• 6.36C Novo mesto
  • 03:55
  • Sre, 20.11.2019

Otroci in šport

Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah. Gibanje je za fizični in psihični  razvoj otroka izredno pomembno, saj s tem odkriva svoje telo in česa vsega je zmožen, ter s tem preizkuša svoje meje in gradi zaupanje vase. Mnoge gibalne/športne dejavnosti od otroka zahtevajo tudi zavedanje, da prostor in stvari deli tudi z ostalimi ter z njimi sodeluje, spoznava pa tudi pomen upoštevanja pravil. Otrok je ustvarjalen ob iskanju novih načinov reševanja različnih gibalnih nalog in z domišljijo premaguje nove izzive ter izraža svoja čustva.
Pomembno je, da otroku ponudimo takšne dejavnosti, ki jim bodo predstavljale izzive in se jih bodo vedno veselili in otroka nikdar ne silimo v dejavnosti ali šport. 

V predšolskem obdobju je za celoten otrokov razvoj pomembno, da pridobi čim več gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem, katere od njih kasneje zahtevajo različne športne zvrsti.

Kasneje, ko otrok vstopi v šolo, pa se z njegove strani počasi pokaže zanimanje za šport. Tu moramo otroku pustiti odprte možnosti različnih športov in ga spodbujati za kar se zanima, da se bo pri tem zabaval in igral brez prisile. Straši imamo pri tem veliko vlogo,  saj se otroci velikokrat začnejo ukvarjati prav s športi, s katerimi smo se ukvarjali mi. S temi športi so se namreč srečevali že od malih nog, so jim blizu, saj so bili z njimi ves čas v stiku in jih dobro poznajo. Pomembno je, da otrok v izbranem športu uživa, pa če je to dejavnost, ki mu je poznana od malih nog, ali pa nekaj povsem drugega. Pomembno je, da otroka k vztrajanju z izbrano športno dejavnostjo ne silimo, če mu to ne ugaja in ni srečen. Če se ne počuti dobro ter izrazi željo, da bi se s športom nehal ukvarjati, ga moramo poslušati in 

mu ugoditi, saj bo treninge slej kot prej pričel izpuščati. Mogoče mu ponudimo čas za razmislek, ali si res želi opustiti športno dejavnost. Pogosto je bolj učinkovito, da se z otrokom dogovorimo, da počaka do konca sezone in nato ponovno premisli o svoji dokončni odločitvi. Če otrok tudi takrat izrazi željo po zaključku, jo je vsekakor potrebno upoštevati. Nikakor seveda ne želimo, otroka siliti v šport samo zaradi njega samega, gibanje mu moramo skozi celoten razvoj predstavljati kot dobro stvar, zabavno, kjer se lahko sprosti in svojo domišljijo spusti na plano.

Nikakor ne želimo, da otroku gibanje in s tem šport postaneta nekaj mukotrpnega in slabega, kajti pomanjkanje gibanja lahko pripelje do raznoraznih težav, med katerimi je vedno večja debelost, ki poleg zdravstvenih težav otroku pusti tudi negativne posledice v samopodobi.

Vzorci gibanja in športnega udejstvovanja, pridobljeni v otroštvu in adolescenci, se pogosteje ohranjajo vse življenje in zgradijo temelje za dejavno in zdravo življenje, kar pa si vsekakor želi prav vsak starš.

Pripravila: Tjaša C.