• C Novo mesto
 • 19:08
 • Sre, 12.06.2024

Kaj je numerologija in njene zanimivosti

Numerologijo pogosto povezujemo s simbolizmom, številkami, besedami in njihovim pomenom. Poleg tega pa numerologija velja za večtisočletno vedo, katere obstoj in nastanek nista popolnoma znana. O vseh vprašanjih povezanih z numerologijo smo lahko sestavili preprosti vodič po numerologiji. Za vse tiste, ki z njo niste seznanjeni, a bi radi izvedeli več, bo to odlična vstopna točka za pridobivanje znanja. Kaj je numerologija? Kje se numerologijo uporablja? Kako pomembne so številke za nas? Vsa ta in še nekatera druga vprašanja najdete v tem članku.

Kaj je numerologija?

Numerologija je veda oziroma znanost o številih, objektih, živih bitjih in njihovi povezanosti. Od svojega nastanka dalje velja za nekoliko mistično vero, ki naj ne bi rasla na trdnih tleh. Bistvo te vede je, da želi vsa dejstva in podatke pretvoriti v števila. Tako bi nam datum rojstva, priimek ali ime povedali vse o našem značaju, željah in delovanju na različnih področjih življenja.

Kako je nastala numerologija?

Iz nekaterih zgodovinskih zapisov bi lahko sklepali, da so se z numerologijo ukvarjala že ljudstva Babiloncev, Egipčanov in starih Kitajcev. Vseeno pa za očeta numerologije velja Pitagora, ki je veliko doprinesel k numerologiji, kot jo poznamo danes. Bil je veliki filozof in matematik, ki je postavil tezo, da naj bi ureditev sveta odsevala harmonijo vesolja. To naj bi slonelo na matematičnih vzorcih, zaradi česar je preučeval števila in jim dodeljeval določeno vsebino in ozadje. »Številke so univerzalni jezik in darilo bogov človeku kot potrdilo resnice,« je zapisal Avguštin iz Hipona v četrtem stoletju. Tudi on je verjel v to, da ima prav vse svoje numerično razmerje in razlago.

Dandanes pa numerologija v očeh splošne javnosti velja za tako imenovano psevdoznanost. Po mnenju mnogih naj ne bi stala na prepričljivih dejstvih in ne ponuja resnice. Spomnimo, da psevdoznanost pomeni prepričanje, za katerega se govori kot za znanost, a je z le to nezdružljiva. Podoben status imata v družbi tudi alkimija in alternativna medicina. Pogosto jo povezujemo tudi z astrologijo, vedeževanjem in paranormalnimi vedami.

Prva omemba besede numerologija je zabeležena v angleškem jeziku leta 1907. V sodobnem svetu pa so najbolj poznani numerologi Kathleen Roquemore, Mark Gruner, Faith Javane in Dusty Bunker. Vsi so s svojim znanjem in odkritji pripomogli k poznavanju numerologije.

Vrste numerologije

Zaradi dolgotrajnega obstoja vede je nastalo tudi več različnih vej numerologije. Nekoliko bolj pravilen izraz bi bil metode in ne vrste numerologije, saj je v osnovi enaka in se razlikuje le po postopku. Vrste numerologije:

 • Abecedni sistem
 • Abecedni sistem latinske abecede s svojimi podvejami (hebrejski, fonetični, arabski,..)
 • Pitagorov sistem
 • Kaldejski sistem (tudi babilonski in napredni kaldejski sistem)
 • Angleška kabala
 • Arabski sistem
 • Kitajski sistem
 • Indijski sistem

Numerologija želi doseči povezanost vsega

Kot rečeno je bistvo numerologije, da vsem številkam doda pomen in ga razloži. Pitagorov sistem, ki je tudi najbolj razširjen, uporablja sistem devetih številk. Vsaka črka ima določeno številko:

 • 1 = a, j, s/š
 • 2 = b, k, t
 • 3 = c/č, l, u
 • 4 = d, m, v
 • 5 = e, n, w
 • 6 = f, o, x
 • 7 = g, p, y
 • 8 = h, q, z/ž
 • 9 = i, r

Številke, ki jih dobimo v našem imenu, priimku ali domačem naslovu, seštevamo med seboj. To počnemo tako dolgo, da dobimo enomestno številko.

Primer imena: Janez Novak
– Janez (1+1+5+5+8=25)
– Novak (5+6+4+1+2=18)
– Janez Novak (25+18=43 –> 4+3=7 )

Sedmica, ki smo jo dobili v tem primeru predstavlja število izumiteljev in glasbenikov. Predstavlja filozofsko naravo, dom, družinsko odgovornost in intelekt. Če je nepravilno uporabljena pa se lahko opazi v prevarah in trmi.

Biblijska numerologija

Numerologija Svetega pisma želi številkam uporabljenim v Bibliji dodati pomen izven pisane besede. Ker vsako število nosi svoj pomen in svojo vibracijo, naj bi bilo pomembno to tudi vedeti in se tega zavedati. Večja kot je vibracija vseh številk, več sile in duha je v nas. Prav tako to pomeni, da je ob nižjih vibracijah v nas manj omenjenega in več negativnosti. Enako so numerologi storili tudi s knjigo vseh knjig. Dogodke in osebe v njej so uporabili za razumevanje višjega pomena.

Kje vse je numerologija?

Kje vse je numerologija?

Kaj nam povejo glavni podatki numerologije?

Glavni in obenem osnovni podatki so naše ime, priimek ter datum rojstva. Vsaka številka, ki jo dobimo iz tega, nam razkrije določeno stvar. Ime in priimek skupaj pokažeta naš značaj. Črke v njima določajo naš karakter oziroma karakterno področje. Poleg tega pa nam razkrijeta tudi naše želje ter to, kako delujemo na različnih področjih življenja (poklic, družba in materializem). Datum rojstva nam razkrije našo življenjsko pot in smisel. Karakterna področja, ki sta jih določila ime in priimek, skušamo z datumom rojstva pokriti. Če nam to ne uspe, pa smo izvedeli, da moramo na teh nam pomembnih področjih še delati.

Kot glavna področja karakterja se pojavljajo štiri. Čustva, intuicija, fizičnost in intelekt. Vsako izmed teh nam sporoča različna dejstva, po katerih se moramo ravnati in izboljševati svojega duha in telo.

Kje točno se uporablja numerologija?

Pravi odgovor bi bil povsod, kot smo že večkrat omenili cilj numerologije. Vseeno pa se v modernem svetu vedno bolj pogosto uporablja pri nekaterih pogledih in aspektih našega življenja. Ker je meja med numerologijo in sorodnimi vedami nekoliko zamegljena, pa se ne ve točno kje se ena konča in druga začne. Za neuko oko bi lahko bilo napovedovanje naslednjega leta v bistvu prerokovanje. A z uporabo številk in njihovega pomena na nas je to numerologija. Kje se vse numerologija najpogosteje uporablja?

 • Partnerska razmerja in ujemanja parov
 • Iskanje pravega domačega naslova
 • Preverjanje lastnega karakterja in življenjskega smisla (znano kot numerološki portret)
 • Napovedi, ki temeljijo na tednih, mesecih in letih
 • Poimenovanje otrok, živali, podjetij in tako dalje
Numerologija se lahko uporablja v vseh pogledih življenja

Numerologija se lahko uporablja v vseh pogledih življenja

Kaj pomenijo številke v imenu in priimku?

Kot najbolj pogosto uporabljen način numerologije je določanje karakterja in življenjske poti. Tako ima devet številk možnost določanja obeh. Kako dobimo to številko smo razložili v zgornjem primeru, kjer smo uporabili ime Janez Novak. Pomembno je povedati tudi to, da se v zadnjem sklopu računanja ta ne opravi, če smo dobili podvojeno število (primer: 11, 22, 33 in tako naprej). Te številke veljajo za mojstrske in nosijo poseben pomen in moč.

Številka ena pomeni samotarsko in individualistično osebo, ki se tega zaveda in najbolje deluje sama. Oseba veliko tvega in raziskuje tisto, kar je neznano. Želi dominirati in s tem pogosto tudi odžene osebe okoli sebe. Izogibati se mora želji po slavi oziroma častihlepju.

Številka dve pomeni osebo ustvarjeno za izboljševanje sveta. Optimalno bo ta oseba delovala v paru ali z drugimi ljudmi. Z izjemno notranjo močjo in zaznavanjem je zelo ranljiva, obenem pa izpopolnjena. Zaradi parnega števila je izrednega pomena, da je z ljudmi. Ločitev od njih jo lahko katastrofalno prizadene.

Številka tri pomeni osebo, ki navdihuje druge. Obstajale naj bi tri vrste te številke, ki se delijo na študijsko, čustveno in socialno osebo. Žene jih izjemna ustvarjalnost in deljenje svoje energije. Zaradi veliko želj, idej in načrtov pa je ta oseba pogosto površna.

Številka štiri pomeni osebo, ki organizira in stabilizira vse okoli sebe. Želi si kreativnosti, celote in zanesljivosti. Rada ima otroke in podrobnosti v življenju. Vztrajnost, trma in pogosta neprilagodljivost pa spadajo na obe strani spektra.

Številka pet pomeni osebo intelekta. Spodbuja razvoj, avanture, talente in novosti. Prav na podlagi odlične prilagodljivosti pa nenehno stremi k izzivom in sprememba. Mora biti samodisciplinirana in zdravo omejena oseba. Ne želi tradicije in ustaljenosti, a jo vleče k ustaljenim vrednotam. Lenobo bi znala sprožiti razpetost med tem in onim.

Številka šest pomeni osebo, ki je domača, ljubeča in skrbna. Ljubezen do cvetja, otrok, živali in narave. Ne sme posegati v svobodo drugih, saj gre pri tej osebi za najbolj uravnoteženo. Težka zmes čustev in ideala, ki želi izboljšati svet, obenem pa se njegova okolica pogosto bori z odvisnostjo. Življenje v oblakih je šibka točka.

Številka sedem pomeni osebo analitičnega uma oziroma globoke misli. Samota in tišina ji pomenita modrost in moč. Lastno znanje in mnenje ji pomenita največ. Razvijati želi svoj um in telo, kar jo lahko hitro naredi odtujeno in samotarsko. Hoče dokazati samo sebe in kmalu postane obsedena.

Številka osem pomeni osebo vzdržljivosti in uspeha. Slednji mora priti s pravičnostjo, drugače razpade na duševni ravni. Realistična in vizionarska oseba, ki bo vedna nosila breme odgovornosti. Učenje dokler gre in borba do samega konca. Glavnega pomena je pravica, nikoli pa ne sme zapasti v alkohol, saj bo ta njen konec.

Številka devet pomeni osebo, ki želi s popolnostjo navdihniti druge. Za spremembo okolice na bolje je pripravljena žrtvovati samo sebe. Družba drugih ljudi ji pomeni skoraj toliko kot njihovo odobravanje. Karizmatičnost hodi z roko v roki ob oddaljenosti. Devetka je zaključen cikel učenja in razvijanja. Devet pa je tudi usodno število za mnoge genije.

Avtor: Žiga Kastelic, FOTO: pixabay.com