• 28.87C Novo mesto
  • 13:56
  • Pet, 19.07.2019

Se v Mokronogu obetajo pozitivne spremembe?

Opozarja, da je občina slabo izkoristila tudi črpanje evropskih sredstev.

MOKRONOG – »Želim si, da občini Mokronog-Trebelno vrnemo dušo,« nam uvodoma pove 45-letni Uroš Pikl, ki se je po prepričevanju občanov odločil, da se vključi v župansko tekmo in skuša uresničiti program, ki so ga sestavili skupaj s somišljeniki, zato odhaja na županske volitve, ki bodo 18. novembra. Njegov protikandidat bo Anton Maver. »Sem 45-letni univerzitetno diplomirani pravnik. Sem poročen in oče dvema najstnikoma. Dosedanja poklicna pot in življenjske izkušnje so me izoblikovale v odločnega človeka, ki zastavljene cilje uresniči, hkrati pa zna prisluhniti in spoštovati drugačno mnenje,« pravi o sebi, predno se lotimo problematike občine Mokronog-Trebelno.

Objektom duše, ljudem pa sodelovanje

»Občina potrebuje drugačno zgodbo. Ne oporekam – v minulih letih je bilo narejeno veliko na področju infrastrukture. Ne smemo pa pozabiti, da je vse, kar je bilo narejeno za ljudi, za naše občane in občanke! Dajmo jim možnost, da to uporabijo, da imajo veljavo, da smejo izraziti svoje mnenje, ne pa da se občina vodi in upravlja tako enotirno. Objekti so, duše pa nimajo. V občini se pogreša svoboda izražanja. Ob vseh teh gradnjah, ki so imele v zadnjih mandatih prioriteto in so bile mogoče mestoma preobsežno zastavljene tako prostorsko kot finančno, se je med ljudmi izgubila nit sodelovanja. Med ljudi se je naselila apatija, sodelovanja med in z društvi ni … Tisto, kar je včasih, kaj veljalo: pustni karneval, Bradači, folklorne dejavnosti itd. se je opustilo, Kresno noč pa se je minimaliziralo na gasilsko veselico,« je direkten in konkreten Pikl.

Premalo počrpali iz Evrope

Opozarja, da je občina slabo izkoristila tudi črpanje evropskih sredstev, saj je v letih 2015–2017 počrpala le borih 34 evrov na občana. Opozarja tudi, da si občina ne sme več dovoliti investicij, kjer nima zagotovljenih minimalno vsaj 50 % in več nepovratnih sredstev iz evropskih ali drugih virov. S tem bodo zmanjšali predvsem svojo participacijo in občinska sredstva, ki bodo ostala za druge zadeve.

Beseda občankam in občanom

Pikl zagovarja načelo participatornega proračuna. To je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo občanke in občani, ki na občnih zborih določijo prioritetne projekte za svoje volilne enote, smernicam z občnih zborov pa sledi oz. jih upošteva potem tudi občinski svet. Pikl kot uspešna in vzorčna modela navaja Ajdovščino in Kranjsko Goro. »To so sistemi, ki delujejo. Ne moreš jih ravno kopirati, z nekaj modifikacijami pa so uporabni tudi pri nas,« poudari Pikl, ki želi, da se občina vrne k svojim strateškim usmeritvam, ki so bile zapisane: obrtna cona, stanovanjska soseska, razvoj obrti, turizem (zidaniški turizem, Strelov turn, Kmečko-rokodelska tržnica, Vinske poti, Arheološka pot, lokalno prepoznana turistična zgodba v sodelovanju z lokalno kulinariko in vinsko kulturo).

Pozitivne spremembe

»Zavzemal se bom za občanom prijazno občinsko upravo in transparentno poslovanje občine, za pametno vključitev v projekte trajnostne mobilnosti in pametnih mest, razvojno, trajnostno naravnano občino in energetsko samooskrbno usmeritev,« pojasni svoja zavzemanja in ob tem ne pozablja na prepotreben posluh za razvoj podjetništva in povečanja konkurenčnosti. »Ob vsem tem pa ne gre pozabiti, da je potrebno politiko občine usmeriti v zeleno, varno ter zdravo okolje. Konkretne rešitve bodo sooblikovane z občinskimi svetniki in ustanovljenimi vaškimi odbori, v dialogu in s sodelovanjem,« na tem mestu obljublja in zagovarja Pikl. Dobrih idej in smelih načrtov mu ne manjka, ob sebi je zbral kvalitetno ekipo, ki se ne boji dela, preizkušena pa je v mnogih bitkah, ima kaj pokazati, projekti in dela govorijo o njih. »Tu smo, da pomagamo. Da damo občini Mokronog-Trebelno, kar si zasluži. Združili smo izkušnje, znanje, mladost, zagnanost, podjetništvo in pozitivno naravnanost. Ljudem želimo ponuditi pozitivne spremembe, sodelovanje, sooblikovanje dogajanja v občini in predvsem možnost izraziti svoje želje in potrebe. Na koncu bi pozval občanke in občane naj si dovolijo razmislek in podprejo pozitivne spremembe,« sklene Uroš Pikl.

Nadlani.si