• 17.14C Novo mesto
  • 11:30
  • Pet, 29.05.2020

Mladi, izogibajte se solariju

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v skladu z izsledki ankete inštituta o uporabi solarijev med dijaki odsvetuje njihovo uporabo. Kot ugotavljajo, so dijaki slabo seznanjeni z možnimi škodljivimi učinki izpostavljanja UV sevanju, zato menijo, da je o tem nujno seznanjati mlade. Med obiskovalci solarija je sicer 90 odstotkov deklet.

LJUBLJANA – Skrb za dosledno in pravilno zaščito kože pred UV sončnim sevanjem naj postane sestavni del zdravega življenjskega sloga vsakega mladostnika, opozarjajo na NIJZ ter odsvetujejo obisk solarijev.

Na NIJZ so spomladi 2015 izvedli spletno anketo, s katero so želeli ugotoviti, kakšen je odnos dijakov v Sloveniji do zagorelosti in uporabe solarijev. K sodelovanju so povabili dijake tretjih in četrtih letnikov 100 naključno izbranih različnih srednjih šol oziroma programov iz vseh regij v Sloveniji. Ustrezno izpolnjenih anket je bilo 1447.

Izsledki kažejo, da se tretjina dijakov soncu izpostavlja namerno, večina oziroma 54 odstotkov nenamerno, 10 odstotkov dijakov pa se soncu sploh ne izpostavlja. Dijaki se sončijo, da bi zagoreli, z namenom doseči boljše počutje ter zaradi obveznosti, ki se jim ne morejo izogniti.

Četrtina dijakov vedno izvaja zaščitne ukrepe med 10. in 16. uro, ko je moč UV sevanja največja. 21 odstotkov dijakov se vedno zaščiti le, kadar se namerno izpostavljajo soncu. Najpogosteje se zaščitijo z zaščitno kremo, a le 32 odstotkov dijakov uporabi priporočen zaščitni faktor, večina pa kremo uporablja v nezadostni količini nanosa. Pet odstotkov dijakov nikoli ne izvaja zaščite pred UV sevanjem.

Pokrivala so le redka

Anketa je še pokazala, da večina dijakov oziroma 46 odstotkov vprašanih redko uporabi pokrivalo, medtem ko pogosto oziroma vedno nosi sončna očala kar tri četrtine dijakov. Oblačila z dolgimi hlačnicami oziroma rokavi niso priljubljena oblika zaščite, je pa kot način zaščite pred UV sončnim sevanjem bolj priljubljena izbira sence.

Izsledki so tudi pokazali, da so dijaki slabo seznanjeni, da v Sloveniji obisk solarija mlajšim od 18 let odsvetujejo. Pri prvem obisku solarija je bilo namreč mladoletnih skoraj tri četrtine dijakov.

Za tiste dijake, ki obiskujejo solarij, so na NIJZ še ugotovili, da prekomerno uporabljajo solarij tako glede števila obiskov v letu kot glede trajanja enega obiska. Za obisk se največkrat odločijo, da bi pridobili zagorelo polt oziroma se pripravili na poletno izpostavljanje soncu. Solarij obiskujejo predvsem tisti, ki se glede uporabe solarija zgledujejo po svojih bližnjih. Vir: NIJZ, M. S.