Kdo so novi župniki v dolenjskih farah? Škof odločil, kdo se kam seli

V novomeški župniji so že obelodanili, kdo se kam seli.

NOVO MESTO – Matjaž Venta, Luka Jesenko, Mel Kovic in Gregor Markelc so letošnji novomašniki v Cerkvi v Sloveniji. V prihodnjih dneh bodo posvečeni v duhovnike. Prihaja pa tudi čas, ko so duhovniki obveščeni, ali bodo svoje delo nadaljevali v drugi fari. V novomeški župniji so že obelodanili, kdo se kam seli.

Božjega Duha, moči, veselja in poguma v tem duhovniškem delu želimo posebej sobratom duhovnikom, ki bodo s 1. avgustom 2024 začeli novo poslanstvo. Nekateri se upokojijo in postanejo duhovni pomočniki zaradi bolezni ali starosti, druge pošilja na novo delovno mesto gospod škof msgr. dr. Andrej Saje, ki jim je že izročil imenovanja. Vse naj spremlja Božji blagoslov in mogočna priprošnja Marije, Kraljice duhovnikov, so zapisali v novomeški škofiji, Imenovanja in osebne spremembe duhovnikov v škofiji Novo mesto v letu 2024 » Novice » Škofija Novo mesto (skofija-novomesto.si)

Mag. Blaž FRANKO, ki se je vrnil s študija v Rimu, je bil imenovan za župnijskega upravitelja župnije Mirna Peč.

Branko JUREJEVČIČ, kaplan v župniji Črnomelj, je bil imenovan za župnika župnije Kočevje in soupravitelja župnije Mozelj.

Franc LEVIČAR, duhovni pomočnik v župniji Šentjernej, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Raka in Studenec.

Mag. Igor LUZAR, duhovni pomočnik v župniji Šentjernej, imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Novo mesto – Šmihel.

Janez MEGLEN, kaplan v župniji Novo mesto – Šmihel, je bil imenovan za kaplana v župniji Črnomelj.

Jernej NEMANIČ, župnik župnije Trebelno, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Metlika ter na soupravah Suhor in Radovica.

Msgr. France NOVAK, župnik župnije Sv. Križ – Podbočje, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji.

Jakob PILETIČ, kaplan v župniji Metlika, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Št. Peter – Otočec ter za vojaškega kaplana v Slovenski vojski.

Janez RIHTARŠIČ, župnik župnije Mirna Peč, je bil imenovan za župnika župnije Šentjernej.

Damjan ŠTIH, župnik župnije Kočevje in soupravitelj župnije Mozelj, je bil imenovan za župnika župnije Sv. Križ – Podbočje.

Msgr. Anton TRPIN, župnik župnije Šentjernej, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji.

Janez ZDEŠAR, župnik župnije Mokronog, je bil imenovan tudi za soupravitelja župnije Trebelno.

Pripravil: Nadlani.si
Foto: Škofija Novo mesto