• C Novo mesto
  • 08:20
  • Ned, 26.06.2022

Zaščitimo gozdove za naše otroke

Skrb za naravo postaja naša prva nuja. Družba kot taka se bomo morali zbuditi in pokazati družbeno odgovornost do tega, kako se vsak dan obnašamo do okolja v katerem živimo. 

Drevesa proizvajajo ogromne količine kisika. To koliko kisika proizvede eno drevo je odvisno od več dejavnikov: vrsta drevesa, njegova starost in zdravje, pa tudi okolje v katerem se drevo nahaja. Našli smo navedbe iz katerih je razvidno, da “Eno zrelo drevo lahko absorbira ogljikov dioksid s hitrostjo 48 kg / leto in sprosti dovolj kisika nazaj v ozračje, da bi podprl 2 človeška bitja.” – McAliney, Mike. Argumenti za ohranjanje zemljišč: dokumentacija in viri informacij za varstvo zemljiških virov, zaupanje v javno zemljišče, Sacramento, CA, december 1993. Fundacija Arbor Day pa navaja, da zrelo listnato drevo proizvede toliko kisika v sezoni, kot ga vdihne 10 ljudi v letu. 

gozd

Skrbimo za gozdove.

Gozdovi pokrivajo skoraj eno tretjino zemeljske površine in ljudem zagotavljajo dobrine (les, hrana in krma), pomagajo v boju proti podnebnim spremembam, varujejo biotsko raznovrstnost, tla, reke in vodne zaloge ter služijo kot območja, kjer se ljudje lahko približajo naravi. Les se lahko uporablja v mnoge namene, z manjšimi vplivi na okolje kot jih imajo številni alternativni materiali. Les je mogoče ponovno uporabiti in reciklirati, s čimer se podaljša njegova življenjska doba in dodatno zmanjša njegov ogljični odtis. Znanost in inovacije proizvajajo nove izdelke iz lesa in dreves, vključno s tekstilom, hrano, gradbenimi materiali, kozmetiko, biokemikalijami, bioplastiko in zdravili. Potrošniki lahko prispevamo k trajnostni rabi gozdov z izbiro lesnih izdelkov z oznako ali certifikatom, ki potrjuje, da prihajajo iz zakonitih in trajnostnih virov.

gozd

Mednarodni dan gozdov.

Les je vsestransko uporaben material prihodnosti

Drevesa skladiščijo ogljikov dioksid v času svoje rasti, v končnih lesenih izdelkih pa se ogljikov dioksid dolgoročno ohranja. Les je naravno obnovljiv, trajnosten material, ki prispeva k zmanjševanju toplogrednih plinov in s tem blaženju podnebnih sprememb. Pri nastajanju 1 m3 lesa se vanj veže 0,9 tone CO2 iz ozračja. Masivna lesena hiša povprečne velikosti tako v življenjski dobi skladišči od 25 do 60 ton CO2, če pa je dodana še lesena notranja oprema, pa od 30 do 70 ton CO2. Z vgradnjo lesa v bivalno okolje les ugodno vpliva na počutje in zdravje uporabnikov. Z uporabo lesa iz lokalnih gozdov poskrbimo tudi za skrajšanje prevoznih poti in posledično za zmanjšanje izpustov iz prometa. Sklenjene gozdno-lesne verige pomembno prispevajo k odgovornemu in učinkovitemu gospodarjenju z gozdovi in trajnostnem razvoju lokalnega gospodarstva. (povzeto po: www.uporabimo-les.si)

S.B.

dolenjske lekarne poletje