• C Novo mesto
  • 10:44
  • Pon, 24.01.2022

Študenti sedmič na strokovni ekskurziji

Upravna enota Sevnica je pripravila vsakoletno strokovno ekskurzijo za študente tretjega letnika univerzitetnega študijskega programa uprava z ljubljanske Fakultete za upravo.

 

 

SEVNICA – Pri vsebinski izvedbi že sedme zaporedne ekskurzije so sodelovale tudi druge sevniške institucije, med njimi občina, geodetska uprava, sevniška policijska postaja in predstavniki Policijske uprave Novo mesto.

Kot je uvodoma pojasnila vršilka dolžnosti načelnice Upravne enote Sevnica Mojca Dolar, je bil osrednji namen ekskurzije predstaviti informacijske sisteme in elektronske baze podatkov, ki jih naštete institucije vsakodnevno uporabljajo pri svojem delu, oziroma podatke, ki jih te vsebujejo. Po uvodnih teoretično obarvanih predstavitvah v sevniškem kulturnem domu, kjer je goste pozdravil ter občino z geografskega, demografskega, gospodarskega in širšega družbenega vidika predstavil župan Srečko Ocvirk, je sledil obisk vseh prej navedenih organov javne uprave. Strokovni sodelavci upravne enote, občine, geodetske uprave in predstavniki policije so študentom predstavili konkretne primere uporabe in delovanja informacijskih sistemov.

Vsakoletne strokovne ekskurzije v organizaciji Upravne enote Sevnica so poleg osrednje, izobraževalne note, tudi dober način ohranjanja in krepitve vezi ter izmenjave izkušenj med institucijami, ki z zagotavljanjem javnih služb in storitev državne uprave vsaka na svojem področju opravljajo svoje naloge in poslanstvo.

 

Občina Sevnica