• 17.15C Novo mesto
  • 23:37
  • Pet, 14.08.2020

To so načrti občine Šentjernej s turizmom

Tudi na Občino Šentjernej smo naslovili vprašanja glede stanja v turizmu, razvoja in načrtovanih aktivnostih. Preberite, kaj so na odgovorili.

Na kakšne načine vaša občina privablja turiste?

Občina Šentjernej in njena društva se redno udeležujejo raznih srečanj, kulturnih dogodkov, sejmov, itd. z namenom promocije našega kraja, turistične ponudbe in kulinarike. Velik delež k promociji prispevajo tudi dogodki, kot so Jernejevo, Šentjernejski sejem, Štefanovo, kasaške dirke, proslavi ob prazniku dela na Javorovici in Gorjancih, dobrodelni kolesarski maraton in drugi. Ponosni smo tudi na svoje podjetnike, ki tako po Sloveniji, kot tudi v tujini s svojimi dosežki osvetljujejo Šentjernej na zemljevidu. Na koncu ne smemo pozabiti na naš najbolj prepoznaven znak – Šentjernejskega petelina. Letos naša maskota petelin Jernej praznuje natanko 10 let.

Naštejte kraje, znamenitosti, ki beležijo največji obisk oziroma so najbolj priljubljene med turisti.

Šentjernej se lahko pohvali z raznimi turističnimi ponudbami. V čast nam je, da imamo v Šentjerneju Pleterje – edini Kartuzijanski samostan v Sloveniji, ki skupaj z muzejem na prostem vsako leto privabi zajetno množico turistov. V našem kraju imamo tudi kar nekaj drugih turističnih vsebin: ogledi kleti, starih obrti, čebelarstva, ribogojstva, mlinarstva. Ena od zanimivejših turističnih točk je tudi Kobilarna in jahalna šola Hosta.

Naštejte nekaj krajev, znamenitosti, ki so po vašem mnenju v vaši občini še vredne obiska.

Menimo, da je v Šentjerneju še ogromno lepih krajev in kotičkov, ki so vredni omembe pri predstavitvi naše občine. Pozabiti ne smemo na gradove Gracarjev turn, Prežek in Vrhovo, na razne cerkve (novi Lurd v Rakovniku) in na pomembno arheološko najdišče Gutenwerth. Pohvalimo se lahko tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki jo sestavljajo hvale vredne restavracije v naši občini, odlični pridelovalci vina z vinogradništvom Štemberger – kraljem cvička na čelu in drugimi.

Kje in kako bi vaša občina še lahko izkoristila turistični potencial/imate v zvezi s tem kakšne načrte?

Kljub temu, da imamo v Šentjerneju relativno veliko in pestro turistično ponudbo, pa naš kraj skriva še ogromno rezerv. Ogromen turistični potencial vidimo v že odprtem projektu oživitve Šentjernejskega sejma. V prihodnosti imamo v načrtih obuditi tudi gorski turizem, ki nam ga ponujajo Gorjanci ter prestaviti in povečati muzej na prostem. Trenutno je v pripravi nov promocijski material, ki bo služil še večji prepoznavnosti občine ter projekt povezovanja turističnih ponudnikov v Šentjerneju. Šentjernej je prijazen izletniški kraj sredi rodovitnih polj med reko Krko in gozdnatimi Gorjanci, ki v dolino preidejo v vinorodne gorice. Zaradi hitrega razvoja dobiva nekdaj kmečko naselje vsestransko mestno podobo.

Pripravila: M. S.