• 25.44C Novo mesto
  • 16:38
  • Čet, 18.07.2019

IZ ŠOLSKIH KLOPI – MAJ 2015

SEVNICA JE UREJENO IN ČISTO MESTO

SEVNICA

Narava se je že prebudila, saj sadno drevje že cveti in tudi ljudje vedno več časa preživimo v naravi. V Sloveniji imamo srečo, da živimo še vedno v dokaj neokrnjeni naravi. Tako vsako leto v aprilu obeležujemo dan Zemlje.

Ker je na svetu čedalje več prebivalstva, je tudi večja potreba po hrani. Ljudje v mestih, ki si hrane ne morejo pridelati sami, kupujejo živila v trgovinah. Naš način življenja, uporaba plastičnih, lesenih, železnih in kemičnih izdelkov, pripomore k temu, da v razvitem svetu vsak dan nastane veliko odpadkov, ki jih je treba pravilno ločevati. Kljub ekološkim otokom pa se nekatere smeti znajdejo v naravi.

V ta namen so se učenci razredne stopnje Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica odločili organizirati čistilno akcijo, saj vedo, kako pomembno je, da skrbimo za naravo. Z vrečami in rokavicami so se odpravili v različne smeri, proti Hrastam, Kopitarni, Zajčji Gori in mimo Savske ceste po nasipu do Vrtače. Učenci so počistili večino območja mesta Sevnica. Med pobiranjem odpadkov so tekmovali, kdo bo pobral več smeti. Na koncu pa so bili nekateri razočarani, saj je bilo vseh odpadkov samo za eno vrečo. Sevničani so dokazali, da so vsako leto bolj ekološko osveščeni in da živimo v urejenem in čistem mestu.

Kristina Rilak, 9. d

OŠ Sava Kladnika Sevnica

 

Z JEZIKI V EVROPO

Osnovna šola Mirna je v tem šolskem letu vstopila v projekt Z jeziki v Evropo pod okriljem programa Erasmus+. Projekt je v celoti financiran s strani Evropske skupnosti. Projekt bo potekal dve leti, razdeljen pa je na dva dela. V prvem delu projekta se bodo vse tri učiteljice tujih jezikov (angleščine in nemščine) udeležile tečajev v Veliki Britaniji in Nemčiji. Tam bodo osvežile znanje jezika ter pridobile nova znanja s področja metodologije, zgodovine in sociologije. V drugem delu pa bodo učiteljice poskusile s pomočjo različnih projektnih dejavnosti izboljšati nivo pouka tujih jezikov.

Cilji projekta so usmerjeni na učiteljice, učence, starše, celotno šolo in lokalno skupnost. Od projekta pričakujemo, da bo med drugim pripomogel k boljšemu znanja jezikov pri učencih, večji motivaciji za učenje ter boljšemu poznavanju drugih kultur in Evropske skupnosti. Kot zavod se želimo odpirati navzven in navezovati stike z učitelji iz drugih evropskih držav. Upamo, da nam bo to tudi uspelo.

Marija Klančar, OŠ Mirna

 

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA

TRŽIŠČE

Na Osnovni šoli Tržišče so tudi v letošnjem šolskem letu pridobili naziv Planetu zemlja prijazna šola.

Vsi zaposleni in učenci so sodelovali v ekoloških dejavnostih, ki so jih morali opraviti za pridobitev naziva. Skrbeli so za vrt, ločevali odpadke, varčevali z energijo, izvedli projekt o kruhu in bralno dejavnost Ekoberi. V sredo, 22. aprila, na dan Zemlje so se predstavnice OŠ Tržišče Teja, Lučka in Nika z ravnateljico Zvonko Mrgole udeležile zaključne prireditve natečaja Planetu zemlja prijazna šola. Prireditev je bila na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Ogledali so si razstavo izdelkov, ki smo jih izdelali učenci v okviru natečaja. Sledil je kulturni program, na katerem so podelili priznanja in nagrade.

Lučka Simeonov, 5. r. OŠ Tržišče

 

UČENJE ZA ŽIVLJENJE

MOKRONOG

Beseda trajnostni razvoj se v današnjih časih kar veliko omenja. Namen takšnega razvoja je, da bi lahko zadovoljili današnje potrebe človeštva, a hkrati ohranili naravno in kulturno okolje za potrebe bodočih generacij. Kako pa to doseči? Vsekakor je treba začeti učiti o pomenu različnih okolij že v rani dobi.

Na OŠ Mokronog so v ta namen povezali dva projekta: Evropsko leto za razvoj 2015 pod sloganom  “Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost« in projekt SKK. Učenci 2., 3., 4. in 6. razreda osnovne šole Mokronog ter 4. in 5. razreda podružnične šole Trebelno so 23. aprila obiskali Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad v Krškem. Tam so pridobivali nove izkušnje o pomenu sortiranja odpadkov, njihovega recikliranja in v veliki meri njihove nove uporabe. Količine odpadkov, ki jih pridela vsak posameznik, so ogromne, posledice nepravilne predelave pa nosimo vsi.

Naslednji dan pa so učenci 9. razreda imeli tehniški dan z naslovom Posameznik, skupnost, država. Razdeljeni so bili v dve skupini, kjer so na različne načine ponovili, utrdili in spoznali nekatere nove pojme s področja politike, svetovnih organizacij, verstev, globalizacije, migracij in človekovih pravic. Na osnovi različnih virov so spoznavali družbene probleme, ki so v ospredju razprav svetovnih politikov in znanosti.

Cilj obeh dejavnosti ni bil samo informirati učence o problemih sedanjosti. Treba se je namreč zavedati, da vsak posameznik lahko spremeni svet, začeti pa mora pri sebi in odnosu do sveta.

 

Vodja SKK: Ksenija Rožman

 

MOKRONOŠKI GASILCI OTROKOM ODDELKA ZMAJČKI PRIPRAVILI NEPOZABNO VODNO POPOLDNE

MOKRONOG2

Na torkovo popoldne, 12. 5. 2015, smo se otroci, vzgojiteljici in starši oddelka Zmajčki zbrali na vrtčevskem igrišču na popoldanskem druženju. Odpravili so se do gasilskega doma v Mokronogu, kjer so jih pričakali tamkajšnji gasilci. Za otroke in starše so pripravili štiri različne gasilsko-vodne igre, ki so jih poimenovali vodne igrarije. Otroci so se preizkusili v teku, spajanju  gasilskih cevi in prenašanju vode. Skupaj s starši pa so tekmovali v igri zbijanja tarče. Vsi so v igrah neizmerno uživali. Igre pa še niso vse, kar so za njih pripravili gasilci. Z uprizoritvijo poteka požara, so njim prikazali, kako posredujejo v požaru.  Pokazali pa so tudi gašenje z vodnim topom. Vse gledalce so neizmerno navdušili. Sledil je postroj najmlajših, kjer so prejeli medalje za sodelovanje v vodnih igrarijah. Ob koncu druženja so se tudi malo posladkali in poklepetali. Mokronoški gasilci so poskrbeli za nepozaben dan vseh prisotnih, za kar se jim iskreno zahvaljujemo in upamo, da nas bodo še naprej navduševali s svojim delom, tako kot do sedaj. Hvala!

Strokovne delavke Vrtca Mokronožci

 

ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA PETOŠOLCEV

ZBIRALNA AKCUA

Na pobudo staršev na roditeljskem sestanku so učenci 5. razreda OŠ Sava Kladnika Sevnica zbirali star papir, da bi pridobili dodatna sredstva za poletno šolo v naravi. Akcija je potekala od 9. do 13. marca in uspelo jim je napolniti kar dva zabojnika, in sicer so zbrali 7.500 kg papirja. Med prostovoljci je bila tudi Nika. Pomagala je pri nošenju papirja v zabojnik. Učenci se iskreno zahvaljujejo vsem staršem, učencem, učiteljem in ostalim, ki so pripomogli, da je bila akcija zbiranja starega papirja zelo uspešna. Pridobljena denarna sredstva se bodo porazdelila med petošolce, ki se bodo udeležili poletne šole v naravi. Dokazali so, da skupaj zmoremo veliko.

Nika Zupančič, 5. b