• C Novo mesto
  • 15:35
  • Čet, 21.09.2023

Glavne značilnosti dobrega kolektiva, ki je recept za uspeh

Individualen talent, uspešnost na določenem delovnem mestu in dober oz. bogat življenjepis so le tri stvari izmed mnogih dejstev, ki opisujejo dobrega posameznika, ne zagotavljajo pa nujno dobrega kolektiva. Potrebno je veliko več, da se med zaposlenimi vzpostavi energija, ki jih povezuje in dela boljše ter uspešnejše.

Zavedanje vsakega šefa oz. nadrejenega je, da mu povezan kolektiv prinaša več želenega uspeha kot nepovezan. Tekmovalnost je dobrodošla, vendar le do neke mere. Vsak kolektiv je drugačen, poseben, raznolik, ni pa vsak dober. Katere so značilnosti dobrega kolektiva?

Medsebojno sodelovanje

Bistvo skupinskega dela je sodelovanje. V uspešni ekipi vsak član dobro ve, kakšne so njegove zadolžitve in kaj se od njega pričakuje. Delo je potrebno dobro organizirati, vladati pa mora dobra komunikacija. Le tako bo delo tekoče teklo in dodatne pripombe ne bodo potrebne.

Zavedanje, da delamo za isti cilj

Ekipe morajo skupaj dosegati zastavljene cilje. Cilj dobrega kolektiva je, da se ne spotika ob napake drugih, ampak se zaveda, da vsi delajo z istim namenom in za dosego istega cilja. To ne pomeni, da ne sme imeti vsak svojega mnenja, le-to je potrebno zgolj prilagoditi celotni skupini.

Upoštevanje nadrejenega

Prav vse osebe, ki sestavljajo eno izmeno, so nujno potrebne za dober potek dela. Vsak se pa mora zavedati svojega položaja. Dober odnos med nadrejenimi in podrejenimi je ključen za dobro delo, hiter odziv in odpravo morebitnih težav. Delavec mora upoštevati navodila nadrejenega, nadrejeni pa se mora zavedati, da sam brez delavcev ne more delovati.

Odprta komunikacija

Tudi to je eden izmed bistvenih dejavnikov dobrega kolektiva. Karakterji so različni in ljudje se drugače odzovejo. O morebitnih težavah se je potrebno pogovoriti iz oči v oči in najti rešitev, ki bo odgovarjala vsem vpletenim.

Medsebojno spodbujanje

Ni potrebno, da čestitke prihajajo samo iz šefove pisarne. Če vidite, da sodelavec določeno stvar res dobro opravlja in je na koncu meseca za njo celo nagrajen, mu čestitajte in ga spodbujajte tudi sami. Tako bo ob vašem uspehu enako razmišljal tudi on.

Dober vodja, ki vse usmerja

Ekipa brez zglednega vodje ne more delovati povezano in učinkovito. Šef je oseba, ki mora poskrbeti za organizacijo dela in jo imeti ves čas tudi pod nadzorom. Spodbujati mora razvoj svoje ekipe in jim tudi zaupati, dober kolektiv pa mora biti vedno pripravljen poslušati in upoštevati dana navodila.

Iznajdljivost

Pravilniki ne zajemajo čisto vseh situacij, v katerih se lahko znajdejo zaposleni, zato morajo biti ti dovolj iznajdljivi, da pravilno odreagirajo v vsaki situaciji. Prav tako ne rabijo zmeraj čakati na navodila, saj lahko zaradi poznavanja svojih zadolžitev marsikaj opazijo in opravijo sami, preden jim to kdo eksplicitno naroči.

Pripravil: NaDlani.si; Foto: Pexels