• C Novo mesto
  • 10:31
  • Ned, 28.02.2021

Kje in kako lahko preverim, kakšno višino pokojnine lahko pričakujem?

 

Vas zanima, kdaj bi lahko uveljavili pravico do starostne oziroma predčasne pokojnine? Želite

na hiter in enostaven način preveriti, kakšna bi bila predvidena višina vaše pokojnine po

veljavnih predpisih s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja? Želite preveriti

pravilnost podatkov na podlagi katerih vam bo Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije odmeril vašo pokojnino?

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s projektnim partnerjem,

Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s projektom Moje delo.Moja

pokojnina ozavešča o pomenu odločitev in vplivu nekaterih drugih okoliščin v poklicnem in zasebnem

življenju na možnost uveljavitve pravice do pokojnine in višino pokojnine ter pomenu sprejemanja

informiranih odločitev v času, ko smo delovno aktivni.

 

Na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bosta zato med elektronskimi

storitvami na voljo prenovljena storitev splošnega informativnega pokojninskega kalkulatorja ter povsem

nova storitev osebnega informativnega pokojninskega kalkulatorja.

 

 

Projekt Moje delo.Moja pokojnina informira o pokojninskem sistemu in vrzeli med ženskami in moškimi.

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014 – 2020.

 

 

Že v letošnjem letu pa bosta na voljo tudi prenovljen splošni informativni pokojninski kalkulator, s katerim

bo mogoče informativni izračun pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine

in višine pokojnine izvajati na podlagi splošnih, ročno vnesenih podatkov. Storitev bo mogoče uporabljati

brez registracije v informacijski sistem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Popolnoma nova pa bo elektronska storitev osebni informativni pokojninski kalkulator, ki bo zavarovankam

in zavarovancem omogočala pridobitev informativnega izračuna datuma izpolnitve pogojev za pridobitev

pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine in predvidene višine pokojnine na podlagi njihovih

osebnih podatkov, zbranih v matični evidenci zavarovancev, glede na dejansko dopolnjeno dobo in

izračunano pokojninsko osnovo. Do storitve bo mogoče dostopati z uporabo portala Moj eZPIZ. Za

uporabo storitve bo treba opraviti postopek registracije v informacijskem sistemu Zavoda za pokojninsko

in invalidsko zavarovanje Slovenije z izbranim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

 

Storitvi bosta na spletnem portalu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na voljo

junija 2021.

 

Projekt Moje delo.Moja pokojnina informira o pokojninskem sistemu in vrzeli med ženskami in moškimi.

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014 – 2020.

 

Več informacij o slovenskem sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko pridobite na

 

http://www.zpiz.si/

 

Več informacij o projektu Moje delo.Moja pokojnina je na voljo na:

 

#PomisliNaJutri

 

Projekt Moje delo.Moja pokojnina sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in

 

državljanstvo (2014 – 2020).

DELITE Z OSTALIMI: