• C Novo mesto
 • 12:54
 • Pon, 15.04.2024

Nov režim parkiranja v Trebnjem, tu so vse podrobnosti

Parkirnina se ne plačuje, če gre za praznik ali dela prost dan v Republiki Sloveniji.

TREBNJE – Po izvedeni evalvaciji parkirnega režima v Trebnjem so bile sprejete spremembe Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje in Pravilnika o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje, so sporočili z Občine Trebnje, kjer so se zavedli, da je potrebno reorganizirati parkiranje.

Javne parkirne površine, kjer se od 1. 9. 2023 dalje plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje, so javne parkirne površine:

 • na Golievem trgu 4 v Trebnjem – parc. št. 92, 84/6, 87/2 (del) in 84/3 (del), k.o. 1422 Trebnje (v nadaljevanju: P1);
 • na Golievem trgu 5 v Trebnjem – parc. št. 84/3 (del), k.o. 1422 Trebnje (v nadaljevanju: P2);
 • na Golievem trgu 10 in Golievem trgu 16 (spredaj) v Trebnjem – parc. št. 369/58, k.o. 1422 Trebnje (v nadaljevanju: P3);
 • Zdravstveni dom Trebnje – parc. št. 77,80/2, 83/4, 86/7 (del), k.o. 1422 Trebnje (v nadaljevanju: P4);
 • na Gubčevi cesti v Trebnjem – parc. št. 369/6 (del),k.o. 1422 Trebnje (v nadaljevanju: P5);
 • na Jurčičevi ulici v Trebnjem – parc. št. 175/7, 175/5, 175/1, 176/4 k.o. 1422 Trebnje (v nadaljevanju: P6);
 • CIK – parc. št. 90/5, 89, 88/9 (del) k.o. 1422 Trebnje (v nadaljevanju: P7);
 • na Baragovem trgu v Trebnjem – parc. št. 231/2 k.o. 1422 Trebnje (v nadaljevanju P8).

Plačevanje parkirnine

Na javnih parkirnih površinah se od ponedeljka do petka od 7. ure do 17. ure plačuje parkirnina. Parkirnina se ne plačuje, če gre za praznik ali dela prost dan v Republiki Sloveniji.

Prva ura parkiranja je brezplačna. Višina parkirnine za drugo uro in vsako naslednjo uro znaša 0,50 EUR. Parkirnino je možno plačati na parkomatu, z aplikacijo ali SMS. Obvezno je označiti čas prihoda z namestitvijo parkirne ure ali parkirnega listka, ki ga parkomat za eno uro natisne brez plačila.

Na javnih parkirnih površinah P5P6 in P8 je mogoče parkirati le z dovoljenjem za parkiranje.

Parkiranje z dovoljenjem za parkiranje

Na javnih parkirnih površinah se lahko v času plačljivega parkiranja parkira tudi z dovoljenjem za parkiranje, in sicer znaša višina občinske takse za javne parkirne površine P1P2P3P5P6P7 in P8 za:

 • mesečno dovoljenje 20,00 EUR,
 • polletno dovoljenje 60,00 EUR in
 • letno dovoljenje 100,00 EUR.

Dovoljenje za parkiranje je vezano na registrski oznaki največ dveh vozil.

Kako se pridobi dovoljenje za parkiranje

Dovoljenje za parkiranje izda Skupna občinska uprava občin Dolenjske na podlagi vloge upravičenca, in sicer na obrazcu, ki je za oddajo po navadni pošti ali elektronski pošti dostopen TUKAJza elektronsko oddajo e-vloge pa kliknite TUKAJ. Vlagatelj mora navesti v vlogi vse obvezne podatke, določene na obrazcu, in priložiti zahtevana dokazila.

Vlogo za izdajo dovoljenja za parkiranje pošljete na:

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Germova ulica 4

8000 Novo mesto

elektronski naslov organa: souod@novomesto.si

 

Možnost brezplačnega parkiranja

Za vse uporabnike je tudi po 1. 9. 2023 možnost brezplačnega parkiranja zagotovljena na javnih parkirnih površinah na Kolodvorski ulici v Trebnjem (območje nekdanjega skladišča in parkirišča Komunale Trebnje).

Na javni parkirni površini pred Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje (Goliev trg 1 v Trebnjem – spredaj) je omogočeno brezplačno kratkotrajno parkiranje do dveh ur, z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 07 39 39 270 (Skupna občinska uprava občin Dolenjske).

Pripravil: Nadlani.si, Občina Trebnje
Foto: Občina Trebnje