• C Novo mesto
  • 19:53
  • Čet, 30.06.2022

Energetske prenove večstanovanjskih stavb

poletni festival

Večstanovanjske stavbe predstavljajo pomemben del slovenskega stanovanjskega fonda. Stavbe, grajene do devetdesetih let prejšnjega stoletja, so večinoma brez izolacije ali pa je ta tanjših debelin, s tem pa so povezani problemi enormne porabe energije za ogrevanje in tudi hlajenje, ter včasih že same funkcionalnosti stavbe. Eden najučinkovitejših ukrepov za zniževanje porabe energije je toplotna izolacija fasade, strehe in kleti, saj se večina energije izgubi preko ovoja stavbe.

Za zagotovitev energetske učinkovitosti stavbe je treba optimizirati celoten toplotni ovoj stavbe ter pozornost posvetiti tudi napravam za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje. Poleg fasade je treba izvesti toplotno izolacijo medetažne plošče proti hladnemu podstrešju, stropa nad hladnimi kletmi ter razmisliti o zamenjavi stavbnega pohištva. Temu naj sledi sanacija ogrevalnega sistema, ki je v večini večstanovanjskih stavb že dotrajan in potreben posodobitve. Seveda se rešitve in obseg prenove razlikuje med posameznimi stavbami, imajo pa vsi skupno točko, da so radiatorji po energetski prenovi predimenzionirani, ogrevalni sistem pa ni hidravlično uravnotežen.

Teh dejstev se zaveda tudi država, ki preko Eko sklada lastnikom stanovanj namenja nepovratne finančne spodbude za povečanje energetske učinkovitosti stavb. Z zadnjim javnim pozivom, ki je začel veljati konec lanskega leta, so kot novost poleg izvedbe posamičnih ukrepov uvedli celovito prenovo večstanovanjskih stavb, ki zajema izolacijo fasade in podstrešja ter izvedbo hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema. Glavni cilj hidravličnega uravnoteženja je, da izenači pogoje za odjem toplote za vse uporabnike ogrevanja v posamezni večstanovanjski stavbi. Tako tudi stanovanje, ki je najbolj oddaljeno od toplotne podpostaje, lahko prejme enako količino toplote kot stanovanje, ki ji je najbližje. Hkrati se ogrevalni sistem tudi razbremeni in začne delovati bolj učinkovito, kar uporabnikom prinese dodatne prihranke.

V primeru izvedbe celovite energetske prenove so spodbude Eko sklada bistveno višje kot pri posamičnih ukrepih, in sicer do 40 % upravičenih stroškov oz. maksimalno 24 €/m2 prenovljene fasade, 20 €/m2 za namestitev toplotne izolacije na medetažno ploščo na podstrešju in 60 €/radiator za hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema. Pri izvedbi posamičnih ukrepov so ti zneski pol manjši. Izračuni so pokazali, da zaradi višje nepovratne spodbude etažni lastniki praktično za enako doplačilo, ki bi ga namenili samo prenovi fasade in podstrešja, pridobijo še dodatna sredstva, s katerimi se poplača hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema. Dodatne zahteve Eko sklada v primeru celovite energetske prenove vključujejo pripravo projekta za izvedbo toplotnega ovoja stavbe in projekta za prenovo ogrevalnega sistema, zahtevan pa je tudi strokovni nadzor v času izvedbe, te stroške Eko sklad dodatno krije v višini do 50 % .

Pri pripravi takšne investicije zelo pomembno vlogo igra strokovno usposobljen upravnik. Tehnična služba Terce d.o.o. od uvedbe te novosti dalje informira etažne lastnike o prednostih celovite energetske prenove in zlasti v letošnjem letu ogromno energije vlaga v pripravo projektne in druge dokumentacije, ki jo Eko sklad zahteva za izvedbo navedenih ukrepov. V pomoč so nam vsekakor izkušnje iz preteklih let, ko smo kot upravnik pripravili in projektno vodili energetske prenove na kar 126 stavbah. Sodelovanje etažnih lastnikov in upravnika z lokalnimi izvajalci, projektanti in nadzorniki so po našem mnenju zagotovilo za uspešen zaključek investicij, kar se kaže tudi v zadovoljstvu naših komitentov, ki so se že odločili za energetsko prenovo njihove stavbe. V sodelovanju z bankami vam lahko ponudimo tudi ugodno financiranje teh investicij s krediti v breme rezervnega sklada ali odkupom terjatev, če ni mogoče doseči soglasja vseh etažnih lastnikov.

e-bike
oglaševanje