• C Novo mesto
  • 21:25
  • Sob, 21.05.2022

Sezona energetskih prenov večstanovanjskih stavb

Sezona energetskih prenov v segmentu večstanovanjskih stavb je v polnem zagonu. Upravniki zadnja leta posvečajo glavnino svojih aktivnosti ravno temu delu. Ugodne subvencije Eko sklada etažne lastnike spodbujajo, da skupaj z upravnikom poskrbijo za olepšanje pročelja blokov, predvsem pa izboljšajo energetsko učinkovitost.

Upravnik Terca d.o.o. je v zadnjih štirih letih uspešno sodeloval z etažnimi lastniki na približno 140 projektih, kjer so se izvajale energetske prenove stavb. Na podlagi tega je jasno, da imajo na tem področju ogromno izkušenj, predvsem pa znanja, ki so ga pridobili na terenu pa tudi na strokovnih izobraževanjih, ki so se ga udeležili njihovi zaposleni.

V zadnjih nekaj letih se lahko pohvalijo tudi s kompleksnejšimi projekti in celovitimi pristopi na nivoju celotnih sosesk na področju jugovzhodne Slovenije. Zavedajo se namreč, da se zunanja podoba stavb ne tiče samo etažnih lastnikov, ki stavbo uporabljajo večinoma v njeni notranjosti, temveč tudi skupnosti, ki živi okoli nje. Zaradi tega v večini primerov težijo k temu,  da obdržijo določene arhitekturne značilnosti posameznih sosesk, za kar pred začetkom del s pomočjo etažnih lastnikov angažirajo strokovnjake s tega področja – arhitekte.

Prvi tak projekt je bil vsekakor soseska Plava laguna na Seidlovi cesti v Novem mestu, kjer so v sodelovanju s konkurenčnim upravnikom in podjetjem Spina d.o.o. pripravili projektno dokumentacijo, v kateri so bili rešeni ključni detajli izvedbe toplotnih ovojev in definirana skupna zunanja podoba celotne soseske. Prve energetske prenove so se začele v letu 2015, od takrat pa je v soseski praktično vseskozi gradbišče. Poleg direktnih učinkov pri prihrankih toplote za ogrevanje in kvalitete bivanja se kažejo tudi posredni učinki, saj so etažni lastniki in ostali v veliki večini zadovoljni z novo podobo soseske, kar vpliva tudi na tržno vrednost posameznih stanovanj.

V omenjeni soseski bi izpostavili tudi primer dobre prakse iz dveh sosednjih vhodov, kjer so etažni lastniki k energetski prenovi pristopili sočasno in združili moči pri pripravi vsega potrebnega za izvedbo projekta. Zavedajoč se dejstva, da se tak projekt v večstanovanjski stavbi dela na približno 30 let, so člani obeh gradbenih odborov pristopili skrajno resno in odgovorno. Skupaj z upravnikom so določili obseg del in na področjih, ki jim niso bili kos, angažirali tudi zunanje strokovnjake. Pred izborom izvajalca so tako pridobili vse želene informacije in z jasnimi cilji pristopili k pogajanjem. Na ta način so se izognili določenim nevšečnostim in slabi volji, na katere bi lahko naleteli med samim potekom del (nepredvidena dela, nekvalitetna izvedba). Tukaj bi izpostavili predvsem angažma ustreznega strokovnega nadzora že v času priprave investicije, saj je ustrezen opis tehničnih zahtev, strokoven pregled prispelih ponudb in uskladitev izvedbe z veljavnimi pravilniki in standardi ključnega pomena. Tudi med samo izvedbo ustrezen nadzornik poskrbi, da investicija ostane v predvidenih stroškovnih, terminskih in predvsem kvalitetnih okvirih.

Dejstvo je, da je pri takšnih investicijah, ki za etažne lastnike v posameznih večstanovanjskih stavbah predstavljajo veliko usklajevanja in na koncu tudi nezanemarljiv finančni vložek, ključnega pomena zaupanje, ki bi se moralo ustvariti med posameznimi udeleženci gradnje. Pri prej omenjenem primeru lahko zatrdimo, da so vsi udeleženi na koncu z zadovoljstvom prevzeli/predali objekt v uporabo in da bodo skladno s tem tudi širili dobro prakso do etažnih lastnikov, ki se o takih posegih še odločajo. Tako meni tudi predstavnica etažnih lastnikov ga. Goleš, ki pravi: »Predlog vsem etažnim lastnikom, ki se odločajo energetski sanaciji na objektu, naj aktivno sodelujejo z upravnikom in nadzornikom, preden se odločijo za izvajalca in ustrezno opredelijo pri katerem ponudniku – izvajalcu želijo izvajati energetsko prenovo oz. fasado. V imeni GO Seidlova 66 lahko rečem, da smo izvrstno sodelovali, sproti reševali situacije, sproti povedali, kaj želimo in tako je bilo tudi narejeno. Prav tako smo ostali v finančnih okvirjih, kot smo se dogovorili. Seveda z veliko pozitivne energije, potrpljenja in dobre volje pač ne gre.« Kot odgovoren upravnik tudi Terca d.o.o. svetuje vsem etažnim lastnikom, da si za samo pripravo investicije vzamejo čas in poleg informacij, ki jih lahko dandanes pridobijo na vsakem koraku, prisluhnejo tudi izkušnjam upravnika.

V naslednjih letih pričakujemo, da se bodo etažni lastniki na podlagi novega razpisa Eko sklada odločali za izvedbo t.i. obsežne energetske prenove, ki vključuje toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru in optimizacijo ogrevalnega sistema, saj je subvencija v tem primeru dvakrat višja. Prvi takšen projekt že poteka na Drski 46 in je tik pred začetkom izvedbe.

dolenjske lekarne