časovno neomejeno brezplačno parkiranje na parkiriščih na območju Kolodvorske (pri železniški postaji). Letna dovolilnica bo po novem stala 100 evrov, polletna 60 in mesečna 20 evrov.

Pripravil:  Nadlani.si, Občina Trebnje
Foto: Lapego.si