• 13.02C Novo mesto
  • 00:38
  • Pon, 06.07.2020

Ponovne volitve v Šentrupertu

Po poletnih počitnicah se je Občinski svet Občine Šentrupert včeraj sešel na 7. redni seji, na kateri je med drugim potrdil mandata novima članoma občinskega sveta in se seznanil, da je treba v volilni enoti 2 izpeljati ponovne  volitve.

Na junijskih nadomestnih volitvah sta bila – po marčevskem odstopu treh članov občinskega sveta – v občinski svet izvoljena Antonija Lukek v volilni enoti 2 in Tomaž Kurent v volilni enoti 4. “Občinski svet Občine Šentrupert šteje devet članov. S potrditvijo mandata dveh novoizvoljenih članov smo torej dobili osemčlanski občinski svet. Vendar pa je v vmesnem času občinska volilna komisija pridobila tudi mnenje Državne volilne komisije, ki napotuje občino Šentrupert, da izvede ponovne volitve, kajti za delovanje občine je nujno, da so v občinski svet izvoljeni vsi člani občinskega sveta. To seveda pomeni, da bo potrebno izvesti ponovne volitve,” je pojasnila direktorica občinske uprave Občine Šentrupert in tajnica občinske volilne komisije Mateja Jazbec. 

Roki za volilna opravila začnejo teči 14. septembra, ponovne volitve pa bodo v nedeljo, 8. novembra 2015.

Ostali sklepi:

Pomemben del včerajšnje seje so bili elaborati o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo, za odvajanje in čiščenje odpadne vode in za ravnanje z odpadki. V povprečju se cena oskrbe s pitno vodo za 4-člansko družino, ki mesečno porabi 10m3 vode, zniža iz dosedanjih 13,66 € na 11,84 €. Prav tako so nove cene za odvajanje in čiščenje odpadne vode v povprečju nižje za 0,33 €, medtem ko se cene za ravnanje z odpadki malenkostno zvišajo, in sicer za 1,31 % oziroma za 0,0923 € na 80-litrski zabojnik za komunalne odpdake.

Občinski svet je popolnil komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Vanjo je  imenoval nadomestno članico, Ružo Brcar, ki bo v bodoče delo komisije tudi vodila.

Občinski svet se je seznanil še s polletno realizacijo letošnjega proračuna – od načrtovanih 3,9 milijona evrov prihodkov so jih v Šentrupertu v prvem polletju uresničili 1,1 milijona evrov (28,2-odstotna realizacija), od načrtovanih 4,2 milijona evrov odhodkov pa so jih v obdobju od januarja do junija porabili 1,2 milijona evrov (29-odstotna realizacija).

Vir in foto: O. Šentrupert