• C Novo mesto
  • 02:43
  • Pon, 23.05.2022

Raziskave so pokazale, da bolj inteligentni ljudje pijejo več

Čeprav bi bilo logično misliti, da inteligentnejši ljudje živijo bolj zdravo in bolj skrbijo za svoje zdravje, nedavne raziskave kažejo, da temu pravzaprav ni tako. Študija, ki jo je izvedel psiholog Satoshi Kanazawa z Londonske šole za ekonomijo in politične vede, je preučevala značilnosti in vrednote ljudi z visoko inteligenco. Rezultati so pokazali, da inteligentnejši ljudje zagovarjajo sodobnejše, bolj liberalne vrednote in so tudi manj religiozni kot manj inteligentni ljudje. Ko gre za bolj liberalen življenjski slog, so raziskave pokazale, da ljudje z višjim IQ pogosteje ostanejo pozno ponoči in bolj redno, čeprav v zmernih količinah, pijejo alkohol kot ljudje z nižjim IQ. Manj se ukvarjajo tudi s telesno dejavnostjo.

Kanazawa te rezultate razlaga s ‘teorijo savane’, ki pravi, da se ljudje z višjim IQ-jem bolje spopadajo s situacijami in dogodki v sodobnem življenju, medtem ko imajo možgani manj pametnih ljudi pogosto težave z dosežki, ki so v evolucijskem smislu relativno novi in ​​zato takšni ljudje živijo bolj konzervativno. Posledično manj inteligentni ljudje pijejo manj alkohola in se več gibljejo. Alkohol in sedeči način življenja sta namreč po ‘teoriji savane’ posledica sodobnejšega življenja, zato ju manj inteligentni ljudje izvajajo redkeje.

A pozor!

Alkohol je najpogostejša in najbolj zlorabljana droga v našem družbeno-kulturnem okolju, ki zato povzroča največ ekonomskih, socialnih in zdravstvenih težav. Zato si na ministrstvu v sodelovanju z ostalimi resorji in nevladnimi organizacijami prizadevamo za manjšo porabo alkohola, zlasti med mladimi, ter za strožjo zakonodajo na tem področju. Sloveniji alkohol predstavlja resen problem. Po podatkih NIJZ (2018): 43 % prebivalcev, starih od 25 do 64 let, pije visoko tvegano, vsak drugi 17. letnik je bil v življenju vsaj dvakrat opit, v zadnjih letih opažamo naraščanje deleža mldih žensk, ki tvegano pijejo, zaradi škodlijivih učinkov alkohola na zdravje in prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani vozniki, vsako leto v Sloveniji povprečju umre več kot 900 oseb. Pitje alkohola na način in v količinah, ki presegajo mejo manj tveganega pitja, prinaša grožnjo za zdravje in blagostanje posameznika, njegove družine, ožje in širše okolice ter celotne družbe.

N. D.; Foto: youtube