• 18.99C Novo mesto
  • 06:59
  • Sob, 11.07.2020

Hitra in učinkovita pomoč pri domačem učenju

Novo šolsko leto je številnim otrokom, mladostnikom in njihovim staršem postavilo nove izzive. Šolarji morajo predelati ogromne količine snovi in lahko se zgodi, da jim kakšna snov ali del snovi zagode. Žal to ponavadi vodi v slabo voljo in obremenjenost vseh družinskih članov, lahko tudi v slab učni uspeh. Starši nimajo vedno časa ravno takrat, ko se otrok posveča učenju in naleti na težavo, ali pa enostavno nimajo dovolj znanja, da bi otroku snov razložili in mu s tem pomagali. To je lahko veliko breme tako za starša kot za otroka. Pa ni treba, da je tako, izziv je treba le pravilno nasloviti. Kot pravi Konfucij, »ko postane očitno, da so cilji  težko dosegljivi, ne menjaj ciljev, temveč način, kako jih dosežeš

Iniciativa za izboljšanje šolskih ocen

Posledično je nastala »Iniciativa za izboljšanje šolskih ocen«, ki jo je podala ekipa Atrija, ki združuje učitelje in pedagoge, uporabnikom pa je v pomoč s hitro, jasno in učinkovito pomočjo pri domačem učenju in nabiranju znanja. V okviru iniciative pripravljajo brezplačne skupinske webinarje iz slovenščine, angleščine, matematike in fizike za osnovne in srednje šole, tematsko razdeljene po posameznih razredih. Webinarji potekajo pred glavnimi preverjanji učne snovi (jeseni in dvakrat spomladi) in pokrivajo tematike, ki se bodo pri posameznem predmetu preverjale na prihajajočem preverjanju znanja. Namen webinarjev je odgovarjati na konkretna vprašanja, ki jih lahko učenci pošljejo že vnaprej ali pa postavijo na samem webinarju, ne pa razlagati teorije. Razlage konkretnih vprašanj/nalog bodo tudi posnete in kasneje objavljene, tako da si jih bodo lahko učenci po potrebi pogledali večkrat. Na izbran webinar se lahko učenci prijavijo na spletni strani, kjer so navedeni termini in tematike vseh razpisanih webinarjev.

Znamenja, da otrok potrebuje pomoč pri učenju, so lahko odlašanje z učenjem, površno narejene domače naloge ali pa slabše ocene in znanje, ki ni v sorazmerju s šolarjevimi sposobnostmi. Hitro in učinkovito pomoč pri domačem učenju lahko tako učenci dobijo preko brezplačnih skupinskih webinarjev, lahko pa se po potrebi odločijo tudi za individualno pomoč pri učenju na platformi Razlaga snovi.

Nekaj nasvetov za učinkovito učenje – ključ je v sprotnem delu

Pravijo, da več, kot znaš, več veljaš. Benjamin Franklin je že pred več kot 200 leti rekel, da se najbolje obrestuje naložba v znanje. Na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) naši šolarji v povprečju dosežejo polovico vseh možnih točk. Največ težav jim povzroča matematika. Ekipa učiteljev in pedagogov Atrija, ki na platformi Razlaga snovi, kot dodatek skupinskim webinarjem, nudi tudi individualno pomoč pri učenju, svetuje sprotno učenje in delanje domačih nalog ter sprotno odpravljanje nerazumevanja. Svetujejo tudi učenje s pomočjo miselnih vzorcev in grafične ponazoritve informacij, razdelitev snovi na manjše dele ter učenje po posameznih temah. Nepravilnih glagolov pa naj se mladi učijo vsak dan po enega, s ponovitvijo v naslednjem dnevu. Svetujejo še, da naj med učenjem izklopijo glasbo, saj naj bi študije razkrivale, da zvoki v ozadju slabo vplivajo na sposobnost učenja in na spomin.

DELITE Z OSTALIMI: