• C Novo mesto
  • 20:53
  • Čet, 30.06.2022

FOTO: To je idejna rešitev za trg, ki bo dobil tudi trško ložo!

poletni festival

V Šentrupertu si želijo, da bi trg postal prostor za pešce, kolesarje, za hiter dostop in dostavo.

ŠENTRUPERT – Stavba sredi trga v Šentrupertu, ki nosi številko 33, ostaja. Občina Šentrupert je namreč na natečaju za strokovno najprimernejšo rešitev za ureditev jedra Šentruperta izbrala tisto, ki stavbo ohranja in ji daje novo življenje v sklopu urejenega trga. Dela bi se lahko začela že v prihodnjem letu.

»Izbrana natečajna rešitev za ureditev trga predvideva, da se sedanja prazna hiša na trgu v lasti občine, rekonstruira. S tem dobimo nekakšno trško ložo v pritličju. Sedanja trgovina se seli na bližnjo lokacijo, prostori naj bi se sprostili za kulturne vsebine, trg pa se seveda v celoti parterno preoblikuje, tlakuje, vzpostavi se urbana oprema, vzpostavi se stik s platojem, na katerem stoji cerkev sv. Ruperta, uredi pa se tudi mirujoči promet,« pojasnjuje župan Občine Šentrupert Rupert Gole.

Fazno urejanje

V Šentrupertu si želijo, da bi trg postal prostor za pešce, kolesarje, za hiter dostop in dostavo. Urejanje bo fazno, odvisno od številnih okoliščin, med drugim od postopnega spreminjanja namembnosti posameznih stavb in dodajanja vsebin. Trgovina naj bi se tako preselila na rob trga, v sedanji gasilski dom, medtem ko bodo gasilci nove prostore dobili pri današnjem kulturnem domu. S selitvijo trgovine in preureditvijo spodnjega dela stavbe sredi trga v trško ložo bodo pridobili prostor za druženje, prireditve, tudi tržne dejavnosti, kot je na primer gostinstvo. Pričakujejo, da bo to sodoben javni prostor, ki bo urejen, a z zgodovinsko dušo in spoštovanjem kulturne dediščine.

Na natečaju so sodelovali štirje priznani arhitekturni biroji, ki so morali zasnovati nov kulturni center z novo identiteto prostora, razporediti dejavnosti in določiti namembnost objektov, urediti in povečati trg pred cerkvijo. Smernice za pripravo idejnih rešitev so na Občini Šentrupert pripravili v programski nalogi. Izbrano idejno rešitev je pripravilo podjetje Genius Loci d.o.o., ki ga je pri urejanju trga vodila želja po nevsiljivem poseganju v prostor.

Sicer pa ima Občina Šentrupert odprt še en javni natečaj, in sicer za ureditev medgeneracijskega centra. Natečaj se zaključi 28. septembra, na občini pa upajo, da bodo z njim pridobili smiselno rešitev za medgeneracijski center, ki bo dopolnila urejanje trga in njegove širše okolice.

Občina Šentrupert

sejmi