• C Novo mesto
  • 01:10
  • Ned, 03.03.2024

Novinec v Sevnici

Za vse informacije so dosegljivi na že znani telefonski številki Sopotnikov, 031 338 187.

SEVNICA – V aprilu bodo minila štiri leta, odkar se v občini Sevnica izvaja projekt Sopotniki – brezplačni prevozi za starejše. Program je zasnoval Zavod za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki, z namenom pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje, v občini Sevnica pa njegovo izvajanje financira Občina Sevnica.

Ključni cilj projekta je ranljivi populaciji, starejšim od 65 let, omogočiti boljšo kakovost življenja z možnostjo dostopa do različnih, življenjsko pomembnih storitev, kot so obisk zdravstvenih storitev, nakupa osnovnih življenjskih potrebščin in drugih dejavnosti.

V sodelovanju z Občino Sevnica je delo koordinatorja projekta Sopotniki s pričetkom letošnjega leta prevzel Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica. Vodji enote Marjetki Smolič je župan Srečko Ocvirk danes predal ključe novega štiri-pogonskega vozila Dacie Duster ter prostovoljcem in koordinatorki Sopotnikov v Sevnici Ireni Colner zaželel srečno vožnjo in uspešno delo.

“Projekt sopotniki je partnerski projekt, pri katerem je ključnega pomena prostovoljno delo, ki ga opravljajo prostovoljci, delo koordinatorja in Centra za socialno delo kot povezovalca dejavnosti ter Občine Sevnica, ki zagotavlja materialno osnovo za izvajanje,” je danes ob predaji novega vozila povedal župan Srečko Ocvirk. Poudaril je še, da je financiranje programa Sopotniki ena od dejavnosti Občine Sevnica, ki stremijo k cilju kakovostne skrbi za starejše. V sklopu dejavnosti sevniške enote Centra za socialno delo je na podlagi pogodbe o izvajanju storitve z Občino Sevnica dobro utečen program Pomoč na domu, obe storitvi pod isto streho pa bosta omogočali lažjo koordinacijo med obema dejavnostma.

“Novega projekta smo na Centru za socialno delo Posavje, enota Sevnica vsekakor zelo veseli, saj želimo v okviru dejavnosti, ki jih kot center izvajamo, tej ranljivi skupini prebivalstva omogočiti čim večjo informiranost, povezanost in s tem tudi vključenost v širše socialno okolje ter s tem tudi dostop do različnih storitev, ki jih starejši potrebujejo. Na ta način bomo storitev brezplačnih prevozov še dodatno približali starejšim občanom,« je povedala Marjetka Smolič, vodja sevniške enote Centra za socialno delo Posavje.

Posamezniki zaradi epidemije in zaprtja javnega življenja v tem času občutijo še večjo stisko, zato je pomoč s strani različnih institucij, kakršna je tudi projekt Sopotniki, za njih še toliko večjega pomena. V povprečju je v sevniški občini na letni ravni okrog 130 uporabnikov, prostovoljcev pa je trenutno okoli 13, redno aktivnih med pet in šest.

Za vse informacije so dosegljivi na že znani telefonski številki Sopotnikov, 031 338 187, in sicer od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. Za prevoz se je potrebno naročiti vnaprej.

Pripravil: Nadlani.si, Občina Sevnica
Foto: Občina Sevnica