• C Novo mesto
 • 18:26
 • Sre, 12.06.2024

Pravljice – vse, kar ste želeli vedeti o njih

Pravljice

Pravljice so kratke zgodbe v verzih ali v prozi. S svojim zapleti in razpleti odsevajo življenje in mišljenje ljudi, ki jih pišejo. Za pravljice so značilni neverjetnost, čudežnost, nestvarnost likov in dogodkov, prostor in čas pa nista definirana. Ravno čas in prostor sta v pravljicah abstraktna in splošna. Večina pravljic je ljudskega izvora, iz njih pa so se razvile tudi umetne pravljice. Glede na motive in tematiko jih delimo na komične, simbolične, živalske, tragične in tako naprej.

Pravljice so zelo pogosto opremljene tudi s čarobnimi liki, kot so velikani, čarovnice, škratje in vile, saj z njimi bralcu skušajo ustvariti pravljični svet. Motivi in liki se ponavljajo, konec pa je običajno s srečnim koncem. To seveda pomeni, da so hudobni liki kaznovani, dobri liki pa nagrajeni. Pravljice moramo ločiti od legend, verskih mitov on ljudskih pripovedk. Ohranjajo se v ustni in pisni obliki. Čeprav jih danes poslušajo predvsem otroci, naj kot zanimivost navedemo, da so se z njimi do 18. stoletja zabavali predvsem odrasli.

Pravljice so torej izmišljene zgodbe, v katerih nastopajo izmišljeni liki, pa tudi realni ljudje in liki.  Dogodki v pravljicah so prikazani na enostaven način, saj jih le-tako otroci lažje razumejo. Pravljice imajo različno tematiko, ki pa je ves čas povezana z različnimi vrednotami, med katerimi naj omenimo dobroto, pravičnost, ljubezen in poštenost. Seveda imajo te vrednote tudi svoje protivrednote, kot so zlo, sovraštvo, nepravičnost in nepoštenost.

Zgodovina pravljice

Pravljice so resnično neizčrpna zakladnica ljudske iznajdljivosti in modrosti ter so ena izmed najstarejših oblik besednih umetnosti. Verjetno bo zanimivo prebrati dejstvo, da najdemo zgodbe, ki so podobne pravljici Lepotica in zver, že v času antičnih Grkov. Pravljico Janko in Metka pa so odkrili tudi na Karibih. Pravljice so se nekoč širile z ustnim izročilom, zato ni nič čudnega, da so se s časom spreminjale. Tako je na primer Pepelka danes poznana v tisoč različicah po vsem svetu.

Najstareje pravljice imajo za domovino Egipt in Indijo. Najstarejša indijska zbirka pravljic se imenuje Peterknjižje, to pa zato, ker obsega 5 knjig. Kot zelo staro arabsko pravljico naj omenimo vsem dobro poznano zgodbo Tisoč in ena noč. Pravljice so neverjetno zmagoslavje doživele v 19. stoletju, in sicer po zaslugi bratov Grimm, ki sta pravljice dvignila v območje literature, hkrati pa tudi v območje znanosti.

Prav vsak narod v pravljice vnese svoje simbole in junake, tako lahko na primer v slovenskih pravljicah najdemo palčke in vile, steklene gore, zlata jabolka, povodnega moža, kače in tako naprej. Pomembno vlogo imajo v naših pravljicah tudi kraji dogajanja, saj ustvarjajo napeto, včasih tudi grozljivo ozračje.

Klasifikacija pravljic

Pravljice

Najbolj običajna delitev pravljic, ki je nastala po predlogu Vsevoloda Fjodoroviča Millerja, je delitev na pravljice s čudežno vsebino, realistične pravljice ter na živalske pravljice. Tako je za čudežne pravljice značilno, da v njih nastopajo čarovniški pripomočki in nenavadne moči, ki junaka rešujejo in pripeljejo do uspeha. V realističnih pravljicah je drugače, tu ima pomembno vlogo junakova iznajdljivost, zvitost, pridnost in podobno. Živalske pravljice pa posredno odkrivajo človeške lastnosti, ki pa so spretno prilagojene živalim.

Poleg že omenjene klasifikacije pravljic poznamo še nekatere druge delitve, ki pa jih v tem članku ne bomo omenjali.

Bistvene značilnosti pravljice

 • osebe nedoločene (cesar, kralj, deklica …) ali izmišljene (Sneguljčica, Pepelka…)
 • pravljična števila
 • pravljični predmeti: ogledalo, mošnja cekinov, zlat prstan
 • veliko ponavljanja besed in dejanj
 • dobro zmaga: Vse dobro je poplačano, vse hudo kaznovano.
 • nasprotja, črno-belo slikanje
 • kraj in čas dogajanja sta nedoločena
 • značilni začetki: Nekoč je …
 • čudežna dejanja npr. ljudje se spremenijo v živali
 • lastnosti junakov vedno enake: mogočen kralj, lep princ, hudobna mačeha…

Pomen ilustracij v pravljicah

Nekateri strokovnjaki menijo, da so ilustracije v pravljicah bolj moteče kot koristne, saj otroka odvračajo od procesa učenja. To pa zato, ker ne spodbujajo njegove domišljije, tako da pravljica izgubi veliko svojega osebnega pomena. Ilustracijam v pravljicah naj bi se izogibali tudi zato, ker otroka odvračajo od poslušanja.

Spet drugi strokovnjaki pa zagovarjajo uporabo ilustracij v pravljicah, saj naj bi predšolskim otrokom povedale več kot sam tekst. Tako naj bi bile ilustracije primerne za mlajše otroke, ki se šele srečujejo s knjigo in s prvimi pravljicami.

Vpliv pravljic na otroke

Pravljice imajo v otrokovem življenju zelo pomembno vlogo, in sicer tako v razvojnem, vzgojnem kot tudi psihološkem in izobraževalnem smislu. S pomočjo pravljice otrok odrašča, pravljica pa mu lahko pomaga skozi različna obdobja v njegovem življenju. Pravljica je tako neprecenljiva pomoč pri procesu odraščanja, njihovo sporočilno moč pa v sebi nosimo celo življenje.

Psihološki vpliv pravljic

Pravljice

Pravljice odgovarjajo in vplivajo na vrsto psiholoških potreb otroka. Tako mu nudijo varnost, pomagajo premagovati strahove, učijo otroka čustvovanja, razumevanja sebe in sveta.

Vzgojno-izobraževalni vpliv pravljic

Pravljice imajo zelo pomembno vlogo pri vzgajanju in poučevanju otrok. Učenje poteka preko identifikacije otroka s pravljičnimi junaki. Pravljice na otroka prenašajo modrost, saj se v njih skrivajo življenjske resnice, napotki in različna navodila. Pravljice otroka učijo tudi kulture in običajev drugih narodov.

Socialni vpliv pravljic

Pravljice otroka socializirajo in ga naučijo, kako naj se vede v določenih situacijah.

Pravljice so za otroka izrednega pomena. Bogatijo njegovo domišljijo, pojasnujejo čustva, ponujajo rešitve za določene probleme ter sproščajo nezavedne pritiske. S pravljicami otrok spoznava resnice in globji smisel v življenju. Privoščito mu pravljice vsak dan.

Pravljice – vse, kar ste želeli vedeti o njih
1 od 3
Kliknite na sliko za prikaz celotne slike.