• C Novo mesto
  • 05:45
  • Tor, 18.05.2021

Samotestiranje učencev in dijakov v šolah že drug teden

Kot je sporočil minister za zdravje, Janez Poklukar, se je stroka odločila, da se bodo učenci in dijaki v prihodnje za okužbo s covid-19 testirali v šolah in ne doma, kot je bilo sprva predvideno. Prvo samotestiranje bo izvedeno že prihodnji petek, nato pa bo potekalo na tedenski bazi. Srednješolski ravnatelji se z ukrepom ne strinjajo. Menijo, da gre zgolj za dodatno delo, ki ga država v trenutni situaciji nalaga šolam.

Frančiška Al-Mansour, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, je povedala, da so se šolniki sestanka na daljavo, pri čemer jim je bil predstavljen predviden princip samotestiranja, udeležili v prepričanju, da bo samotestiranje potekalo doma. Ob tem, ko so izvedeli, da bo to potekalo v šolah, se jim postavljajo številna vprašanja, na katera niso dobili odgovorov.

“Odgovornost se znova prenaša na šolnike”

Želijo vedeti, kje konkretno se bo testiranje izvajalo, kdaj in kdo bo za njegovo izvedbo odgovoren. Povedano je bilo, da naj bi bilo samotestiranje izvedeno v času predure. Kot je navedla ga. Frančiška, se tu pojavlja problem, saj ne začenjajo vsi hkrati. Povedala je, da se v konkretni situaciji znova prelaga odgovornost na šolnike. Ti bodo morali namreč priskrbeti soglasja s strani staršev ter poskrbeti za distribucijo testov.

Kot je povedal Poklukar, so se za samotestiranje na šolah s sodelavci odločili na podlagi zgleda iz tujine. Praksa se namreč že izvaja v Avstriji, Angliji, na Češkem in v Nemčiji. Dodal je, da ne vidi nobenega problema v tem ukrepu. Dejal je, da če si otroci lahko v šolah ščetkajo zobe, potem tudi izvajanje samotestiranja ne bi smelo biti problematično.

V Avstriji samotestiranje že poteka

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije nasprotujejo odločitvi, da bi bila odgovornost za samotestiranje učencev in dijakov prenesena na učitelje. Predstavniki so dejali, da ti za jemanje brisov in spremljajoče postopke testiranja niso usposobljeni, zaradi česar ne morejo prevzeti odgovornosti za morebitne negativne posledice, ki bi zaradi tega lahko nastale.

V Avstriji sicer samotestiranje že poteka. Tako so v dvojezičnem centru Železna Kapla dovoljenje za testiranje podpisali vsi starši. Opravljen test je tam pogoj za pristop k pouku. Če ga kateri od učencev ne bi želel opraviti, se mora šolati od doma. Postopek samotestiranje je sledeč: Učiteljica pride v razred in razdeli teste. Vsak učenec se podpiše na svojega, se s priloženo palčko požgečka po začetnem delu nosa, nato pa paličico vloži v test in ga vrne učiteljici. Otroci pri tem ne vidijo, kakšen rezultat so dobili drugi sošolci.

Pripravila: P.K.