• C Novo mesto
  • 22:09
  • Sob, 27.11.2021

Visokošolsko središče Novo mesto vabi na informativne dneve in k vpisu

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto bo v študijskem letu 2017/18 izvajala študijska programa prve stopnje Upravljanje in poslovanje (VS) ter Poslovna informatika (VS) – redni in izredni študij ter študijski program druge stopnje Upravljanje in poslovanje – izredni študij. Redni študij je brezplačen. Pridobljeno znanje po končanem izobraževanju na programih prve stopnje omogoča kompetentno izvajanje opravil srednje ravni vodstvenega kadra s področij upravljanja, poslovanja in poslovodenja, organiziranja poslovnih sistemov, upravljanja s sredstvi in kadri ter informacijsko-upravljalskih sistemov. Diplomanti študijskega programa druge stopnje bodo s pridobitvijo ustreznih kompetenc lahko prevzemali odgovornost za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov.

Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto bo v študijskem letu 2017/18 izvajala študijski program druge stopnje Poslovna ekonomija – izredni študij in študijski program tretje stopnje Poslovna ekonomija – izredni študij. Študijska programa sta zasnovana tako, da omogočata enakovredno vključevanje v izobraževanje ali v zaposlitev kjerkoli v Evropi. Program druge stopnje omogoča nadaljevanje študija na tretji stopnji in v programih vseživljenjskega učenja, ki so namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju ter posodabljanju že pridobljenega znanja. Diplomanti fakultete bodo pomemben generator razvoja in napredka v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave v regiji.

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto bo v študijskem letu 2017/18 izvajala študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) – redni in izredni študij, študijski program druge stopnje Vzgoja in menedžment  v zdravstvu – izredni študij ter študijski program tretje stopnje Edukacija in menedžment v zdravstvu. Redni študij je brezplačen. Program prve stopnje je usklajen z Evropsko direktivo za regulirane poklice, kar pomeni, da je diploma veljavna brez nostrifikacije v vseh državah Evropske unije. Pri izvajanju kliničnega usposabljanja sodelujemo z zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi v naši regiji, pa tudi širše. Diplomanti lahko nadaljujejo študij na drugi in tretji stopnji. Poklic diplomirane medicinske sestre oz. diplomiranega zdravstvenika je atraktiven poklic, saj daje možnosti zaposlovanja na novih delovnih mestih, ki se odpirajo zaradi staranja prebivalstva, povečevanja kroničnih obolenj in tudi prevzemanja novih nalog v celostni obravnavi pacientov.

Fakulteta za tehnologije in sisteme bo v študijskem letu 2017/18 izvajala študijski program prve stopnje Tehnologije in sistemi (VS) – redni in izredni študij, študijski program druge stopnje Tehnologije in sistemi v strojništvu – izredni študij ter študijski program tretje stopnje Sonaravne tehnologije in sistemi v strojništvu – izredni študij. Redni študij je brezplačen. Program je namenjen pridobivanju znanja o različnih tehnologijah, ki se uporabljajo v industriji. K njim sodi tudi osnovno znanje o sistemih, ki omogočajo združevanje elementov naprav in inovativno načrtovanje proizvodov z upoštevanjem novih tehnologij. Osnovni cilj študija na prvi stopnji je pridobiti kakovostno znanje za uporabo v praksi ali za nadaljevanje študija na drugi in tretji stopnji. Sodobni načini študija z uporabo modernih pripomočkov omogočajo, da se izvajanje študijskega procesa v obliki klasičnih predavanj zmanjša, poveča pa se uporaba metod, ki spodbujajo osebni kontakt med študentom in visokošolskim učiteljem ali asistentom.

Vabljeni na informativne dneve za drugo in tretjo stopnjo, ki bodo 7. septembra 2017 ob 16.30 uri na sedežu fakultet (http://vs-nm.si/sl/).

Prijave: 4. 9. – 24. 9. 2017 (prijava – eVŠ).

Do 29. avgusta 2017 pa poteka drugi prijavni rok za vpis v programe prve stopnje (prijava – eVŠ).