• C Novo mesto
  • 21:54
  • Pon, 25.09.2023

Eko sklad – vse, kar ste želeli vedeti o njem

Javni Eko sklad vsako leto razpisuje sredstva za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije ter večje energetske učinkovitosti stanovanjskih zgradb. Posameznik lahko pridobi kar do 25 % nepovratnih sredstev za svojo investicijo. V nadaljevanju smo za vas pripravili jedrnat povzetek, ki ga nikakor ne smete zamuditi.

Kaj vse javni Eko sklad subvencionira?

Eko sklad

 

Eko sklad z nepovratnimi sredstvi fizičnim osebam povrne do 25 % višine naložbe v stanovanjski objekt. To zajema:

A – vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema

B – vgradnjo kurilne naprave za centralno na lesno biomaso,

C – vgradnjo toplotne črpalke,

D – priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,

E – vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,

F – toplotno izolacijo fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,

Eko sklad

G – toplotno izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

H – vgradnjo prezračevanja z rekuperacijo,

I – gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe,

J – nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu

Višino posameznih subvencij, različne pogoje in omejitve si lahko ogledate v razpisni dokumentaciji na http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html.

Kateri so glavni pogoji, ki jih predpisuje Eko sklad?

Upoštevajte naslednje pogoje: Eko sklad razpis velja le za fizične osebe in le za izvedbo investicij v stanovanjskih objektih. To pomeni, da različne naložbe v poslovnih prostorih, zidanicah in podobno niso predmet nepovratne finančne spodbude. Vse to se preveri v Zemljiški knjigi in na GURS-u. Naložbe ne smete izvajati še pred oddajo vloge, drugače ne boste upravičeni do povratnih sredstev. Predračun prav tako ne sme biti izstavljen na pravno osebo ali na samostojnega podjetnika. Pomembno si je zapomniti tudi to, da lahko vgradnjo in zagon posameznih naprav in opreme, ki so predmet posamezne naložbe, opravi le strokovno usposobljen proizvajalec.

Na omenjeni spletni povezavi si lahko ogledate seznam opreme, ki jo subvencionira eko sklad.

Da vaša vloga ne bo zavrnjena in boste hitreje lahko izvedli vašo investicijo, pazite na spodaj opisane pogoje.

Kaj morate storiti, da pridobite sredstva Eko sklada?

Sam spodaj opisan postopek morate pričeti pred samo izvedbo investicije:

  1. Pred izvedbo naložbe morate vložiti vlogo v Eko sklad

Eko sklad bo višino subvencije določil na osnovi predračuna oziroma ponudbe izvajalca. Tudi če se bo vrednost

Eko sklad

 povečala, se višina subvencije ne more povečati. Izrednega pomena je tudi to, da predračun zajema prav vsa dela in material, ki bo potreben za delo. Izpolniti morate Eko sklad formular, dodati sliko stanja in originalno ponudbo izvajalca, skupaj z dokazilom o plačilu avansa.

  1. Nato Eko sklad pregleda in obravnava vlogo

Če bo vaša vloga nepopolna, vas bo Eko sklad pozval k dopolnitvi vloge. Dopolniti jo morate v roku 15 dni od vročitve poziva. V primeru popolne vloge vam Eko sklad izda odločbo in pogodbo. Pogodbo morate podpisati in jo vrniti Eko skladu v 15 dneh. Po končani izvedbi vseh del morate Eko skladu predložiti vso zaključno dokumentacijo. V primeru popolne zaključne dokumentacije vam Eko sklad izplača subvencijo v roku 30 dni od prejema zahteve.

Splošno o Eko skladu

Eko sklad je Slovenski okoljski sklad, ki deluje pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Eko sklad je največja finančna ustanova pri nas, ki je namenjena spodbujanju okoljskih naložb.

Spodbude so namenjene za različne stvari. Tako za vgradnjo solarnega sistema, vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno maso, za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje, za priključitev starejše stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljivi vir energije, vgradnjo energetsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva in tako naprej. Spodbude so namenjene tudi toplotni izolaciji fasade in strehe, vgradnji  z vračanjem toplote odpadnega zraka, gradnji ali nakupu pasivne ali skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe, celoviti obnovi starejše stanovanjske stavbe in še bi lahko naštevali.

Pripravila Monika M.

Eko sklad – vse, kar ste želeli vedeti o njem
1 od 2
Kliknite na sliko za prikaz celotne slike.