• 17.6C Novo mesto
  • 20:09
  • Pet, 13.09.2019

Trimo z dobrim poslovanjem v drugi polovici lanskega leta presegel pričakovanja

Uprava družbe Trimo je konec marca predstavila nerevidirane rezultate poslovanja za leto 2014, postopek finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter plan za tekoče leto. Poslovni rezultati družbe so predvsem v drugi polovici leta presegli pričakovanja. Ob koncu leta je družba dosegla plan naročil v višini 90 milijonov evrov in tako presegla prodajo preteklega leta za 32 odstotkov. Prav tako je družba izpolnila vse obveznosti iz krovne pogodbe o finančnem prestrukturiranju.

TREBNJE – Po nerevidiranih letnih rezultatih družbe Trimo so čisti prihodki od prodaje za leto 2014 znašali 67,7 milijona evrov. EBITDA družbe Trimo je bila v letu 2014 realizirana v višini 3,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa je znašal 1,4 milijona evrov. Ta je bil zaradi potrebnih dodatnih slabitev terjatev sicer nekoliko nižji od napovedanega, na končni rezultat poslovanja v višini 4,7 milijona evrov čiste izgube pa so dodatno vplivale še potrebne slabitve finančnih naložb. Brez teh negativnih učinkov bi družba Trimo v letu 2014 poslovala pozitivno, saj bi ustvarila 2,6 milijona evrov čistega dobička. Ocena rezultatov skupine Trimo za lansko leto pa izkazuje čiste prihodke od prodaje v višini 110,9 milijona evrov, čisti dobiček iz poslovanja v višini 1,1 milijona evrov in čisto izgubo v višini 2,1 milijona evrov.

Ob doseženih rezultatih je predsednik uprave trebanjske družbe Igor Kržan izpostavil: »Ponosen sem, da smo ob koncu leta dosegli zastavljen plan naročil v višini 90 milijonov evrov in tako presegli prodajo preteklega leta za 32 odstotkov. Po nerevidiranih podatkih so poslovni rezultati družbe predvsem v drugi polovici leta presegli pričakovanja. Posebej smo zadovoljni, da je družbi uspelo kljub dodatnim slabitvam naložb izpolniti obveznosti iz krovne pogodbe o finančnem prestrukturiranju.«

Spodbudni so tudi rezultati finančnega prestrukturiranja, pravijo v Trimu. Osnovni kapital družbe Trimo je po junijski dokapitalizaciji znašal 18,3 milijona evrov. Konec leta je bil izveden poenostavljen postopek zmanjševanja osnovnega kapitala na 9,1 milijona evrov, s čimer družba tudi po izvedenih slabitvah terjatev in naložb v višini 8,8 milijona evrov ostaja solventna.

Napoved družbe Trimo za letošnje leto je 9-odstotna rast prihodkov do višine 73,6 milijona evrov in čisti dobiček v vrednosti 2,3 milijona evrov. Na ravni skupine Trimo pa letos pričakujejo prihodke v višini 121,2 milijona evrov in čisti dobiček v vrednosti treh milijonov evrov.

Član uprave Trima Bojan Gantar je o letošnjih načrtih še dejal: »V letošnjem letu si bomo še naprej prizadevali za okrepitev trženja na strateških evropskih trgih in vstop na nove hitrorastoče trge, optimizacijo poslovnih procesov za izboljšanje konkurenčnosti ter za doseganje finančnih rezultatov in izpolnjevanje zavez finančnega prestrukturiranja. Poleg tega bomo tržne in razvojne aktivnosti osredotočali na ovoj zgradb, kjer so zlasti velikega pomena ognjevarni paneli Trimoterm, modularni fasadni sistemi Qbiss One in stekleni fasadni sistemi Qbiss Air.« Ključni trgi v letu 2015 bodo predvsem Velika Britanija, Nemčija, Francija, Skandinavija in Rusija. V Sloveniji, centralni Evropi in na področju Balkana pa je cilj Trima ponovno okrepiti tržni položaj.

Plan za doseganje finančnih rezultatov in izpolnjevanje zavez finančnega prestrukturiranja sicer temelji na predpostavki, da bodo banke najkasneje do maja letos odobrile garancijski potencial, nujen za pridobivanje novih poslov. Družba Trimo do konca leta pričakuje poplačilo obveznosti do bank v višini 3,5 milijona evrov, izpolnitev vseh finančnih obveznosti iz krovne pogodbe o finančnem prestrukturiranju (MRA) in stopnjo finančnega dolga, nižjo kot 5-kratnik EBITDA, so med drugim še pojasnili v Trimu.

Vir: trimo.si

TRIMO