• C Novo mesto
 • 21:54
 • Sre, 28.02.2024

Tolmin niso le Tolminska korita

Tolmin je slovensko mestece v zgornjem Posočju in istoimenska občina. Zaradi svoje lege in okoliških krajev je priljubljeno zatočišče za turiste in obiskovalce vseh starosti. Le redko kateri kraji ponujajo tolikšen nabor aktivnosti in dejavnost kot jih Tolmin. Kaj vse v sebi skriva občina Tolmin, kaj lahko obiskovalci vidijo in zakaj letni čas obiska ni niti malo pomemben za čudovite spomine?

Tolmin v občini Tolmin

Tolmin leži v severozahodnem delu Slovenije, v spodnjem delu Zgornjega Posočja, ki ga tvorita še občini Kobarid in Bovec. Središče občine predstavlja Tolminska kotlina, ki je stičišče štirih dolin: doline Soče proti Kobaridu, doline Soče proti Kanalu in Novi Gorici, doline Idrijce in Baške grape. Del občine leži v Triglavskem narodnem parku.

Tolmin kot mesto skozi številke in podatke

 • Površina mesta Tolmin: 1,7 km2
 • Prebivalstvo Tolmina: 3336 prebivalcev
 • Gostota prebivalstva: 2000 prebivalcev na km2
 • Poštna številka: 5220 Tolminska

Tolmin kot občina skozi številke in podatke

Občina Tolmin je bila ustanovljena 21. decembra 1994. Upravno središče in sedež občine je naselje Tolmin.

 • Površina občine Tolmin: 382,3 km2
 • Nadmorska višina: 200 m
 • Ustanovitev: 21. december 1994
 • Število naselij: 72 (23 krajevnih skupnosti)
 • Prebivalstvo občine: 11.211 prebivalcev

Tolmin meji na sosednjo republiko Italijo in občine Kobarid, Bohinj, Železniki, Cerkno, Idrija, Nova Gorica in Kanal. Pokrajinsko zajema območje Šentviške planote, dolino spodnje Idrijce, Baško dolino, dolino Tolminke s tolminsko-bohinjskimi gorami, Tolminsko kotlinico, tolminski del predalpskega hribovja ter severno obrobje Banjške planote in Trnovskega gozda. Najnižja točka Tolmina je ob pritoku Vogrščka v Sočo in znaša približno 150 metrov. Ob tem je najvišja točka vrh Tolminskega Kuka, ki znaša 2085 metrov.

Tolmin v sebi skriva mnogo več

Tolmin v sebi skriva mnogo več

Tolmin v maju praznuje svojo zgodovino

Zgodovino Tolmina najlepše oriše Tolminski muzej, kjer so predstavljeni zgodovinski dogodki. Ti imajo za občino in mesto poseben pomen, najpogosteje pa jih spremljajo tudi dogodki in praznovanja, Svoj praznik Tolmin praznuje 31. maja, večina dogodkov pa se odvije prav v mesecu maju in eskalira z zadnjim dne. Tako lahko v občini spremljamo obeležitve zgodovinskih dogodkov, kot so narodni tabor, veliki tolminski punt, ustanovitev Gregorčičeve brigade, osvoboditev mesta Tolmin, in aktivnost TIGR-a.

Ste vedeli, da je bil Tolmin tudi Alpsko mesto leta?

Leta 2016 je bila občina Tolmin nosilka mednarodno priznanega naziva Alpsko mesto leta, s čimer je bila nagrajena za dosedanja prizadevanja in številne dosežke na področju trajnostnega razvoja, skladnega z načeli Alpske konvencije. Tolminska občina se je tako pridružila omrežju alpskih občin iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice, ki stremijo k naravi prijaznemu in družbeno odgovornemu razvoju alpskega prostora. Tako je 8. aprila 2016 Tolmin uradno prevzel naziv Alpsko mesto 2016. Kot so povedali takrat, so si želeli v tistem letu dokazati, da jim prestižni naziv ne predstavlja le odlikovanja za dosedanje uresničevanje naravi prijazne in družbeno odgovorne politike, ampak predvsem spodbudo ter odgovornost za nadaljnja prizadevanja za zagotavljanje trajnostne prihodnosti. Naziv je Tolmin prevzel od francoskega olimpijskega središča Chamonix, ki se nahaja pod Mont Blancom.

Tolmin niso le Tolminska korita

Tolminska korita zajemajo korita reke Tolminke in Zadlaščice. So najnižja in najbolj južna vstopna točka v Triglavski narodni park in najbolj pomembna naravna znamenitost mesta in občine. Turistične poti na območju korit – ob Tolminki do toplega izvira in ob Zadlaščici do Medvedove glave– je v letih1953-1958 izklesalo Turistično društvo Tolmin. Tolminska korita ležijo na 180 metrih nadmorske višine, nastala pa so z globinsko erozijo. Od vstopne točke se spustimo k sotočju obeh rek, na koncu vklesane poti po koritih Tolminke pridemo do najožjega in najglobjega dela korit ter do jame, v kateri je izvir termalne vode. V nadaljevanju se povzpne do Hudičevega mostu, ki je zgrajen 60 m nad Tolminko na cesti v Čadrg. En krak poti seže tudi ob Zadlaščici do Zadlaške jame (Dantejeve jame). V ozkem delu korit Zadlaščice imenovanem Skakalce, je zagozdena trikotna skala, ki je po značilni obliki dobila ime Medvedova glava.

Tolminski muzej

Na stalni razstavi Naplavine obsoške zgodovine izstopajo izjemne arheološke najdbe z Mosta na Soči, predvsem iz starejše železne dobe. V etnološko-zgodovinskem delu razstave sta na atraktiven način prikazani bivalna kultura na Tolminskem ter bogata zgodovina območja, tudi boj za staro pravdo – veliki tolminski kmečki upor leta 1713. V muzeju so tudi galerija, kjer so na ogled raznovrstne občasne razstave, ter manjša muzejska trgovina in poročna soba. Za najavljene skupine se lahko v muzeju dogovorite za vodene oglede kulturnih spomenikov v neposredni okolici Tolmina, kot so Nemška kostnica pri Tolminu, arheološka pot in muzej na Mostu na Soči, Kosmačeva domačija na Slapu ob Idrijci, rojstna hiša Simona Gregorčiča na Vrsnem in cerkev Marijinega obiskanja na Ponikvah.

Tolminski muzej oriše zgodovino kraja Tolmin in okolice

Tolminski muzej oriše zgodovino kraja Tolmin in okolice

Kaj je veliki Tolminski punt?

Tolminski kmečki upor se je začel leta 1713. Kmetje na Goriškem in deloma na Kranjskem (gospostva Devin, Novi grad, Socerb) so se upirali novim državnim davkom (davek na meso in vino). Kmetje na Tolminskem so bili že dalj časa v sporu s tolminskim glavarjem grofom Jakobom Antonom Coroninijem; davke je samovoljno in z uporabo nasilja pobiral Jakob Bandel. Slednji je marca 1713 zaprl skupino Tolmincev in tako pospešil nastanek kmečke zveze ter pohod kmetov iz tolminskega in kanalskega gospostva nad Gorico 27. marca 1713. Tolminskim upornikom so se pridružili tudi kmetje iz okolice Gorice. Ta pohod je sprožil vrsto uporov: na Čepovanskem, v Brdih, upirati so se začeli Brkinci, idrijski rudarji, Žirovci ter kmetje v rihemberšem, štanjelskem in svetokriškem gospostvu. Največji spopad med oblastjo in kmeti je bil junija 1713 pri Solkanu – oblast je upor nasilno zatrla. Sledile so kazni: denarne, Tolmincem so odvzeli pravico voliti župane, 72 upornikom so izrekli zaporne kazni in odvzeli premoženje, 11 upornikov so obsodili na smrt – usmrčeni so bili na Travniku v Gorici 20., 21. in 23. aprila 1714.

Kaj videti v Tolminu?

Včasih je obisk slovenskega kraja zanimivo pogledati s perspektive tujcev. Pri tem nam je pomagal Trip Advisor, kjer smo preverili Top 10 destinacij v Tolminu. Ker pa gre za manjši kraj, omenjeni spletni portal pa ne pozna ravno meja Tolmina, so nekatere destinacije tudi izven občine oziroma kraja samega. Kaj torej spada na Top 10 Tolmin?

 • Tolminska korita
 • Javorca, spominska cerkev svetega duha
 • Kozlov rob
 • Tolminski muzej
 • Spust po Soči
 • Kolesarjenje
 • Jahanje konj pod Julijskimi Alpami
 • Sotočje Tolminke in Soče
 • Spust s padalom in zipline
 • Ribarjenje in kopanje v rekah

Sami lahko dodamo tudi okoliške destinacije, kot so domačija Cirila Kosmača, rojstna hiša Simona Gregorčiča, muzejski vlak, Kobariški muzej, trdnjava Kluže, slap Boka in slap Kozjak.

 

Avtor: ŽK, FOTO: pixabay.com