• C Novo mesto
  • 21:15
  • Čet, 05.08.2021

Ponosni na uspešno opravljeno ISO presojo

Brežice, 2. julij – V občinski upravi Občine Brežice so imeli v mesecu juniju redno zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti , ki so jo opravili z odliko. V l. 2009 pridobljeni standard kakovosti ISO 9001:2008 je bil prepričljivo potrjen z izpolnjevanjem zahtev standarda. Na dosežen rezultat, ki je plod dobrega dela in sodelovanja vseh v občinski upravi, so ponosni saj pomeni potrditev tako županu kot občinski upravi, da je zastavljena usmeritev razvoja občine pravilna, ker zagotavlja sistem za uravnotežen razvoj občine in učinkovito vodenje dela. Občini Brežice je ta lep dosežek v spodbudo za nadaljnje delo ter prizadevanje za ustvarjanje stimulativnega in prijaznega okolja za vse prebivalce brežiške občine.

Občina Brežice »zgled dobre prakse na področju vodenja v javnem sektorju«

Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje v svojem poročilu navaja, da se »Za Občino Brežice lahko poda ocena, da v svojih prizadevanjih za prijazno življenjsko okolje marsikje presega običajne okvire in tako postaja zgled dobre prakse vodenja na področju javnega sektorja. K njeni učinkovitosti prispeva tudi dobro vzpostavljen, vzdrževan in izvajan sistem vodenja po standardu ISO 9001, ki ji daje trdne temelje za učinkovito izvajanje procesov in uspešno ciljno vodenje.«.

Občina Brežice bo tudi v prihodnje pri svojem delovanju in aktivnostih ta standard  ohranjala in nadgrajevala kot pomembno orodje za zagotavljanje kakovosti, ob tem pa   sledila zastavljeni strategiji razvoja pri doseganju skupnega cilja – zagotavljanju kakovostnega življenja za vse občankam in občanom v vseh krajih brežiške občine.