• 29.06C Novo mesto
  • 16:35
  • Ned, 18.08.2019

Vrste ogrevalnih sistemov

Ogrevanje predstavlja velik strošek za vsa gospodinjstva, saj je domove treba ogrevati tudi več kot dvesto dni na leto.
Gospodinjstva in institucionalni odjemalci za ogrevanje uporabljajo različne ogrevalne sisteme. V članku so predstavljeni različni načini ogrevanja ter njihove prednosti in slabosti.
Toplotna črpalka
Toplotna črpalka je termodinamična enota, ki sestoji iz vira toplotne energije in toplotne črpalke skupaj z vsemi elementi. Pri delovanju toplotne črpalke v prvi fazi odvzamemo toploto iz okolice, pri čemer se skozi uparjalnih upari (v primeru, da je prvi element zrak) in nadaljujejo svojo pot skozi kompresor, kjer se mu zvišata tlak in temperatura. Segreti vir toploto odda sekundarnemu viru, ki nato segreje sanitarno vodo. Pri tem potrebujemo le minimalno količino električne energije za delovanje kompresorja, medtem ko pri ceni energenta v celoti privarčujemo. Pri označevanju tipa črpalke je na prvem mestu medij, ki iz katerega odvzamemo toploto, na drugem mestu pa medij, ki ga ogrevamo. Poznamo črpalke, ki delujejo na kombinaciji naslednjih virov; zrak/zrak, zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda. Najpogostejši viri toplote črpalke so zunanji zrak, odpadni zrak prezračevalnih sistemov, površinske vode, podtalnica, zemlja, energetske vrtine – geosonda.
Prednosti toplotnih črpalk pred ostalimi viri ogrevanja so nižji stroški, ki jih imamo z ogrevanjem, posledično pa tudi zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi manjše porabe energije in s tem izpustov škodljivih snovi. Investicija v toplotno črpalko je sicer visoka, so pa sami stroški energenta med obratovanjem med najnižjimi. Toplotne črpalke nam lahko v poletnem času hladijo prostore in zato investicija v posebno klimatsko napravo ni potrebna. Slaba stran vseh toplotnih črpalk je glasnost kompresorja. Na srečo imajo novejše toplotne črpalke vedno tišje kompresorje oziroma boljše izolacije, tako da tudi zvok ni več toliko moteč.
Izkoriščanje biomase
Biomaso predstavljajo les, trave, energetske rastline, rastlinska olja. Pri uporabi naravnega lesa gre lahko za les iz gozda (hlodi, vejevje) ali odpadne kose iz lesne industrije (žagovina, lubje, gajbice, palete).
• Peč na kurjenje s poleni
• Peč na kurjenje s sekanci
• Peč na kurjenje s peleti

Marsikatero gospodinjstvo uporablja sodobne peči na polena, ki z dodatnim vpihavanjem zraka omogočajo veliko boljše izkoristke oz. izgorevanje, sistem avtomatskega »padanja« polen v kurišče pa omogoča avtonomno delovanje.
Sekanci so strojno drobljen les za samodejno obratovanje sodobnih kotlovskih naprav. Za obratovanje majhnih kotlov so potrebni drobnejši sekanci do velikosti okrog 3 cm z vsebnostjo vode največ okrog 30 %. Za te vrste goriva je potreben sekalnik ali najem le-tega. Največja slabost lesnih sekancev je v tem, da tako skladišče kot zalogovnik zahtevata relativno veliko prostora – več kot kotli na plin ali kurilno olje. Zato se v zadnjem času v enodružinskih hišah bolj uveljavljajo lesni peleti, ki so ne le veliko bolj kompaktni od sekancev, temveč tudi veliko bolj homogeno gorivo. So močno stisnjeni, predhodno zmleti lesni ostanki – predvsem iz lesnih tovarn, zelo suhi in njihova kurilna vrednost je zelo visoka. Mogoče jih je kupiti v 20–50 kg vrečah ali pa jih naročiti tako kot kurilno olje – tovornjak, cisterna jih dostavi na dom.
Prednosti izkoriščanja lesne biomase so: gre za obnovljiv vir energije, prispeva k čiščenju gozdov, zmanjšuje emisije ogljikovega dioksida in žveplovega dioksida, zmanjšuje uvozno odvisnost, zagotavlja razvoj podeželja in odpira nova delovna mesta. Slabosti izkoriščanja lesne biomase je visoka cena tehnologije za izrabo lesne biomase. To slabost je trenutno mogoče premostiti s pomočjo ugodnih kreditov ali pridobivanja nepovratnih sredstev (preglej Financiranje OVE).

SEKANCI

Kurilno olje
Ogrevanje na kurilno olje je še vedno med najbolj razširjenimi oblikami ogrevanja, čeprav cene kurilnega olja vseskozi naraščajo. Ogrevanje na olje sodi med centralna ogrevanja, kar pomeni, da gorivo ne izgoreva v prostoru, temveč drugje, in tako s pomočjo vode, zraka ali pare prenese toploto v prostor, ki ga želite ogrevati. Ogrevanje na kurilno olje je lahko precej ekonomično, še zlasti če je oljni gorilec na kotlu pravilno nastavljen. Pomembno je, da rezervoar za kurilno olje redno čistite, reden pregled pa namenite tudi filtrom in gorilnikom. Prednosti ogrevanja na olje je zanesljivo delovanje ob pravilnem vzdrževanje vse opreme, zanesljiva dobava energije, popolna avtomatika, neomejena količina tople vode skozi leto. Olje nadalje povzroča zelo veliko emisij ogljikovega dioksida in močno onesnažuje okolje.
Zemeljski plin
Zemeljski plin je naravni vir energije z majhnimi izpusti ogljikovega dioksida (nizkoogljično gorivo), prašnih delcev in drugih onesnaževalcev, zato se uvršča med okolju bolj prijazne energente. Okolje onesnažuje manj kot uporaba drugih fosilnih goriv. Stranska produkta plinskega ogrevanja sta predvsem vodna para in manjše količine ogljikovega dioksida. Pri ogrevanju na plin se ne srečujemo z neprijetnim vonjem, sajami ali pepelom. Ker pomeni ogrevanje na plin čistejši vir energije, posledično zahteva manj vzdrževanja in rednega čiščenja grelca ali dimnika. Redni pregledi so kljub temu nujni. Ima visoko kurilno vrednost in izkoristek. Ogrevanje na plin ob uporabi učinkovitega plinskega kotla velja za cenovno ugodno izbiro, ugodnejšo od segrevanja sanitarne vode z elektriko ali oljem. Je varen in prilagodljiv sistem.

Elektrika
Ogrevanje in priprava tople vode z elektriko spada med najdražje načine. Za ogrevanje prostorov pa se velikokrat uporabljajo električni radiatorji, talno električno ogrevanje. Včasih se zdi, da je kljub vsem prižganim radiatorjem še vedno prehladno, zato si posebej ob zelo hladnih zimskih dneh, ko se zunanje temperature spustijo pod -15°C, pomislimo na vse možne alternative, da bi nam bilo še bolj toplo. V takih situacijah je kalorifer priročna rešitev. Izbira je odvisna od prostora, ki ga želite ogrevati. Če gre za zunanjo teraso ali vrt v gostinskem lokalu, je najboljša izbira plinski grelec. Za ogrevanje domače dnevne sobe pa je najboljši električni grelec. Kalorifer ali električni radiator je naprava, ki jo lahko uporabljate kar nekaj let.

Zbrala: Š. Z.