• C Novo mesto
  • 02:25
  • Ned, 22.05.2022

Preverite ponudbo geodetskih storitev !

Potrebujete geodetski načrt ali se nameravate vseliti v novozgrajeno hišo? Končujete gradnjo objekta, pa ne veste, kje pridobiti uporabno dovoljenje? Tokrat smo pod drobnogled vzeli delo geodetov, s čim se ukvarjajo, kaj vse potrebujete za pridobitev gradbenega dovoljenja ter kako se gibljejo cene pri različnih ponudnikih geodetskih storitev.

Njihovo delo zajema številne geodetske storitve, med katerimi so najpogostejše naslednje:

  • urejanje, določitev in označitev meja – postavitev mejnikov,
  • vris, zakoličba in označitev objekta ter dodelitev hišne številke,
  • delitev ali združitev parcele in sprememba namembnosti zemljišča,
  • izdelava geodetskega načrta, ki služi kot osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Geodeti v Sloveniji največkrat določajo in označujejo meje, za kar je največji razlog nedvomno sosedska nestrpnost in slabi sosedski odnosi, četudi storitev v veliko primerih ne pokaže oz. določi nič novega.

Kdaj potrebujemo geodetske storitve?

Kadar želite, da vam geodet uredi meje ali poskrbi za parcelacijo vaše posesti, morate najprej oddati vlogo pri geodetskem podjetju. Na podlagi te vloge geodetsko podjetje zaprosti Geodetsko upravo RS za podatke (predhodne meritve, digitalni katastrski načrt …) in na podlagi podatkov vabi vse stranke v postopku (lastnik-naročnik, vsi mejaši) na predhodne meritve (v primeru, da postopka ni možno izvesti že ob prvem prihodu na teren). V pisarniški obdelavi (preračun na terenu pridobljenih podatkov, stare meritve, vklop …) geodet pripravi podatke za mejno obravnavo in ponovno vabi vse stranke v postopku na teren, kjer prenese izračunane točke v naravo in sestavi zapisnik. S tem se terenski del postopka konča, izdelati pa mora še Elaborat zemljiškokatastrske meritve, ki ga nato stranka (ali pa za to pooblasti geodetsko podjetje) odda na pristojno izpostavo Geodetske uprave RS, ki po pregledu elaborata izda odločbo.

Cene geodetskih storitev

Cene storitev različnih ponudnikov geodetskih storitev so usklajene s priporočenim cenikom geodetskih storitev IZS, ki ga najdete tukaj. Priporočeni cenik se veliko uporablja v praksi, saj ga mnogi ponudniki geodetskih storitev uporabljajo za osnovo pri določanju cen. Pri izbiri geodeta bodite natančni in mu posredujte jasne želje, kaj bi radi oz. bodite pozorni na to, kaj ponudba zajema. Obenem pa naj najnižja cena ne bo prvi pogoj pri izbiri izvajalca – upoštevajte tudi strokovnost geodeta, njegove izkušnje, dostopnost, hitrost izvedbe storitev, upoštevanje vaših želja

Prihranite si čas in izpolnite spodnji obrazec ter preverite ponudbe ponudnikov in izvajalcev geodetskih storitev.

Ob izpolnitvi spodnjih podatkov sodelujete v nagradni igri za bon v višini 100€!

Enostavno vpišite osnovne podatke, ter neobvezujoče prejmite več ponudb za ureditev meje, vpis stavbe v kataster stavb, določitev hišne številke, ali geodetski načrt :

cvetličarna