• 10.44C Novo mesto
  • 19:52
  • Sob, 31.10.2020

Za Šentrupert z zdravstveno postajo in medgeneracijskim centrom

Za izbor najustreznejše rešitev tega projekta glede umestitve v prostor so izpeljali arhitekturno urbanistični natečaj.

ŠENTRUPERT – Skrb za starejše občanke in občane je vedno bolj pereč problem tudi na nivoju države. »Že vsa leta se trudim, da pridobimo investitorje, da bi tudi v naši občini omogočili našim starejšim preživljanje jeseni življenja čim bliže domu,« opozarja aktualni župan Rupert Gole, ki bo z ekipo prešel od ideje k dejanjem! Lokacija za vzpostavitev Medgeneracijskega centra je bila določena že ob sprejemu Občinskega prostorskega načrta (OPN) v letu 2013. Za izbor najustreznejše rešitev tega projekta glede umestitve v prostor so izpeljali arhitekturno urbanistični natečaj, skozi katerega je komisija izbrala najustreznejšo rešitev. Predviden je objekt, ki bo ponujal 60 postelj in dnevno varstvo ter vse potrebne spremljevalne dejavnosti. Investitor namerava odkupiti zemljišča sedanjega gasilskega doma, ki jih bo zamenjal za zemljišča Jakijeve domačije, na kateri bo postavljen nov medgeneracijski center.

»Pri medgeneracijskem centru gre za zasebno investicijo. Investitor bo odkupil potrebna zemljišča, pripravil projektno dokumentacijo in zgradil objekt. Vloga občine pri tem projektu je predvsem pri pripravi ustreznega prostorskega akta (OPPN), ki bo omogočal postavitev nameravane investicije v prostor ter sodelovanje pri vzpostavitvi zdravstvene postaje. V tem delu občina vloži svoja sredstva ali pa to stori investitor ter preda potrebno površino prostorov za zdravstveno postajo v najem. Najustreznejša rešitev postavitve medgeneracijskega centra v prostor je bila izbrana na arhitekturno urbanističnem natečaju,« pojasni Rupert in postreže s konkretnimi podatki. »Investitor je že podal ponudbo za odkup zemljišča in namerava v naslednjem letu pripravit projektno dokumentacijo in se javiti na razpis za pridobitev koncesij. Gradnja medgeneracijskega centra je predvidena v letih 2020 in 2021. Glede na to, da se bo v Trebnjem moral obstoječi dom starejših preurediti v dvoposteljne in enoposteljne sobe, bodo v Šentrupertu nove kapacitete zelo dobrodošle, ker se bo v Trebnjem število postelj zmanjšalo. Kot zapisano, gre za sredstva investitorja in vlaganja občin, razen morebiti v prostore zdravstvene postaje,« dodaja naš sogovornik.

Do sedaj v Mokronog in na Mirno

Občankam in občanom se bo očitno izpolnila še ena želja! Dobili bodo zdravstveno postajo. Ta želja bo končno postala resničnost, saj je predvideno, da se prostori zdravstvene umestijo v pritličje medgeneracijskega centra. Šentrupert sodi pod skupni sistem zdravstvenega doma Trebnje in dveh zdravstvenih postaj (Mokronog in Mirna). Šentrupert pravzaprav ni nikoli imel zdravstvene postaje razen pred desetletji, ko je v Šentrupertu deloval zasebni zdravnik, zato so trenutno občanke in občani nekako razporejeni na te tri omenjene lokacije.

»Želja je živa že dolgo, sploh pa z ustanovitvijo občine Šentrupert. Glede na to, da je pritisk pacientov na zdravstveni postaji Mirna in Mokronog zelo velik, smo se že lansko leto pričeli z direktorico Zdravstvenega doma Trebnje go. Vero Rozman dogovarjati, da v Šentrupertu zagotovimo primerno lokacijo za vzpostavitev zdravstvene postaje Šentrupert. Seveda je smiselna lokacija v kompleksu medgeneracijskega centra, lahko pa bi bila tudi kakšna druga. Vsekakor bomo izkoristili to priložnost in skupaj z Zdravstvenim domom Trebnje realizirali to željo in potrebo,« obetavno in smelo sklene Rupert Gole, tudi aktualni županski kandidat.

Nadlani.si