• 8.74C Novo mesto
  • 11:12
  • Pet, 21.02.2020

Kje se lahko ohladite ?

Poletje se bliža vrhuncu, zato bomo osvežitev iskali tudi ob vodi, tekoči ali ob bazenih. Preverili smo, kaj nam nudijo mestni bazeni, toplice in kaj reke.

Novo mesto z okolico

Novo mesto kopališča z bazenom nima, so pa zato precej blizu Dolenjske in Šmarješke Toplice. Wellnes center Balnea v Termah Dolenjske toplice nudi več kot devet tisoč kvadratnih metrov bazenov s temperaturo vode od 30 do 32 stopinj Celzija. V Termah Šmarješke Toplice se lahko pohvalijo s petimi bazeni, v katerih je temperatura vode od 26 do 32 stopinj Celzija. Domačini se radi ohladijo tudi v reki Krki, na Otočcu, v Straži in v Žužemberku. V trebanjski občini so v preteklosti že imeli kopališča, vendar se niso ohranila. 24. junija pa bo neuradna otvoritev trebanjskega kopališča. Trebanjsko kopališče že desetletja stoji za železniško progo, praktično v centru Trebnjega.  Neposredno pred oz. za glede na smer prihoda v Trebnje – pri železniškem nadvozu uberete pot po kolovozni cesti mimo trebanjskih vrtičkov. Ohladite se lahko tudi v bazenu na Turistični kmetiji Obolnar na Čatežu. Ta je namenjen predvsem njihovim gostom, ob simbolični vstopnini pa lahko v njem uživajo tudi drugi.

Ob belokranjski lepotici
Ob Kolpi ne manjka večjih, precej obleganih, pa tudi manjših, skritih kotičkov: Prelesje, Adlešiči, Vinica, Griblje, Podzemelj, Primostek, Križevska vas, Krasinec in še bi lahko naštevali.

Posavska kopališča
Posavci imajo v poletnih dneh veliko možnosti za namakanje v vodah. Oblegana je Krka, zlasti na kopališču na kostanjeviškem otoku, pa tudi v Krški vasi in na Griču pri Brežicah. Kopanje v teh vodah je na lastno odgovornost, prav tako v Klunovih toplicah pri Podbočju, ki so v zasebni lasti. Čateške toplice pa so še vedno med najbolj obleganimi.

Zunanji bazen imajo v Radečah, Sevnici in v Brestanici  V Sevnici imajo enega večjega in enega manjšega. Brez bazena (in v pričakovanju novega) so trenutno v Krškem.

Priporočila za kopalce v naravnih vodah

Kopanje v površinskih vodah – rekah, jezerih in morju – se priporoča le tam, kjer se spremlja kakovost kopalne vode in ne na nenadzorovanih vodnih površinah.

Ne kopajte se po močnem dežju, saj se zaradi padavinskega spiranja površin v zaledju lahko poveča mikrobiološka in kemijska onesnaženost vode. Nevarnost poškodb in utopitev je možna zaradi povečanega pretoka (motnost vode, brzice …), na morju pa zaradi visokih valov in tokov pri plimovanju. Zato ob nenadnem poslabšanju vremena pojdite čim prej iz vode. Med plavanjem ne požirajte vode, kar velja zlasti za otroke. Pred skakanjem v vodo se prepričajmo o vidljivosti do dna ter ustreznosti globine in dna izbranega mesta.

Za svojo varnost lahko največ naredimo sami. Tako na kopalnih območjih kot na naravnih kopališčih se kopamo na lastno odgovornost!

V dolenjski regiji in Beli krajini je v državni monitoring spremljanja mikrobiološke kakovosti kopalnih voda na površinskih vodah vključenih 12 kopalnih območij, na katerih je določenih 12 merilnih mest.

Kakovost kopalnih voda v dolenjski regiji in Beli krajini

Na splošno je kakovost kopalnih voda na kopalnih območjih na rekah Krki in Kolpi, na katerih se izvaja spremljanje kakovosti kopalne vode, primerna za kopanje. Hkrati je pa odvisna od sezonskih vremenskih razmer, kakor tudi vpliva zaledja, neurejenega odvajanja komunalnih odpadnih voda in/ali kmetijskih površin. V sušnih obdobjih poletja in pri nižjih vrednostih pretoka reke je opaziti bolj izrazito zastajanje pene (naravnega izvora) med kamni na določenih jezovih (Srednji Radenci, Vinica, Pobrežje).

Državni monitoring kakovosti kopalnih voda 2015 – kopalne vode in merilna mesta v dolenjski regiji in Beli krajini:

Površinska voda Kopalno območje Merilno mesto
Prelesje – Kot Prelesje – jez
Sodevci nad potokom
Radenci jez
Damelj pri starem mlinu
Pobrežje – Fučkovci Pobrežje – jez
Reka Kolpa Podzemelj betonirana plaža
Primostek stopnice
Učakovci – Vinica Vinica – Avtokamp Katra
Adlešiči Šotorišče Jankovič
Dragoši – Griblje Griblje – rečni odbijač
Žužemberk Kopališče Loka
Reka Krka Straža jez

 

Cenik vstopnic za bazene:

Šmarješke Toplice (med tednom):

Odrasla dnevna karta

8,50 €

Otroci ( 4- 15 let)                  6,50 €

Bazen Sevnica:

Odrasla dnevna karta

4,90 €

Otroci ( 4- 18 let)                  2,90 €

Vir: P. U., NIJZ, foto: CI