• 23.2C Novo mesto
  • 17:19
  • Sob, 24.08.2019

Brezplačne peči revnim, upokojencem in občinam

Čeprav je država za subvencije pri menjavi stare kurilne naprave na lesno biomaso namenila milijon evrov, je Eko sklad doslej razdelil zgolj 83.000 evrov za skupaj 14 kurilnih naprav. Za brezplačno menjavo je zaprosilo 28 gospodinjstev, a so menjavo odobrili le 14.

Krivi so preostri razpisni pogoji, so priznali na ministrstvu za okolje in prostor. V letu 2015 je država najrevnejšim gospodinjstvom na degradiranih območjih v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Hrastniku, Trbovljah, Zagorju, Celju, Murski Soboti in Novem mestu prvič omogočila, da staro kurilno napravo na lesno biomaso brezplačno zamenjajo z novo. A polovica prijavljenih pri tem ni bila uspešna.

Nekaj so jih zavrnili, ker je občina določila drug, prednostni način ogrevanja (zemeljski plin oziroma daljinsko ogrevanje). V tem primeru subvencije ne dodelijo. »Tudi slaba seznanjenost socialno šibkih občanov z možnostmi verjetno predstavlja enega izmed problemov, ki ga v Eko skladu skušamo preseči z aktivnim obveščanjem centrov za socialno delo pa tudi s promocijo Eko sklada in mreže Ensvet, ki občanom ponuja možnost brezplačnega energetskega svetovanja. Določeno oviro pa verjetno predstavlja tudi pogoj, da morajo biti vlagatelji lastniki nepremičnin,« so povedali v skladu.

Do stoodstotne subvencije za menjavo stare peči z novo so zdaj upravičeni le najrevnejši, ki prejemajo denarno socialno pomoč in so hkrati lastniki stanovanja oziroma stavbe, v kateri bo naložba izvedena. Po mnenju ministrstva je prav lastništvo nepremičnine vzrok za majhno število (odobrenih) vlog, zato se je vlada odločila, da razpisne pogoje vsaj malce omili. Še januarja naj bi Eko sklad objavil razširjeni razpis, kjer bodo zapisali, da lahko za stoodstotno subvencijo zaprosijo tudi vsi upokojenci in občine, ki so lastnice stanovanj na degradiranih območjih.

Eko sklad pa ponuja še dva ukrepa, ki sta namenjena socialno najšibkejšim. Tisti, ki živijo v blokih, lahko zaprosijo za stoodstotno kritje stroška, ki bi ga morali kot etažni lastniki prispevati za energijsko sanacijo stavbe. Energetski svetovalci mreže Ensvet pa vsem ponujajo tudi brezplačne obiske na domu, kjer izmerijo porabo električne energije in vode, nato pa članom stanovalcem svetujejo, kako to porabo in stroške z njo zmanjšati. Gospodinjstva prejmejo varčne sijalke, tesnila za okna in druge pripomočke v skupni vrednosti 50 evrov.

Vir: Dnevnik, M. S. Foto: Pixabay