• C Novo mesto
  • 13:48
  • Pet, 19.04.2024

Mirovanje police zavarovanja – kdaj in kako?

Zdravstvena zavarovanja nam pomagajo obvladovati stroške zdravljenja, medicinskih pripomočkov in zdravil. V Sloveniji imamo obvezno zdravstveno zavarovanje in še nekatera druga, v katera se vključujemo prostovoljno. In te police lahko v določenih primerih tudi zamrznemo.

Zdravstvena zavarovanja nam pomagajo obvladovati stroške zdravljenja, medicinskih pripomočkov in zdravil.

Dopolnilno ali dodatno zavarovanje – kakšna je razlika?

Če ne želimo za zdravstvene storitve plačevati iz svojega žepa, sklenemo zdravstveno zavarovanje. V Sloveniji imamo 3 vrste zdravstvenih zavarovanj, zato pojdimo po vrsti in pojasnimo najprej, kaj katero od njih prinaša.

Obvezno zdravstveno zavarovanje je sistem, v katerega so vključene vse osebe, ki izpolnjujejo z zakononom določene pogoje.

Zavarovanci so vse:

  • osebe v delovnem razmerju,
  • osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost,
  • lastniki zasebnih podjetij,
  • prejemniki različnih socialnih dajatev,
  • druge osebe z dohodkom,
  • državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem pri nas in po njih zavarovani družinski člani (denimo otroci, zakonec, idr.).
zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje.

Zavarovanca v sistem prijavi tisti, ki je z zakonom določen kot zavezanec za plačilo prispevka (na primer delodajalec).

To zavarovanje omogoča plačilo zdravstvenih storitev. Žal, pa ne vseh in tudi ne vseh v celoti. Zato obstaja drugo zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko do stroškov, ki bi jih morali plačati za zdravstveno storitev, ki ni krito iz obveznega zavarovanja.

Doplačila znašajo od 5 do 90 odstotkov cene zdravstvene storitve, zdravila oziroma medicinsko-tehničnega pripomočka. Doplačila so lahko zelo visoka, zato se večina ljudi zanj odloča, čeprav je vključevanje v ta sistem prostovoljno.

Kot tretje pa obstajajo različna dodatna zavarovanja. Ta so povsem prostovoljna in jih lahko smatramo kot nekakšen nadstandard.

zavarovanje

Kakšen standard zavarovanja si želite?

Dodatno zdravstveno zavarovanje ni enako dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju in se razlikuje pri tem, da dodatno zdravstveno zavarovanje zavarovancem nudi druge ugodnosti pri zdravljenju.

Sem sodijo različne asistence, krajše čakalne vrste za določene preiskave in posege, posveti z zdravnikom na daljavo, iskanje drugih mnenj v tujini in podobne storitve.

Mirovanje police dopolnilnega zavarovanja

Medtem ko je dodatno zavarovanje predvsem stvar osebne odločitve, večina ljudi dopolnilno zavarovanje smatra kot neko obvezo hkrati z obveznim zavarovanjem in zato ne vedo, da lahko polica dopolnilnega zavarovanja v določenih primerih miruje in je ni treba plačevati.

Poglejmo, v katerih primerih se to lahko zgodi in vam prihrani nekaj 10 evrov na mesec.

Ponovno pridobite status dijaka/študenta in še niste dopolnili 26 let

Dijaki in študentje do 26. leta s statusom sodijo med vzdrževane družinske člane, ki so lahko zavarovani po svojih starših ali skrbnikih.

Če ste ponovno pridobili status dijaka ali študenta, pri tem pa še nimate 26 let, lahko polico dopolnilnega zavarovanja daste v mirovanje.

Daljše bivanje v tujini

Če nameravate dlje časa bivati v tujini, kjer boste imeli urejeno zavarovanje, tega v Sloveniji za ta čas ne potrebujete. Zavarovanje lahko v takem primeru zamrznete, dokler se ne vrnete.

Ste upravičeni do plačevanja in imate odločbo iz CSD

Osebe, ki bi sicer lahko bile vključene v sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa so brez prihodkov, se lahko obrnejo na CSD, ki preveri njihovo stanje in izda odločbo, kjer je zapisano, koliko časa vam center za socialno delo krije obvezno, ter ali vam krije tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Prestajate zaporno kazen

V času prestajanja zaporne kazni je vsak obsojenec vključen v osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje, zdravstvene storitve v okviru javne zdravstvene mreže pa v zavodu izvajajo regionalni zdravstveni domovi.

Zdravstvena zavarovanja v Sloveniji nam torej omogočajo obvladovanje stroškov zdravstvenih storitev, medicinskih pripomočkov in zdravil.

Obstajajo tri vrste zdravstvenih zavarovanj: obvezno, dopolnilno in dodatno zavarovanje.

Obvezno zavarovanje ne krije vseh zdravstvenih storitev, zato je dopolnilno zavarovanje nujno za kritje razlike v stroških. Dodatno zavarovanje pa ponuja različne ugodnosti, ki niso del obveznega ali dopolnilnega zavarovanja.

V določenih primerih pa lahko police dopolnilnega zavarovanja mirujejo, kar lahko prihrani nekaj denarja. En primer tega je ponovno pridobitev statusa dijaka/študenta. Zato velja preveriti, ali kateri izmad pogoje velja tudi za vas.