• 11.77C Novo mesto
  • 05:22
  • Sre, 03.06.2020

Objavljamo podatke: toliko zaslužijo naši župani in drugi občinarji

Ste se kdaj vprašali, koliko je vredna javna funkcija? Ali pa, koliko so plačani naši župani, ki upravljajo z davkoplačevalskim denarjem? No, tudi njihove plače oziroma prejemki izhajajo iz naših, davkoplačevalskih prispevkov, zato smo preverili, koliko zaslužijo župani dolenjskih občin.

TREBNJE – Pri tem je treba poudariti dvoje: da imamo poklicne/profesionalne in nepoklicne župane ter da so njihove plače odvisne od sistema plač v javnem sektorju. In prav podatki iz tega sistema so javno dostopni: na portalu plač javnega sektorja lahko z nekaj kliki pridemo do podatkov o plačah javnih uslužbencev – tudi županov, njihovih svetovalcev in drugih zaposlenih na občinah, celo čistilkah in hišnikih.

Pregledali smo podatke za dolenjske občine s poklicnimi župani, ob tem pa smo župane zaprosili tudi za mnenje, ali so s svojo plačo zadovoljni.

Občina Trebnje

Po podatkih omenjenega portala – najnovejši dostopni so iz januarja letošnjega leta – je na trebanjski občini zaposlenih 25 ljudi (od tega kar deset svetovalcev), ki vsi skupaj dobijo za 43.187 evrov bruto plače, za njihove dodatke je temu treba dodati 2611 evrov, za delovno uspešnost 433 evrov, za povračilo stroškov pa še 2879 evrov (glejte spodnjo grafiko). Plača župana Alojzija Kastelica znaša 3522 evrov bruto, temu je treba dodati še 375 evrov dodatkov in 74 evrov za povračilo stroškov. Povprečna bruto plača na tej občini znaša 1727 evrov, najnižjo seveda dobiva hišnik. In kaj na svojo plačo pravi župan? »Plača bi lahko bila višja, ampak tudi taka, kot je, zadovoljuje moje potrebe.«

MO Novo mesto: sto zaposlenih

Novomeška občina zaposluje 100 ljudi (za primerjavo: Ljubljana jih ima kar 573), ki jim vsak mesec za plače namenimo več kot 203 tisoč evrov bruto, je razvidno iz baze podatkov. Imajo kar 24 podsekretarjev, 36 višjih svetovalcev, pet računovodij, veliko strokovnih sodelavcev, dve čistilki … Za ti dve mesečno namenimo 1207 evrov bruto (plus še nekaj dodatkov). A glede na to da sta dve, lahko sklenemo, da njuna plača ni ravno bajna … Povprečna plača na MO Novo mesto znaša solidna dva tisočaka bruto. Bruto plača župana Gregorja Macedonija znaša 3574 evrov, 114 evrov so še dodatki, 30 evrov znašajo bonitete in stimulacije, 46 pa še povračilo stroškov. »Sam opravljam funkcijo poklicno, osebno zadovoljstvo z višino plače pa nima pretiranega pomena v zaprtem sistemu plač v javnem sektorju. V večje zadovoljstvo mi je, ko vidim, da je delo dobro opravljeno in lahko na ozemlju celotne občine našim občanom pokažemo konkretne projekte, s katerimi izboljšujemo prejšnje stanje. Res pa je, da v vrednostnem sistemu današnje družbe država s plačami županov ne izkazuje vrednosti te funkcije,« nam je o svoji plači povedal Macedoni, ki seveda ni pozabil omeniti svojih projektov.

Občina Sevnica

Na sevniški občini je zaposlenih 34 ljudi, njihove bruto plače skupaj znašajo skoraj 61 tisočakov na mesec. Imajo 14 višjih svetovalcev, pet podsekretarjev in preostale svetovalce, referente … Ter seveda župana Srečka Ocvirka, ki na mesec prejme 3631 evrov bruto, zraven pa še 235 evrov dodatkov in 107 evrov za povračilo stroškov. Naj dodamo, da ima na Občini Sevnica daleč najnižjo plačo programer aplikacij, ki na mesec prejme borih 551 evrov bruto, kar je še slabše od novomeških čistilk. Ocvirk v zvezi s svojo plačo pravi takole: »Plače slovenski županov določa zakon, ki se sprejema na državni ravni, in bistveno zaostajajo za plačami državnih funkcionarjev in vodilnih uslužbencev v drugih javnih službah. Plača župana ob veliki odgovornosti dela in tudi izpostavljenosti ni razlog za odločitve na poklicni poti. Biti župan ni le služba ali funkcija, je poslanstvo in je način življenja.« Da boste vedeli. In dobili smo še dober namig, naj pogledamo, koliko služijo vodilni v drugih javnih službah.

V prihodnjih dneh bomo pogledali še podatke za manjše občine, kjer v glavnem županujejo nepoklicni župani. Pogledali bomo, s čim se ukvarjajo poklicno, in zbrali tudi njihove odzive na prejemke v zvezi z vodenjem občine.

Pripravila: M. S.